Kerk in Nood neemt deel aan de Wereldgezinsontmoeting in Dublin

·         Kerk in Nood stelt op de Wereldgezinsontmoeting de Kerk als “gezin van gezinnen” voor

·         De pauselijke stichting helpt gezinnen uit verschillende delen van de wereld zodat ze in Dublin aanwezig kunnen zijn

14/08/2018 Leuven – Van 21 tot 26 augustus zullen in Ierland duizenden mensen bijeenkomen om aan de Wereldgezinsontmoeting deel te nemen die door de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven van de Heilige Stoel wordt georganiseerd.

Dit evenement omvat ook een driedaagse conferentie met een gevarieerd programma voor jongeren en volwassenen, waarop Kerk in Nood twee ontmoetingen organiseert. Daarin zal dieper worden ingegaan op de ervaringen, de uitdagingen en de hoop van gezinnen uit zeer uiteenlopende landen als Rusland, Kenia en de DR Congo  (op woensdag 22 augustus om 19 uur in Hal 3 en op donderdag 23 augustus om 19 uur in Hal 8B).

Bovendien zal Dr. Michael Kinsella, nationaal directeur van Kerk in Nood in Ierland, op vrijdag 24 augustus (in Hal 2, om 11.30 uur) aan een podiumdiscussie rond het thema “Het gezin als actor van vrede in een stormachtige wereld“ deelnemen. Op vrijdagnamiddag zal pater Michael Shields, een missionaris uit Alaska, die al 20 jaar in Rusland werkt, getuigenis afleggen. Hij is de enige katholieke priester in Oost-Siberië. Kerk in Nood werkt al vele jaren met hem samen.

Het evenement onder het motto “Het Evangelie van het gezin, vreugde voor de wereld” wordt actief ondersteund door de Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven van de Heilige Stoel. Het hoogtepunt zal worden gevormd door het festival van de gezinnen in Croke Park (op 25 augustus) en door de Heilige Mis die in het Phoenix Park (op 26 augustus) in aanwezigheid van paus Franciscus zal worden opgedragen.

De pauselijke stichting Kerk in Nood zal op de conferentie in Hal 8D met diverse activiteiten aanwezig zijn. In die Hal zal ook een bezoek kunnen worden gebracht aan de tentoonstelling “… and you shall be My witnesses” (“… en u zult Mijn getuigen zijn”), waarop het leed van ontelbare gezinnen uit het Midden-Oosten, in het bijzonder uit Irak en Syrië, zal worden getoond.

Net als voor vergelijkbare internationale evenementen die van groot belang zijn voor het spiritueel leven van de deelnemers ondersteunt Kerk in Nood ook nu verscheidene projecten, zodat gezinnen met financiële moeilijkheden uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië aan de Wereldgezinsontmoeting in Dublin kunnen deelnemen en na de terugkeer naar hun land voor een vermenigvuldigingseffect kunnen zorgen door getuigenis af te leggen van wat ze hebben meegemaakt. Daartoe behoort ook een groep gezinnen uit Syrië, die zal worden begeleid door Samir Nassar, de maronitische aartsbisschop van Damascus: “Heel veel dank omdat u de Syrische delegatie helpt om de intenties en de wensen van de vergeten en gewonde Syrische gezinnen op deze kerkelijke ontmoeting van vrede en hoop naar voren te brengen”, zegt hij plaatsvervangend voor de Bisschopscommissie voor het Gezin in zijn land.

Een laatste en belangrijke bijdrage van de pauselijke stichting aan de Wereldgezinsontmoeting is de steun voor de internationale publicatie van de YOUCAT for Kids (YOUCAT voor kinderen), “het kleine broertje van de jeugdcatechismus YOUCAT”, die aan de in Ierland aanwezige gezinnen als geschenk van de Heilige Vader zal worden verdeeld. De YOUCAT for Kids (YOUCAT voor kinderen) bestaat uit 159 vragen en antwoorden die onontbeerlijk zijn voor het geloof en aan het voorstellingsvermogen van kinderen zijn aangepast. Paus Franciscus zegt daarover in zijn aan de ouders gericht voorwoord: “Ik beveel u de YOUCAT for Kids (YOUCAT voor kinderen) aan. Word nooit moe om vragen te stellen over uw geloof en om erover te spreken. Blijf niet stom wanneer uw kinderen u vragen blijven stellen. Wees een levende keten, die het mogelijk maakt om de aanwezigheid van het Evangelie in onze gezinnen, in onze gemeenschappen en in de Kerk van generatie op generatie te verzekeren.”

De ondersteuning van projecten van de gezinspastoraal is een van de voornaamste actieterreinen voor de pauselijke stichting Kerk in Nood.  In 2017 stelde de hulporganisatie meer dan 11 miljoen euro voor 260 dergelijke projecten in 70 landen ter beschikking. Van dit bedrag werd nagenoeg 10 miljoen als nood- en humanitaire hulp gebruikt voor christelijke gezinnen in Syrië en in Irak. De rest van het geld werd besteed aan projecten die zich toeleggen op de pastorale begeleiding en ondersteuning van gezinnen.

Door Maria Lozano

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid