Kazachstan: Ondersteuning van het werk van zusters in Atbassar

10/05/2021 Leuven – Kazachstan is een enorm land, waarvan het grondgebied van meer dan 2,7 miljoen vierkante kilometer groter is dan een kwart van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heeft het land echter slechts 18 miljoen inwoners. De voormalige Sovjetrepubliek is sinds 1991 onafhankelijk.

De bevolking is voor 70% moslim. Ongeveer 25 procent is christen, maar de meesten van hen behoren tot de Russisch-orthodoxe Kerk. Katholieken vormen een minderheid van slechts 300.000 gelovigen. De meesten van hen zijn voormalige gedeporteerden of hun nakomelingen en hebben Poolse, Duitse, Baltische of Oekraïense wortels.

In de stad Atbassar, op 250 km van de hoofdstad Nur-Suldan (het vroegere Astana), zijn sinds 2006 zusters ‘Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis’ actief. Zij helpen bij de pastorale zorg voor de gelovigen in de parochie, maar zijn tegelijkertijd ook een belangrijk aanspreekpunt voor mensen van welke religieuze gezindte dan ook die in nood verkeren. Meer dan 50 procent van de bijna 30.000 inwoners van de stad heeft materiële hulp nodig.

Helaas kunnen de zusters hen niet allemaal helpen, maar elke donderdag delen zij voedsel, kleding en medicijnen uit aan ongeveer 100 behoeftigen in de parochie, en dag na dag kloppen er meer hulpzoekenden bij hen aan. Vaak kopen de zusters kolen of brandhout om uit te delen aan de behoeftigen en met Kerstmis en Pasen verblijden zij elk jaar ongeveer 50 kinderen met geschenken.

Kerk in Nood wil het werk van de zusters graag steunen met 3.500 euro.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 351-04-49 Kazachstan

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid