Kerk in Nood ondersteunt weduwen en wezen, allen slachtoffers van Boko Haram met noodhulp

FacebookTwitterGoogle+

Königstein 31.07.2017 – NIGERIA / MAIDUGURI  : Tijdens het meest recente bezoek van Kerk in Nood aan het bisdom Maiduguri in maart 2017 wees bisschop Oliver Doeme op de grootste uitdagingen waarmee zijn bisdom te kampen heeft. Naast de humanitaire crisis, het levensmiddelentekort en het gebrek aan onderwijs doordat de scholen vernield zijn, benadrukte hij dat er zich ook – zoals hij het noemde – een spirituele crisis voltrekt. De meeste mensen in zijn bisdom zijn zwaar getraumatiseerd. Verder legde de bisschop uit dat de meeste dodelijke slachtoffers van Boko Haram mannen waren, die meer dan 5.000 weduwen en 15.000 wezen hadden achtergelaten over wie het bisdom zich nu moet ontfermen. De pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood heeft 70.000 € noodhulp goedgekeurd om die slachtoffers van Boko Haram te ondersteunen.

“Strijders van Boko Haram kwamen ’s morgens heel vroeg naar ons huis” vertelt Esther in het Hausa, haar moedertaal. “Ze begonnen alles te plunderen. Dan grepen ze mijn echtgenoot vast en zegden hem dat hij zich tot de islam moest bekeren. Toen hij dit weigerde, werd hij voor mijn ogen afgeslacht.”  Dat overkwam ook de echtgenoot van Rose, die “een kogel door het hoofd kreeg” omdat hij weigerde moslim te worden. Agnes, 40 jaar oud en moeder van negen kinderen, werd door verdriet overmand toen ze met pijn in het hart vertelde dat ze geen mogelijkheid had om haar geliefde echtgenoot te begraven. “Mijn man was een bouwarbeider. Hij was aan de buitenkant van een huis aan het werken toen strijders van Boko Haram iedereen omsingelden en doodschoten. De terroristen gaven niemand de toestemming om de doden te begraven. Ze lieten de lijken gewoon wegrotten op de plek waar ze vermoord waren.” Toen Agnes ophield met spreken, droogde ze haar tranen met de schort van haar bontgekleurde kleed dat typisch is voor de streek. Die verhalen zijn slechts enkele voorbeelden van de duizenden traumatische ervaringen waarmee de Nigeriaanse vrouwen in Maiduguri in het recente verleden werden geconfronteerd. Kathrin, Helene, Justyna, Juliette, Hanna… – dat zijn maar enkele van de 5.000 weduwen. Achter elk cijfer verbergt zich een gezicht en hoewel uit hun gezichten gelatenheid spreekt, zijn hun harten vervuld van droefenis en pijn. Om die uitermate getraumatiseerde weduwen te helpen, wordt een deel van de financiële steun van Kerk in Nood besteed aan de organisatie van therapeutische sessies.

Daarnaast krijgen de weduwen, die nu aan hun lot zijn overgelaten en op zichzelf aangewezen zijn, ook een opleiding die hen in staat moet stellen in hun levensonderhoud en in dat van hun kinderen te voorzien. Voor de dodelijke aanvallen waren ze afhankelijk van het inkomen van hun echtgenoten. Het leven is niet meer zoals voorheen. De meeste weduwen hebben meer dan zes kinderen die ze te eten moeten geven en moeten opvoeden. De meesten willen niet opnieuw huwen omdat ze zich nog veel te nauw verbonden voelen met hun mannen die brutaal werden vermoord. Een groot aantal treurt en rouwt nog altijd om hun vermiste en wellicht dode echtgenoten, omdat ze de lijken niet hebben kunnen begraven. Het blijft een open wonde die maar moeilijk heelt. Bisschop Oliver heeft de “St. Judith Widow Association” (Weduwenvereniging St. Judith) in het leven geroepen, die zich tot doel stelt om de hulp beter af te stemmen op de bijzondere noden van individuele slachtoffers.

Nog een ander deel van het project omvat hulp voor het schoolgeld en voor de voedselvoorziening voor wezen en halfwezen. Bisschop Oliver zegt hierover: “vooral de kinderen in het oostelijk deel van het bisdom zullen daarvan kunnen profiteren – dat is de ergst getroffen en de armste regio.”

Het katholieke bisdom Maiduguri bevindt zich in het noordoosten van Nigeria. Het is niet alleen de geboorteplaats van Boko Haram, maar ook de streek die door de aanslagen en overvallen het hardst is getroffen. De drie noordoostelijke federale staten Borno, Yobe en Adamawa liggen in het centrum van de activiteiten van Boko Haram. Het katholieke bisdom Maiduguri beslaat twee en een halve van die deelstaten. Sinds 2009 werden meer dan 200 kerken en buitenposten, talrijke pastorieën, 25 scholen, drie hospitalen, drie kloosters, ontelbare winkels, privéwoningen van leken en commerciële centra in dit gebied vernield.

Volgens informatie die de pauselijke stichting Kerk in Nood op haar laatste reis naar het getroffen gebied heeft kunnen inzamelen, heeft Boko Haram meer dan 20.000 mensen omgebracht. 26 miljoen mensen hebben rechtstreeks onder het conflict te lijden en 2,3 miljoen kinderen en jongeren hebben geen toegang meer tot schools onderwijs.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation