Kerk in Nood ondersteunt de gebedsintentie van de Paus voor de vervolgde christenen

FacebookTwitterGoogle+

Rome/Königstein, 2 maart 2017- De “pausvideo” van maart, geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus en ondersteund door Kerk in Nood, gaat over de toestand van de christenen die overal ter wereld wegens hun geloof worden vervolgd en gediscrimineerd – zonder onderscheid van ritus of gezindte.

Paus Franciscus herinnert altijd opnieuw aan de bittere waarheid: “Ontelbare mensen worden wegens hun geloof vervolgd! Ze worden gedwongen om hun thuis, hun kerken, hun streek en alles wat hen lief is achter te laten.” In zijn videoboodschap zet de Heilige Vader ons ertoe aan om solidair te zijn met de mensen die wegens hun geloof met discriminatie, geweld en vervolging te maken krijgen.

Volgens het rapport over de vrijheid van godsdienst in de wereld zijn de christenen de religieuze groep die het meest onder vervolging te lijden heeft. Dit fundamentele mensenrecht wordt in 38 landen ernstig geschonden en in 23 van die landen wordt die schending zelfs als vervolging gecatalogeerd.

In zijn gebedsintentie roept de Heilige Vader op om voor hen te bidden: “Ik zou u een vraag willen stellen: Hoeveel van u bidden voor de vervolgde christenen? Ik zou u willen aanmoedigen om dit samen met mij te doen, opdat onze broeders en zusters de steun van alle Kerken en geloofsgemeenschappen zouden ervaren door gebed en materiële hulp.”

“Wij danken de Heilige Vader voor zijn nooit aflatende bezorgdheid over het lot van de vervolgde christenen. Sinds haar oprichting helpt Kerk in Nood de noodlijdende Kerk. Spijtig genoeg is de toestand in de wereld er in de loop der tijd niet beter op geworden. De omstandigheden zijn anders, maar vervolging en discriminatie blijven voortduren. Vroeger ging het vooral om het leed dat door het communisme werd veroorzaakt, nu heeft het islamitisch fundamentalisme die rol overgenomen. De oproep van de Paus is dringender dan ooit”, aldus Johannes Heereman, uitvoerend president van Aid to the Church in Need.

 

DE GEBEDSINTENTIES VAN DE PAUS VOOR MAART 2017: “Hulp voor de vervolgde christenen: opdat ze de steun van de hele Kerk zouden ervaren door gebed en materiële hulp”

Over Kerk in Nood

Kerk in Nood (ACN – Aid to the Church in Need) is een pauselijke stichting die rechtstreeks afhangt van de Heilige Stoel. Als katholieke hulporganisatie ondersteunt Kerk in Nood gelovigen overal waar ze worden onderdrukt, vervolgd of in nood verkeren – door informatie, gebed en hulpprogramma’s. Kerk in Nood werd in 1947 opgericht door pater Werenfried van Straaten, die door de heilige Johannes Paulus II een “uitstekende apostel van naastenliefde” werd genoemd. Tegenwoordig is de hulporganisatie actief in 140 landen overal ter wereld. De duizenden projecten die ze elk jaar uitvoert, omvatten noodhulp voor mensen die worden vervolgd, transporthulp voor geestelijken en leken in dienst van de Kerk, de verspreiding van kinderbijbels, media-activiteiten en evangelisatieprojecten, ondersteuning van Kerken, misintenties en steun voor priesters, kloosterzusters en voor de opleiding van seminaristen.

Over de “pausvideo”

De “pausvideo” is een initiatief van het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (gebedsapostolaat) om de maandelijkse gebedsintenties van de Heilige Vaders over de uitdagingen van deze tijd te verspreiden. Het is de bedoeling van deze door La Machi Communication for Good Causes (voor goede doelen) ontwikkelde video’s om de mensen met paus Franciscus in het gebed te verenigen voor deze intenties. Het project wordt door het Vatican Television Center (CTV) ondersteund.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation