Kerk in Nood bidt en werkt voor de eenheid van de christenen

FacebookTwitterGoogle+

 

De jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen vindt plaats van 18 tot en met 25 januari 2016. Elk jaar bereiden christelijke Kerken uit een ander land de gebedsvieringen voor. Dit jaar is het de beurt aan Letland.

De Internationale Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen staat in het teken van wat geschreven staat in de eerste brief van Petrus over onze rol als volgelingen van Christus: ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’ uit 1 Petrus 2,9. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het Evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.

Verzoening tussen Kerken

Seminaristen bidden in de kapel van het seminarie

Seminaristen bidden in de kapel
van het seminarie

Kerk in Nood heeft oog voor de verzoening tussen de Westerse en Oosterse Kerk. Daarom helpen we de Russisch-orthodoxe Kerk, vooral bij de opleiding van haar priesters. Dat komt ook de katholieke Kerk in Rusland ten goede want uitstekend opgeleide orthodoxe priesters die katholieken ervaren als broeders en zusters, zorgen ervoor dat orthodoxe en katholieke christenen dichter bij elkaar komen. In Rusland waar de katholieke christenen slechts een kleine minderheid vormen, kunnen orthodoxe geestelijken met een open geest waardevolle helpers zijn voor de katholieke gemeenschappen. Op vele plaatsen bestaat er al jarenlang een goede samenwerking tussen de orthodoxe en de katholieke Kerk. Ze ontwikkelen gemeenschappelijke initiatieven en acties en nodigen elkaar uit. Veel toenmalige seminaristen die vandaag als priester werkzaam zijn en die dankzij de weldoeners van Kerk in Nood hun studies hebben kunnen volgen, vinden het vanzelfsprekend om met katholieken samen te werken.

Kerk in Nood steunt seminaristen

Seminaristen assisteren bij het doopsel van kinderen

Seminaristen assisteren bij het doopsel
van kinderen

De orthodoxe seminaries zitten vol. In Smolensk bijvoorbeeld studeren 105 jonge seminaristen die zich op hun priesterschap voorbereiden. Andrej is één van hen. Hij werd in 1986 te Kazachstan geboren maar verhuisde op zijn elfde samen met zijn familie naar Rusland. Behalve zijn oma had niemand in het gezin contact met de Kerk. Toch werden alle christelijke feestdagen thuis traditioneel gevierd. Als student economie nam hij aan tal van vrijetijdsactiviteiten voor studenten deel. Toen hij toevallig een brochure zag voor een vakantiekamp van de orthodoxe Kerk aan de Oostzee, schreef hij zich in. “Die week heeft mijn hele kijk op de godsdienst en de orthodoxe Kerk volkomen veranderd. Ik begon regelmatig naar de kerk te gaan en nam actief deel aan het kerkelijke leven.” Toen hij na het beëindigen van zijn studies een jaar in het leger diende, nam hij het besluit om priester te worden. De jaren die hij doorbracht in het seminarie, ervoer hij als de “beste, de meest intense en de meest boeiende” van zijn leven. “Ik heb een onschatbare ervaring en kennis opgedaan over de Kerk en ze van binnenuit leren kennen – zowel haar problemen als haar schoonheid en onfeilbaarheid.”

We nodigen alle weldoeners van Kerk in Nood uit om mee te bidden voor de eenheid van de christenen. Op deze link kunt u het materiaal voor de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen downloaden.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation