Kazachstan – Success Story: Hulp voor de inrichting van een door kloosterzusters geleid huis voor verlaten kinderen zonder gezin

07/03/2018 Leuven – In de stad Kapshagay hebben meer dan 60 kinderen een nieuwe thuis gevonden. Ze worden opgevangen en verzorgd door katholieke kloosterzusters, want een gezin hebben ze niet. Allemaal hebben ze al heel vroeg in hun leven moeten ervaren wat pijn en leed betekenen. Van sommigen is de moeder overleden of  is ze er met een andere man vandoor gegaan en heeft hen in de steek gelaten, van anderen is de vader drankverslaafd, werkt ver van huis op een bouwwerf of interesseert zich niet voor de kinderen. Sommige ouders leven ook op straat, andere zijn drugsverslaafd of zitten in de gevangenis.

Om dergelijke kinderen te helpen, had een Italiaanse priester in 2001 in Kapshagay een soort katholiek centrum opgericht. Hij bouwde een kerk aan de rand van de stad, die 57.000 inwoners telt, en kocht enkele huizen. Daar vestigden zich zusters die kinderen uit moeilijke gezinsomstandigheden opvingen. Geleidelijk vormde zich rond het centrum een katholieke gemeenschap. Het aantal mensen uit de stad dat de Heilige Mis bijwoont, neemt alsmaar toe.

Hier ervaren de kinderen voor het eerst in hun leven geborgenheid en zorgzaamheid. Ze leiden een geregeld leven dat veel gelijkenissen vertoont met het leven in een gezin. Ze spelen, leren en bidden samen en soms maken ze ook leuke uitstapjes. Aangezien het centrum aan een meer ligt, kunnen de jonge kinderen bovendien de schoonheid van de natuur als het ware voor hun huisdeur ontdekken. Dat is een kostbare ervaring voor kinderen die vaak alleen ellende en wanorde hebben gekend.

Sommige van de vroegere beschermelingen van de zusters hebben ondertussen zelf een eigen gezin gesticht. Ze zijn nog altijd met het centrum en met de kerkgemeenschap verbonden en helpen waar ze kunnen.

Nu kon nog een nieuw huis worden geopend. Drie zusters hebben zich bij de gemeenschap in Kapshagay aangesloten en bekommeren zich daar om de kinderen. Dankzij de hulp van onze weldoeners, die 15.000 euro hebben geschonken, konden meubelen en elektrische toestellen worden aangekocht voor het nieuwe huis. De zusters schrijven ons:

“Wij zijn u bijzonder dankbaar voor uw hulp. We doen onze uiterste best om voor de kinderen en jongeren alles te doen wat in onze mogelijkheden ligt. Moge de Heer u zegenen en u Zijn vrede en Zijn vreugde schenken.”

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 351-05-19 Kazachstan

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid