Kerk in Nood geeft meer dan 3 miljoen euro steun aan 40 projecten voor wederopbouw in Syrië

“Die steun moet dienen om het land herop te bouwen en om opnieuw een waardig leven te leiden”

17/07/2018 Leuven – De pauselijke stichting Kerk in Nood heeft een nieuw pakket steun toegekend aan meer dan 40 projecten voor pastoraal werk en noodhulp, voor de Syrische christenen van de verschillende ritussen. Daarmee probeert Kerk in Nood de moeilijke situatie te verbeteren in dat land dat blijft lijden, onder andere door de verscheidene economische sancties, zoals het handelsembargo op petroleum. In zijn toespraak van 27 juni, ter gelegenheid van een conferentie voor het Europees Parlement in Brussel, waarschuwt Mgr. Joseph Tobji, de maronitische bisschop van Aleppo, voor dit type maatregelen: “Die zijn voor de bevolking in Syrië even dodelijk als wapens”.

“Waarom moeten kinderen en zieken sterven door een tekort aan geneesmiddelen? Waarom moeten werklozen, die omwille van dat handelsembargo ontslagen zijn, sterven van de honger?”, vroeg de bisschop aan de Europese volksvertegenwoordigers.

Als antwoord op die noodkreet en op andere gelijkaardige oproepen van de katholieke en plaatselijke orthodoxe Kerken in Syrië, heeft Kerk in Nood een enveloppe van meer dan 2 miljoen euro toegezegd voor het levensonderhoud en de medische zorgen van families in nood, uit verscheidene streken van het land (inzonderheid Aleppo en Homs) die hun huis hebben moeten achterlaten.

Migratie is een ander ernstig probleem in Syrië. Voor Mgr. Tobji is dat een “gevaarlijke wonde, die blijft bloeden”. Bij de immense golf gedwongen migranten zitten uiteraard ook Syrische christenen. Vroeger waren christenen al een minderheid, maar ze “gaan volledig verdwijnen als de situatie die door de oorlog is ontstaan, niet snel eindigt”. Er is nog maar een derde van de christenen over ten opzichte van vóór de oorlog. Als er zo talrijk wordt geëmigreerd, vraagt de maronitische bisschop zich af wie het land gaat heropbouwen. Syrië is immers een land “zonder productiviteit, zonder arbeidskrachten, een maatschappij waar alle leven uit is”. Als “culturele brug” tussen het Westen en het Oosten, spelen de christenen een doorslaggevende rol als vrede brengende gemeenschap binnen de Syrische maatschappij. Volgens de bisschop “gaan er veel problemen rijzen als de christenen zouden verdwijnen, niet enkel voor Syrië zelf, maar ook voor Europa. Syrië ligt immers  vlakbij.”

Bijzondere hulp voor kinderen en jongeren

De Stichting heeft zich als ander groot doel vooropgesteld om, in de loop van de volgende maanden, kinderen en jongeren te steunen. Zij zijn de toekomst van het land. De bekommernis van de ouders over de toekomst van hun kinderen is immers de reden waarom zovele christelijke gezinnen wegtrekken. Daarom zal een kwart van de projecten van Kerk in Nood specifiek gericht zijn op jongeren. Enerzijds heeft Kerk in Nood verscheidene projecten met studiebeurzen toegekend, omdat vele gezinnen hun huis en hun werk zijn verloren en dus geen enkel middel meer hebben om hun kinderen naar school te sturen. De economische noodsituatie dwingt vele gezinnen om hun toekomst buiten het land te zoeken. In de loop van de volgende maanden kunnen 1215 leerlingen en 437 studenten in Homs, en 105 studenten in Damascus, van dit programma gebruik maken. Daarnaast heeft Kerk in Nood zich akkoord verklaard om steun te bieden om de kinderen van 300 gezinnen in nood in Damascus, en zieke kinderen en weeskinderen, te steunen om naar school te gaan.

Er zijn ook andere projecten voorzien om kinderen en adolescenten in Aleppo te helpen die na zeven jaar oorlog en conflicten trauma’s hebben opgelopen. Veel van hen zijn de voorbije zeven jaar nooit uit de stad geweest en kennen niets anders dan oorlog. Ze hebben hulp nodig om te genezen en om spiritueel en psychisch te ontwikkelen. Pater Antoine Tahan, priester van de Armeense katholieke kerk van het Heilig-Kruis, heeft een groep jonge vrijwilligers kunnen overtuigen om hun schouders te zetten onder zijn initiatief “Let me Live My Childhood” (Laat me mijn kinderjaren beleven). De priester bevestigt: “We danken Kerk in Nood voor dit project dat de kinderen moet helpen om van hun ‘volwassen rol’ af te raken en opnieuw kind te kunnen zijn. We zouden graag hebben dat ze opnieuw leren spelen, dat ze gewoon opnieuw kind worden.” Kerk in Nood  steunt trouwens verscheidene zomercursussen voor adolescenten, die door de katholieke maronitische en orthodoxe Syrische Kerken van Aleppo worden georganiseerd. Die stad heeft beslist het zwaarst geleden onder de oorlog.

Vanuit haar pastorale opdracht gaat Kerk in Nood  bijna een half miljoen euro besteden aan de herstelling van verscheidene kerken en kloosters, vooral de maronitische en katholieke Syrische kathedralen van Aleppo, aan de opleiding van seminaristen en het levensonderhoud van priesters . De bisschop, Mgr. Tobji, bevestigt: “De kerk is de eerste deur waar mensen aankloppen voor hulp”, en hij voegt eraan toe: “maar zonder de steun van weldoeners en caritatieve organisaties en werken van de Kerk, zoals Kerk in Nood, zou de plaatselijke kerk die hulp niet kunnen bieden. Die steun moet dienen om het land weer herop te bouwen en om opnieuw een waardig leven te leiden.” De maronitische bisschop van Aleppo stuurt een noodkreet naar het Westen: “Doe iets goeds, help ons vrede te vinden.”

Door Maria Lozano

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid