Kerk in Nood ondersteunt de cursus Good Samaritan, dat gericht is op de heling van trauma’s en de verlening van bijstand aan Syrische gezinnen

Pater Andrzej Halemba

18/10/2018 Leuven – “De oorlog in Syrië blijft maar voortwoeden. Acht jaar van gevechten hebben littekens nagelaten die nog altijd zichtbaar blijven”, aldus pater Andrzej Halemba, de verantwoordelijke van de projectafdeling voor het Midden-Oosten van de pauselijke stichting Kerk in Nood. Elk militair conflict brengt onbeschrijflijk leed met zich mee, in het bijzonder voor de kinderen. Daarop vormt de situatie in Syrië geen uitzondering. De gevolgen van die oorlogservaringen en wreedheden gaan ver boven het vermogen van de mensen om die trauma’s te verwerken. Dat is de reden waarom Kerk in Nood vastbesloten is om allen te helpen die spiritueel en psychisch lijden. De seminaries “Good Samaritan“ – in het Nederlands “de Barmhartige Samaritaan“ –  voor de heling van oorlogstrauma’s zijn één van de initiatieven die door Kerk in Nood worden ondersteund. De cursussen vinden plaats in het karmelietenheiligdom van het “Heilige Kind Jezus“ in Jounieh (Libanon). “De tijd heelt geen trauma’s” voegt pater Halemba eraan toe. “Daarom moeten mensen worden geholpen om hun leed tot uitdrukking te brengen en hun pijnlijke herinneringen te verwerken. Indien wij de Syrische gezinnen en gemeenschappen niet helpen om te genezen, wie zal het dan doen?”

“Het leed van de oorlog verdwijnt niet vanzelf”, benadrukt pater Andrzej Halemba. “Integendeel, de gevolgen ervan blijven groeien als een tumor. De cijfers spreken voor zich. Volgens de Verenigde Naties hebben meer dan 13 miljoen mensen in Syrië humanitaire hulp nodig. De helft van hen zijn kinderen. Zij lopen het grootste gevaar om in de oorlog voor het leven te worden verminkt of om levenslang te worden getekend door verkrachtingen, gedwongen huwelijken, slavenarbeid, voedselschaarste en een zeer beperkte toegang tot medische verzorging of onderwijs.”

Volgens de berichten van pater Halemba, die heel recent een reis naar Syrië ondernomen heeft, “verergert de situatie alleen nog maar meer door de economische sancties die aan het land opgelegd worden. In tegenstelling tot de uitdrukkelijke doelstelling, bestraffen die sancties immers de burgerbevolking omdat ze de humanitaire hulpverlening beperken in het door de oorlog verwoeste land, dat 6,6 miljoen intern ontheemden telt en waar nagenoeg 3 miljoen mensen in moeilijk toegankelijke en belegerde gebieden wonen”.

De lokale Kerken spelen dankzij de internationale ondersteuning een levensbelangrijke rol bij de terbeschikkingstelling van omvangrijke hulpmaatregelen. “Christenen in Syrië proberen bescheiden te leven en het verleden te aanvaarden en te laten rusten. Velen van hen zijn echter spiritueel en psychologisch gehavend door het leed dat ze hebben meegemaakt en hebben dringend nood aan ondersteuning”, aldus de Poolse priester. “Langdurige psychische belastingen door de oorlog en de stress van de naoorlogse periode hebben zwaarwegende psychologische gevolgen. De oorlogservaringen leiden tot zware trauma’s die in sommige gevallen, zeker door kinderen, niet kunnen worden overwonnen. Die trauma’s kunnen dramatische gedragsveranderingen met zich meebrengen die tot relatieproblemen, gewelduitbarstingen en andere psychische stoornissen kunnen leiden. Er moet worden uitgegaan van een massale toename van het aantal posttraumatische stressstoornissen. Dat heb ik op mijn reizen naar Syrië gehoord en ervaren.“ De posttraumatische stressstoornis is slechts een van de vele stoornissen in de brede waaier van posttraumatische reacties.

“Tijd heelt geen trauma’s”, benadrukt pater Halemba. “Daarom moeten mensen worden geholpen om hun leed tot uitdrukking te brengen en hun pijnlijke herinneringen te verwerken. Indien wij hen niet helpen, wie zal het dan doen?” vraagt  de priester zich af en hij voegt eraan toe: “Om die reden lanceert Kerk in Nood dit nieuwe project ter ondersteuning en begeleiding van het genezingsproces van mensen met psychische problemen, in het bijzonder kinderen. Wegens problemen met de medische verzorging, de geneesmiddelenschaarste en de snel stijgende prijzen voor medische prestaties, kunnen de meeste mensen in Syrië zich gewoonweg niet laten behandelen.”

De Good Samaritan-cursus voor de behandeling van  trauma’s wordt in samenwerking met partners van de lokale Kerk en met leken uit andere landen doorgevoerd. Het gaat hierbij niet om een eenmalig initiatief, maar wel om een langdurig programma, dat wekelijkse opvolgingsontmoetingen en individuele begeleiding voorziet. De eerste sessie gaat door van 8 tot 23 oktober 2018 in het karmelietenheiligdom van het “Heilige Kind Jezus“ in Jounieh (Libanon). Deze inleidende bijeenkomst richt zich heel speciaal tot priesters en leken die het project daarna in Syrië zullen leiden.

Uit een actueel rapport van Unicef blijkt dat 2017, met 910 slachtoffers, het tot nu toe ergste oorlogsjaar was voor kinderen. Volgens dit rapport hadden de meeste kinderen te maken gekregen met granaatinslagen in hun onmiddellijke omgeving. Ze zijn getraumatiseerd door de dood van hun verwanten, lijden onder extreme nachtmerries en dagelijkse herinneringen aan gevoelens van angst, onzekerheid en verbittering. Ongeveer 50 procent van de kinderen en jongeren werden beschoten door scherpschutters en 66 procent van hen waren in situaties terechtgekomen waarbij ze dachten dat ze zouden sterven. Nagenoeg een op de vier kinderen heeft tot op heden in de oorlog verwondingen opgelopen. Het aantal weeskinderen is sterk toegenomen. De leden van die “verloren generatie” zijn jonger dan 15 jaar en hebben nog nooit een school bezocht. Het aantal analfabeten is enorm. Velen van hen krijgen te maken met depressies en hebben zelfmoordneigingen. Het aantal dodelijke slachtoffers onder de kinderen is verleden jaar met 50% gestegen en het aantal jongeren onder de soldaten is sinds 2015 verdrievoudigd.

Pater Halemba, die al verscheidene keren naar Syrië is gereisd, benadrukt dat Kerk in Nood haar uiterste best zal doen om de projecten te bevorderen die de kinderen en de jongeren in Syrië hoop geven, zowel door therapeutische maatregelen als door zomerkampen die door de Kerk worden georganiseerd, familieretraites, regionale jongerendagen etc. “Voor velen onder hen is het de eerste keer in hun leven dat ze aan dergelijke jeugdevenementen deelnemen”.

De Good Samaritan-cursus voor de behandeling van trauma’s is een ander initiatief van Kerk in Nood, dat bedoeld is om de lokale Kerken bij hun inzet voor de noodlijdende bevolking te ondersteunen. Naast het therapeutische effect hoopt Kerk in Nood dat de studie over de verspreiding van trauma’s en posttraumatische stressstoornissen een belangrijk hulpmiddel zal zijn voor humanitaire organisaties die in dit domein gespecialiseerd zijn.

De oorlog in Syrië duurt inmiddels al acht jaar. In die periode hebben de weldoeners van Kerk in Nood onze arme en vervolgde broeders en zusters met meer dan 28 miljoen dollar ondersteund.

Door Irmina Nockiewicz

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid