Kerk in Cuba vraagt gebed en steun voor evangelisatie

FacebookTwitterGoogle+

Ulrich Kny is de projectverantwoordelijke voor Cuba bij de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Hij reisde onlangs naar Cuba voor het Pausbezoek. Joop Koopman van Kerk in Nood in de Verenigde Staten stelde hem enkele vragen.

Welke boodschap bracht de Paus naar Cuba?

De Paus bezocht Cuba niet zo zeer als staatshoofd, maar eerder als een missionaris van barmhartigheid. Hij bracht hen vooral de Boodschap van Liefde van Jezus, een liefde van onbaatzuchtige dienst aan onze medemensen, een liefde die in staat is onze harten om te vormen met een blik van barmhartigheid, een liefde die naar buiten komt en bruggen bouwt, een liefde die zich op een bijzondere wijze openbaart in het gezinsleven.
De Paus richtte zich niet alleen tot de katholieke gelovigen maar tot alle Cubanen op het eiland en in het buitenland. Hij was in Cuba als een echte “Pontifex”, wat letterlijk “bruggenbouwer” betekent.

Wat zijn de effecten van het bezoek van Paus Franciscus?

Klooster van de franciscanen dat moet gerenoveerd worden

Klooster van de franciscanen
dat moet gerenoveerd worden
© Aid the Church in Need

Het is nog wat te vroeg om al iets te zeggen over de gevolgen van het bezoek van Paus Franciscus voor Cuba op lange termijn. Zonder twijfel waren de belangrijkste gesprekken die van de Paus met de Cubaanse president Raul Castro en de ontmoeting met de Cubaanse bisschoppen in het seminarie van Sint-Basilius de Grote, in Santiago de Cuba. Beide gesprekken waren privé en de pers had er geen toegang toe. De ontmoeting met Paus Franciscus heeft wel grote indruk gemaakt op de bisschoppen en de Paus zal aandachtig naar hen geluisterd hebben toen ze spraken over de toestand in Cuba. Het is mijn grote hoop dat de Kerk in Cuba niet zoet gehouden wordt met een extra vrije dag – na het bezoek van Paus Benedictus XVI werd Goede Vrijdag opnieuw een officiële feestdag – maar dat de Kerk echt opnieuw ruimte krijgt om te groeien.

Een van de grote problemen is dat de Kerk maar weinig toegang heeft tot de media en dat ze geen toelating heeft om voertuigen in te voeren. Daarnaast krijgt ze – op een enkele uitzondering na, zoals de door Paus Johannes Paulus II ingezegende en door ons medegefinancierde kerk in Havanna – geen toelating om nieuwe kerkgebouwen op te richten. Protestanten en getuigen van jehova mochten wel tempels bouwen in de laatste jaren.

Noem eens enkele uitdagingen voor de Kerk?

Zr. Clemantine, zr. Angelina en zr. Annette in Santiago de Cuba

Zr. Clemantine, zr. Angelina en
zr. Annette in Santiago de Cuba
© Aid the Church in Need

Het ontbreekt de Kerk in Cuba zowel aan mensen als aan materiaal om het geloof van de Cubanen te verdiepen. Na 40 jaar in de catacomben, waarbij het geloof verbannen was tot de privésfeer, durven de Cubanen sinds het bezoek van de heilige Paus Johannes Paulus II, langzaamaan hun geloof weer publiekelijk te belijden. Er is een grote honger naar God, maar de geloofskennis zelf is zeer beperkt. Dat geloof kan men verdiepen via catechese en persoonlijke ontmoetingen met de levende Christus, maar dat is door het gebrek aan pastorale werkers (priesters, zusters, diakens, lekenwerkers) een grote uitdaging.

Nog een grotere uitdaging is de morele verandering die plaats grijpt in de Cubaanse samenleving. Ik bedoel niet enkel de wijdverspreide praktijk van abortus, maar meer in het algemeen, de afwezigheid van christelijke waarden in het onderwijs waarover de staat al tientallen jaren alleen zeggenschap heeft.

Wat heeft de Kerk in Cuba te bieden aan de rest van de wereld?

Deze kleine kapel in Jamal-Cabacú dreigt in te storten

Deze kleine kapel in
Jamal-Cabacú dreigt in te storten
© Aid the Church in Need

De Kerk in Cuba heeft geleerd hoe ze tientallen jaren kon overleven in een atheïstische omgeving. Ze is nu opgestaan uit de catacomben – en ondanks alle tegenwerkingen en moeilijkheden – is ze een actieve kracht geworden in de samenleving en heeft ze heel wat geloofwaardigheid opgebouwd op alle domeinen van de Cubaanse samenleving. De Kerk in Cuba kan de universele Kerk haar eigen ervaringen aanbieden op gebied van dialoog met een maatschappij die grotendeels haar kennis van God is kwijtgespeeld. Zelf was ik enorm getroffen door de verbeeldingskracht van de bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die stapsgewijs de beperkte speelruimte van de Kerk voor het evangelisatiewerk weten uit te breiden.

Wat kunnen wij doen om het Cuba te helpen?

Boven alles heeft Cuba nood aan ons gebed, zodat de woorden en de tekenen van de Paus in vruchtbare bodem kunnen vallen en zodat Onze-Lieve-Vrouw van Genade van El Cobre haar “revolutie van barmhartigheid” kan verderzetten. Tegelijk moeten we – nog sterker dan voorheen – de Kerk in Cuba actief ondersteunen, zodat ze al haar krachten kan inzetten voor evangelisatie, niet gehinderd door geldgebrek. Het klimaat, zo vlak na het Pausbezoek, is enorm gunstig om in te zetten op de vorming en de steun voor priesters, religieuzen, catecheten en pastorale werkers. We kunnen ook investeren in de infrastructuur van de Kerk en in de verspreiding van religieuze literatuur opdat meer Cubanen de mogelijkheid krijgen om de levende Christus te ontmoeten.

(Selectie uit een gesprek van Joop Koopman met Ulrich Kny. De volledige Engelse tekst kunt u hier downloaden iview_151006_Cuba_e

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation