Kerk in Nood: nieuwe hulp dringend noodzakelijk om de gevolgen van de dramatische crisis in Aleppo te lenigen

FacebookTwitterGoogle+

Door Maria Lozano

Königstein, 22 augustus 2016. De internationale katholieke hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood heeft een aantal bijkomende projecten goedgekeurd om haar hulp aan de meest noodlijdende gezinnen in verscheidene dorpen en steden in Syrië in de komende maanden verder te zetten. Die hulpmaatregelen richten zich in het bijzonder op de stad Aleppo, die op dit ogenblik de frontlijn vormt van de gevechten tussen  het regeringsleger, dat het westelijk deel van de stad controleert (tot voor kort nog de commerciële en industriële hoofdstad van Syrië) en de rebellengroeperingen, die nog het oostelijk deel van de stad in handen houden en ook de controle hebben over de waterbevoorrading en de stroomtoevoer. Tegelijk heeft Kerk in Nood eveneens beloofd om steun te blijven verlenen aan de ontheemde gezinnen in Syrië, in steden als Damascus en Tartous.

SYRIA / NATIONAL 15/00177Emergency help for the displaced and resident families in the diocese of Homs and Hama for the Syriac Orthodox (2015-2016)Terwijl het aantal Christenen in de conflictzone in de afgelopen maanden verder is blijven dalen, is het aantal gezinnen dat aangewezen is op bestaanshulp in dezelfde periode razendsnel toegenomen. Het voornaamste deel van de beloofde hulp is een voortzetting van de lopende noodhulpprogramma’s, met dit verschil dat het aantal noodlijdende personen eens te meer is gestegen wegens de verslechtering van de situatie in nagenoeg alle delen van het land.

Kerk in Nood zal 2 817 gezinnen blijven helpen in Aleppo en in Al Hassaka, waar de bevolking nu al meer dan vijf jaar lang met alle denkbare vormen van nood, leed en angst wordt geconfronteerd. De organisatoren van de hulp ter plaatse schreven: “Dankzij uw hulp kunnen wij onze mensen blijven bijstaan en helpen, waardoor de zware last voor hen wordt verlicht. Wij blijven werken als een team en zullen met uw ondersteuning proberen om in contact te blijven met een steeds groeiend aantal gezinnen en om hen in de mate van het mogelijke te bezorgen wat ze nodig hebben om waardig te kunnen leven. Wij moeten hen bijstaan in hun dagelijks leven, vooral de gezinnen met kinderen en de bejaarden, want die zijn het meest kwetsbaar. Het leven is zeer duur en zeer hard geworden. Onze gezinnen vechten om te overleven tussen de angst voor het heden en de onzekerheid over de toekomst. De mensen vragen zich voortdurend af of ze moeten blijven of vertrekken en wat er uiteindelijk van hen zal terechtkomen.”

 Volgens de cijfers van de FAO leven meer dan drie op de vier Syriërs op dit ogenblik in extreme armoede en kunnen ze de allernoodzakelijkste producten en levensmiddelen niet kopen die ze nodig hebben om te overleven. De brandstofprijs is in de afgelopen 18 maanden verdubbeld, de prijs van tarwemeel is met ongeveer 300% en die van rijst met zowat 650% gestegen in vergelijking met wat voor het begin van de oorlog moest worden betaald.

ACN-20160316-37933De hulp die voor de komende maanden werd beloofd, omvat ook de bevoorrading met babymelk en luiers voor ongeveer 650 baby’s en zeer jonge kinderen onder de twee jaar in Tartous en op andere plaatsen in het bisdom Latakia. Dankzij de gulle giften van talrijke weldoeners kon Kerk in Nood in het begin van dit jaar ongeveer 200 baby’s helpen. Samen met het verzoek om bijkomende hulp heeft de hulporganisatie een bericht gekregen van de verantwoordelijken waarin ze benadrukten dat “de ouders verheugd waren te voelen dat ze door God niet in de steek waren gelaten”. En ook: “U bent het zichtbare beeld van de onzichtbare God geweest. Uw hulp biedt altijd morele steun aan wanhopige gezinnen, die anders het gevoel hadden kunnen hebben dat een baby een last is in plaats van geluk en vreugde te ervaren”.

Kerk in Nood hoopt dat ze haar steun zal kunnen uitbreiden tot gezinnen die uit Aleppo, Hama en Idlib werden verdreven. De meeste van die gezinnen hebben zich nu in Tartoes en Latakia gevestigd en hebben hulp nodig om de huur te kunnen betalen. Tot enkele maanden geleden kregen honderd gezinnen hier financiële steun, maar wegens de gewelddadige confrontaties  in Aleppo en andere delen van het land, is het aantal ontheemde gezinnen in het bisdom nu gestegen tot 450, die zonder uitzondering dringend hulp nodig hebben. Daarnaast hebben 507 gezinnen die naar Damascus zijn gevlucht ook een verzoek om noodhulp tot ons gericht om de kosten van onderkomen, medische zorgen, kleren, schoolgeld en voedsel te kunnen betalen.

 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het soort noodhulp dat Kerk in Nood heeft verstrekt en in de toekomst wil blijven verstrekken om de mensen en de Kerk in Syrië te ondersteunen. Kerk in Nood heeft zich er nu toe verbonden in totaal 1,5 miljoen euro in te zamelen om het leed van het Syrische volk in de komende maanden te kunnen lenigen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation