Kerk in Nood ondersteunt meer dan 20 zomerkampen voor jongeren en kinderen

FacebookTwitterGoogle+

Het grootste deel van de steun gaat naar het Midden-Oosten en Oost-Europa

Duizenden jongeren en kinderen in landen als Irak, Syrië, Egypte, Jordanië, Palestina en Israël zullen deze zomer deelnemen aan zomerkampen en zomercursussen die door de internationale pauselijke stichting Kerk in Nood financieel worden ondersteund. Enkele van die programma’s konden in het verleden ook al op steun rekenen. Voor sommige is het inmiddels bijna een traditie geworden, bijvoorbeeld voor de vakantiekampen voor christenen in het Heilige Land – in Jordanië, Palestina en Israël. Dit jaar verheugt de stichting er zich heel in het bijzonder over dat ze ook zomercursussen in Aleppo (Syrië) en in Alqosh (Irak) kan ondersteunen, waar het leven weer normaal wordt, nadat aan de aanslagen en de gevechten in deze crisisgebieden een einde is gekomen. De lokale Kerken proberen niet alleen de structuren, maar ook de ziel en de geest van de mensen opnieuw op te bouwen, vooral die van de kinderen en de jongeren die bijzonder erg hebben geleden. In Irak bijvoorbeeld is het de bedoeling van de projecten om de jongeren te helpen de trauma’s te overwinnen die de bezetting van hun christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve door IS heeft teweeggebracht. Ze hebben spirituele en fysieke kracht nodig, vooral nu, op een moment dat de toekomst van de christelijke gemeenschappen op het spel staat. De kinderen en de jongeren worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. In de allereerste plaats wordt aan een versterking van de spirituele kracht gewerkt: de jongeren worden begeleid door een “geestelijke vader”, die hen helpt om de dramatische gebeurtenissen die zich tijdens de periode van vervolging door IS en op hun vlucht hebben afgespeeld te verwerken door een beroep te doen op het geloof en de hoop. Daarnaast helpen professionele psychologen bij de uitdaging om onder drastisch veranderde omstandigheden te leven, in het bijzonder met het oog op de terugkeer van de gezinnen naar hun dorpen die uit de klauwen van IS werden bevrijd.

Medicijn voor de ziel zijn ook de zomercursussen in Aleppo, die twaalf keer telkens gedurende één week zullen plaatsvinden in het klooster van Maria-Tenhemelopneming. In dit geval worden niet alleen de kinderen en de jongeren uitgenodigd om deel te nemen, maar ook de gezinnen die jarenlang onder oorlog en ellende te lijden hebben gehad. Meer dan 960 deelnemers van alle ritussen en alle Kerken in Aleppo zullen hier troost vinden en zich kunnen ontspannen. Dit is een waar godsgeschenk nadat ze vier jaar lang elke dag opnieuw hongerig, zonder voldoende water en zonder stroom omsingeld zijn geweest en zich niet vrij hebben kunnen bewegen.

Het werk dat de Kerk met haar vormingscursussen en zomerkampen verricht, is echter niet alleen in het Midden-Oosten van fundamenteel belang. Voor talrijke kinderen en jongeren uit Kazachstan, Oekraïne, Georgië, Armenië, Letland, Estland of Litouwen is dit de enige mogelijkheid om even uit hun afgelegen dorpen of lawaaierige steden te ontsnappen.  “Velen beschouwen die activiteit als het beste wat ze in het hele jaar, en voor sommigen zelfs in hun hele leven, meemaken”, aldus zuster Arousiag van de congregatie “Armeense zusters van de Onbevlekte Ontvangenis”. Ze spreekt uit eigen ervaring, want de congregatie organiseert al sinds 1994 zomerkampen in Armenië. In die 24 jaar hebben meer dan 18.000 wezen en kinderen uit economisch extreem achtergestelde gezinnen of gezinnen met ernstige sociale problemen, afkomstig van diverse regio’s van Armenië, aan de vakantiekampen deelgenomen. Dit jaar gaat het om 840 jongens en meisjes tussen 8 en 15 jaar.  “In de zomer, wanneer de school gesloten is, lopen de kinderen uit weeshuizen, openbare instellingen en die uit de armste of probleemgezinnen het grootste risico om door de straten te dwalen”, benadrukt de zuster. Volgens de laatste studies van Unicef en de Verenigde Naties hebben meer dan 50% van de Armeense kinderen geen toegang tot vrijetijdsactiviteiten en krijgen zowat 30% geen behoorlijk voedsel. “Die jongens en meisjes zijn de toekomst van Armenië, de volgende generatie wetenschappers en leerkrachten. Daarom moeten wij ons vandaag al inzetten voor de toekomst van ons land.”

Talrijke verhalen illustreren de unieke en ongeëvenaarde waarde van die projecten. Eén van die gevallen is het verhaal van John, een jongere uit Ethiopië, die aan het zomerkamp “Eagle Eye” heeft deelgenomen dat de gemeenschap van de Heilige Johannes al 10 jaar lang met steun van Kerk in Nood organiseert. Tijdens een bezoek aan Kerk in Nood vertelde pater Atanasio Markarian: “Die jongere uit Hosanna – in het zuiden van Ethiopië – keerde heel tevreden terug naar huis, enthousiast over alles wat hij tijdens de cursus had meegemaakt: eucharistische aanbidding, vorming, sport… De tijd verstreek en na zes maanden belde hij naar een broeder van de congregatie, omdat hij dringend met iemand wilde spreken over alles wat hem zo hard bezighield. Hij had het magazine “Hebt elkaar lief”, dat hij op de zomercursus had gekregen, meer dan honderd keer gelezen en hij voelde zich door God geroepen. Nu is hij een van onze broeders en lid van de gemeenschap van de Heilige Johannes.

Kerk in Nood ondersteunt dit jaar met ongeveer 180.000 euro meer dan 20 zomercursussen en vakantiekampen die tussen juni en september plaatsvinden.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation