Kerk in Nood leeft van de Hoop

FacebookTwitterGoogle+

Boodschap van Mgr. Mauro kardinaal Piacenza, President van Kerk in Nood internationaal, aan de weldoeners bij de opening van het Buitengewoon Jubeljaar van Barmhartigheid.

Beste vrienden,

Op 8 december, onder bescherming van de Heilige Maagd Onbevlekte Ontvangenis en samen met de Heilige Vader en met heel de Kerk, hebben we spiritueel de drempel van de Heilige Deur overschreden en zijn zo het Heilige Jubeljaar binnengegaan, het Jaar van de Barmhartigheid.

Pater Martin Barta (links) em Mgr. M. kardinaal Piacenza (rechts)

Pater Martin Barta (links)
en Mgr. M. kardinaal Piacenza (rechts)

Deze geopende Heilige Deur, is de Deur van de Hoop, de Deur van het Vertrouwen in de Goddelijke Barmhartigheid. We worden opgeroepen om het verleden achter ons te laten en onze harten naar de toekomst te richten, naar een nieuw avontuur van genade, naar de volheid van Gods Barmhartigheid. Om dat authentiek te laten verlopen, horen we door de Heilige Deur te stappen na een oprechte sacramentele verzoening, gekoppeld aan een levendige wens om stappen te zetten op de weg van heiligheid. Deze heiligheid is een roeping die we met onze doopsel hebben meegekregen en waartoe iedereen wordt opgeroepen. Het is een heiligheid die de volle realisatie van onze persoonlijkheid vertegenwoordigt. Deze heiligheid wordt bereikt binnen de context van onze eigen persoonlijk situatie, in ons gezin en in onze werkplaats. Heiligheid is iets immens heerlijks en tegelijk ook iets extreem eenvoudig en gewoon. Het betekent dat je de dagelijkse dingen van elke gebeurtenis met intense liefde beleeft als een “roeping”. We moeten toewerken naar het punt waarop we de Heer toelaten binnenin ons en Hem toelaten door ons te werken, zodat we samen met de heilige apostel Paulus kunnen zeggen: “Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is Christus”

Hopen, altijd de hoop levendig houden, opnieuw beginnen na de zoveelste teleurstelling, hopen dat het morgen beter zal zijn, zelfs nadat het zoveel keren slechter werd, alle schijnbare afwijzingen in je opnemen, net als de aarde de zware regen opslorpt – dat is waarlijk groots en openbaart de almacht van de Goddelijke genade. Het symbool van de hoop, zelfs in de wapenkunde, is het anker; maar er is nog een ander beeld dat volgens mij in zekere zin nog betekenisvoller is. Ik denk aan de zeilen. Het anker houdt de boot veilig vast in de oceaan, maar de zeilen dienen om het vaartuig voort te stuwen laat het door de golven klieven in de richting van het vasteland. Hoop is de bries die de zeildoeken vult en vooruit drijft. Het is die hoop, die bij het begin van onze Kerk, aan de christelijke boodschap de uitzonderlijke kracht heeft gegeven om zich te verspreiden en die het zeer snel naar alle uiteinden van de aardbol heeft gebracht.

Bekijk hier de videoboodschap van Mgr. Mauro kardinaal Piacenza:

Onze hulporganisatie – Kerk in Nood – leeft volledig van deze hoop. Wanneer we bijvoorbeeld overspoeld worden met talrijke projectaanvragen, dan kunnen we alleen maar hopen dat onze weldoeners ons zullen helpen om de hoop van zo velen te vervullen.

Deze wereld hongert naar hoop en zal maar luisteren in de mate dat ze zelf in staat is echte hoop aan te bieden. Wij, christenen, zijn verantwoordelijke voor de hoop die aan ons gegeven is; voor deze hoop moeten we bereid zijn onszelf te geven en niet alleen lippendienst te bewijzen. We moeten herauten zijn van de hoop, ze aan anderen doorgeven; zoals de gelovigen dat doen in processies wanneer ze het gezegende water van hand tot hand doorgeven, zo moeten wij deze goddelijke hoop doorgeven van hart tot hart. Er zijn veel dingen die we niet nodig hebben om te leven, maar we kunnen niet leven zonder hoop.

151214 jaar van de barmhartigheid

Foto: Kerknet

Christelijke hoop is een actieve hoop, met veel dingen die we kunnen doen terwijl we wachten: toekijken, in liefde naar elkaar toegroeien. Daarom is ze net als gist en zout in het deeg van de wereld. We moeten naar de komende Christus toestappen met goede werken, met werken van barmhartigheid, met de brandende lamp van het geloof. In goede werken is Christus al aanwezig gekomen. Daarom moeten we ons op Hem focussen, en op al de rest alleen maar in relatie tot Hem, met zicht op Hem!

Beste vrienden, ik bid dat door bemiddeling van Maria, de Geliefde Moeder van onze Verlosser, jullie in staat zullen zijn om elke dag van dit Jubeljaar te vertrouwen op de oneindige Barmhartigheid van God, en dat we de hele wereld zouden overspoelen met vreugde, iedereen en elke plaats die we kennen, want er is meer vreugde in het geven dan in het ontvangen. Met deze gedachte zou ik u mijn warmste groeten willen zenden. Moge God u zegenen en moge de Heilige Maagd u beschermen! Tot ziens!

+ Mgr. Mauro kardinaal Piacenza, President van Kerk in Nood internationaal

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation