Kerk in Nood België op bezoek bij vluchtelingen in Noord-Irak

FacebookTwitterGoogle+
Christenen in nooddorp opgebouwd met steun van Kerk in Nood

Christenen in nooddorp
opgebouwd met steun van
Kerk in Nood

Samen met drie Belgische bisschoppen, Mgr. Jozef De Kesel van Brugge, Mgr. Guy Harpigny van Doornik en Mgr. Leon Lemmens van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, reizen mevr. Uma Wijnants, directeur van Kerk in Nood België, en voorzitter E.H. Dirk De Gendt naar Noord-Irak op donderdag 17 september 2015. Ze zullen er de vluchtelingenkampen bezoeken die met financiële steun van o.a. Kerk in Nood zijn opgetrokken, nadat de inname van Mosoel en de Ninive-vlakte door Islamitische Staat een grote vluchtelingenstroom op gang bracht, nu 13 maanden geleden.

Belgie, zaventem vertrek van 3 bisschoppen naar Erbil (Irak) Mgr. Leon Lemmens, Mgr. Guy Harpigny, Bisschop Jozef De Kesel (c) Tim Dirven

Vertrek van 3 bisschoppen
naar Erbil (Irak) (c) Tim Dirven

Kerk in Nood betaalde mee voor het oprichten van containerwoningen en deelt in de huurkosten van appartementen voor gezinnen van vluchtelingen in Noord-Irak. Bovendien ontvangen 13.000 families op regelmatige basis een voedselpakket met o.a. 15 kg rijst, 5 kg suiker, 4 liter bakolie en andere levensmiddelen. Kerk in Nood wil ook de toekomst van de gevluchte jongeren veiligstellen en investeerde daarom fors in de bouw van acht scholen in Ankawa en Dohuk voor lager, middelbaar en zelfs hoger onderwijs. Uiteraard ondersteunt onze katholieke hulporganisatie de priesters en religieuzen van Irak. Ze zijn een onmisbare schakel in de hulpverlening en bieden de vluchtelingen zowel humanitaire als spirituele steun, zodat de hoop levend blijft.

Mevr. Uma Wijnants, directeur van Kerk in Nood.

Mevr. Uma Wijnants, directeur
van Kerk in Nood.

De delegatie van Belgische bisschoppen en Kerk in Nood zal er met enkele kerkleiders spreken die instaan voor de hulpverlening. Ze ontmoeten ook gezinnen en families die op de vlucht zijn voor het  geweld van islamitische fundamentalisten. Kerk in Nood steunt al jarenlang de Kerken in Irak. Mevr. Uma Wijnants: “Met dit solidariteitsbezoek willen we nagaan wat de huidige noden zijn van de bevolking, zodat we gepaste hulp kunnen bieden. Dankzij de aanwezigheid van de Belgische bisschoppen voelen deze mensen ook dat ze niet in de steek gelaten worden en dat de christenen in België voor hen bidden en met hen solidair zijn.”

Vandaag organiseert ook de Pauselijke Raad Cor Unum een bijeenkomst om met de katholieke liefdadigheidsorganisaties te overleggen over de humanitaire crisis in Syrië en in Irak. Ze zullen er de hulpverlening evalueren en tegelijk afspraken maken over de aanpak naar de toekomst toe. Kerk in Nood wordt vertegenwoordigd door priester Andrzej Halemba, de referent voor het Midden-Oosten. Daarnaast zal ook Mgr. Bashar Warda, de aartsbisschop van Erbil, aanwezig zijn. Hij is één van de kerkleiders uit Noord-Irak en een belangrijke projectpartner van Kerk in Nood in de hulpverlening aan de ontheemde gezinnen.

Met de delegatie reizen ook Belgische journalisten (TV, radio, krant) mee. U kan deze reis volgen via de sociale media en de website www.kerkinnood.be. Daar vindt u ook meer informatie over onze projecten en kan u een online gift doen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation