Kerk in Nood viert in het Fatimajaar haar 70-jarig bestaan

FacebookTwitterGoogle+

Brief van P. Martin M. Barta

Goede vrienden,

Het jaar 2017 staat in het teken van grote maar totaal tegengestelde jubilea: het is 100 jaar geleden dat de Moeder Gods in 1917 in Fatima verscheen en dat in hetzelfde jaar de Oktoberrevolutie in Rusland uitbrak. Nog in de context van deze markante gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis situeert zich de oprichting van Kerk in Nood in 1947. Uit een tijdelijk initiatief, dat onmiddellijk na de oorlog de hoogste nood van de ontheemden wilde lenigen, is op 70 jaar tijd een wereldwijde geestelijke beweging gegroeid die tot een “opstand van het hart” oproept. Die “revolutie” bouwt niet voort op de valse mythen van een goddeloos communisme of een humanistisch relativisme, maar op het feit van het kruis van Jezus Christus, van Zijn doorboorde hart.

In de 70-jarige geschiedenis van Kerk in Nood zou men vele duizenden feiten kunnen aanhalen die mensen echt hoop hebben gegeven. Toch kan dit alles alleen dankzij één werkelijkheid worden verklaard: God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, niet om een oordeel over de wereld te vellen, maar om de wereld te redden (zie Johannes 3,16-17). De hoop die niet uit deze bron, maar uit het messianisme van een systeem voortkomt, eindigt uiteindelijk in absurditeit en in nihilisme.

70 jaar lang heeft een groot deel van de westerse wereld zonder oorlog geleefd. Toch kunnen we niet zeggen dat er werkelijk vrede heerst. Paus Franciscus heeft al herhaalde malen over de Derde Wereldoorlog gesproken, die “hier en daar” al aan de gang is. Kunnen wij nog verhinderen dat het oorlogsvuur zich over de volledige oppervlakte van de wereld verspreidt? We weten het niet. Wat we wel weten – want de Rozenkranskoningin van Fatima belooft het -,  is dat “uiteindelijk Haar Onbevlekte Hart zal zegevieren”. Mogen wij dan hopen dat wij in het jubeljaar van Fatima dichter bij deze triomf van de liefde zullen komen? Zeker! Maar niet wanneer we de armen laten zakken en het hoofd laten hangen.

In dit vertrouwen moet het jaar 2017 voor ons een mijlpaal worden. Als pauselijke organisatie zouden wij met een nog grotere inzet de Kerk willen helpen om de triomf van het hart overal naartoe te brengen. Het gaat om de inzet van de liefde, die meer is dan plicht en liefdadigheid, maar ook betekent dat er offers worden gebracht en die dus zijn oorsprong vindt in het Eucharistische Offer. De zalige Roemeense martelaar Vladimir Ghika heeft de verbinding van de eucharistische liturgie met de “liturgie van de naastenliefde”  treffend beschreven: “De arme ziet Christus naar zich toekomen in de gedaante van degene die hem helpt – en de weldoener herkent in de arme, naar wie hij zich neerbuigt, de lijdende Christus. Daarom gaat het hier om één enkele liturgie, want wanneer de goede daad volbracht is zoals het hoort,  bevindt Christus zich aan beide zijden. Christus de Redder komt naar de lijdende Christus en beide verenigen zich in de verrezen Christus, die wordt verheerlijkt en die zegent. Op die manier wordt de dienst voor de armen een verlengstuk van de eucharistische liturgie die al op het altaar werd gevierd. Het gaat er alleen om de Heilige Mis de hele dag lang en over de hele wereld  uit te spreiden, net als concentrische cirkels uitgaande van de Heilige Communie ’s morgens steeds verder uitdeinen.”

Dat moet ons programma van Kerk in Nood zijn voor de komende 70 jaar.

Pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van Aid to the Church in Need internationaal

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation