Kerk in Nood stuurt ook noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Ecuador

FacebookTwitterGoogle+

Veel kerken en parochiestructuren zijn totaal vernield

160421 ecuador_port0viejo3Water, dekens, zaklampen, voeding, medicijnen, kaarsen, matrassen, tenten… Ze vragen van alles, want er is bijna niets… De situatie waarin de mensen zich bevinden in de kustprovincies van Ecuador zijn echt tragisch. Het lijkt op een scene uit een griezelfilm. Ze hebben onmiddellijke hulp nodig. De klok tikt en de situatie wordt snel slechter. “De ontbindende lichamen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en de mensen zijn radeloos”, legt aartsbisschop Mgr. Lorenzo Voltolini Esti van het aartsbisdom Portoviejo uit in een brief aan de internationale katholieke hulporganisatie, de Pauselijke Stichting Kerk in Nood. Kerk in Nood reageerde onmiddellijk met het zenden van noodhulp voor de meest dringende benodigdheden. Deze hulp zal vervolgd worden met een reeks van projecten voor heropbouw.

Voortdurende naschokken

160421 ecuador_port0viejoIn veel plaatsen in de noordwestelijke provincie Manabí en rond Jama, Pedernales, Cojimíes, San Isidro en Portoviejo is alles tot 90% vernield, verklaart de aartsbisschop. In veel van de stedelijke buitenwijken, de barrios, zijn de huizen – gebouwd met een variatie aan materialen zoals riet, hout en bakstenen – zwaar beschadigd. De mensen verloren hun woning en slapen nu op straten, pleinen en andere open plaatsen omdat ze schrik hebben voor de naschokken die zich onophoudelijk voordoen in de streek. Volgens een officieel rapport van het Nationaal Geografisch Instituut zijn er sinds afgelopen zaterdag 16 april al meer dan 550 naschokken geregistreerd, en het is zeer waarschijnlijk dat er in de komende weken nog bevingen zullen volgen met een kracht van 3,5 tot 6 op de schaal van Richter (zo berichtte Caritas Ecuador ons op woensdag 20 april 2016). Dat nieuws bereikte de Ecuadorianen en ze leven daardoor in angst.

De stadia en sportzalen zijn omgevormd in herstellingsoorden, in identificatiecentra voor de doden en in zalen voor de massale uitvaartplechtigheden. Elke dag groeit het aantal slachtoffers en al is er amper hoop om nog overlevenden te vinden onder het puin, toch zoeken de nabestaanden dag en nacht naar hun geliefden in de ruïnes “ondanks het feit dat ze niet over het nodige materiaal beschikken”, schrijft aartsbisschop Voltolini.

Bovenop de angst voor de dood, het gemis en de gewonden, komen nog de psychologische kwetsuren van de overlevenden, vooral bij de meest kwetsbaren zoals kinderen en bejaarden, die vaak helemaal alleen gelaten zijn. Volgens informatie van het Ecuardoriaans Nationaal Centrum voor Risicobeheer, bedraagt het aantal slachtoffers die verzorgd moeten worden 4.600, terwijl er nog eens 20.500 zijn ondergebracht in opvangcentra en centra voor daklozen.

Kerken en parochiestructuren zijn onherstelbaar vernield

160421 ecuador_port0viejo4Enkele van de kerkgebouwen in Portoviejo, Pedernales en Montecristi zijn volledig vernield, terwijl andere tot 80% beschadigd zijn. Parochiezalen, catechesecentra, pastorieën, kloosters, herbergen en gastenverblijven zijn vernietigd en degenen die niet met de grond gelijk gemaakt zijn, zijn moeilijk toegankelijk of staan op instorten. Het is moeilijk om nu al de totale kost van alle vernielde en beschadigde gebouwen te berekenen maar experten van het aartsbisdom ramen de schade in de regio op 10 miljoen dollar.

Veel landelijke regio’s in de provincie Manabí zijn nog niet door hulpverleners kunnen bezocht worden en dus weet men niet hoeveel slachtoffers er zijn en hoe groot daar de schade is. “De weinige informatie waarover we beschikken, bereikt ons via de parochiepriesters, de religieuzen en andere pastorale werkers in het gebied”, vertelt aartsbisschop Mgr. Voltolini aan Kerk in Nood internationaal; maar hij rekent dat ongeveer 75% van de woningen en parochiestructuren in deze gebieden kunnen vernield zijn.

Tot nu toe betreurt de katholieke Kerk in Portoviejo het verlies van twee zusters, vijf postulanten van de congregatie van de Hijas del Hogar de la Madre (Dochters van het Huis van de Moeder) en noteerde men drie zwaar gewonde priesters.

De Kerk is de Moeder van de hardst getroffenen

Wilt u bidden voor de mensen in Ecuador?

Wilt u bidden voor de
mensen in Ecuador?

“We staan met lege handen.” Met deze woorden, een wanhoopskreet bijna, vraagt de bisschop om hulp, in de eerste plaats voor de humanitaire noden waarmee deze mensen te kampen hebben in deze verschrikkelijke situatie. “Voor het ogenblik wordt de hulp verdeeld via de parochies, de parochiepriesters en via andere lokale pastorale werkers. Op deze manier willen we het Barmhartige en Medelijdende Gelaat tonen van Christus en Zijn Lichaam die de Kerk is”, schrijft hij. “Elke moeder schiet haar kinderen ter hulp, zelfs zij die om welke reden dan ook van haar vervreemd zijn. De Kerk is hun Moeder en dus moet ze als dusdanig handelen.”

Als metropoliet en aartsbisschop, vraagt hij om ons gebed voor zijn volk en tegelijkertijd drukt hij zijn dankbaarheid uit voor de “reeds verleende hulp” van Kerk in Nood.

Wilt u de mensen in Ecuador helpen in deze moeilijke tijden? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van “Aardbeving Ecuador 217-00-59”.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation