Kazachstan: Boeken voor het seminarie van Karaganda

06/02/2019 Leuven – Kazachstan is een uitgestrekt land dat met een oppervlakte van meer dan 2,7 miljoen vierkante kilometer groter is dan één vierde van de Verenigde Staten! Desondanks telt het slechts 18 miljoen inwoners. Sinds 1991 is deze voormalige sovjetrepubliek onafhankelijk.

70 procent van de bevolking is moslim. Er zijn ongeveer 25 procent christenen, maar de meerderheid behoort toe aan de Russisch-orthodoxe Kerk. De katholieken vormen slechts een minderheid van 300 gelovigen. De meesten van hen zijn ex-gedeporteerden of hun afstammelingen, en zijn van Poolse, Duitse, Baltische of Oekraïense oorsprong.

Kazachstan is een bijzonder mooi voorbeeld van een vriendschappelijk samenleven tussen katholieken en christenen. Er zijn regelmatig ontmoetingen en gezamenlijke initiatieven. Niet lang geleden, ter gelegenheid van het orthodoxe kerstfeest dat gevierd wordt op 7 januari, heeft Mgr. José Luís Mumbiela Sierra van het bisdom van de Heilige Drievuldigheid in Almaty, als voorzitter van de katholieke bisschoppenconferentie van Kazachstan nog een ontmoeting gehad met de Russisch-orthodoxe metropoliet Aleksandr om hem een zalige kerst te wensen in naam van de andere katholieke bisschoppen, de priesters en de katholieke gelovigen. Er werden geschenken uitgewisseld en gesprekken gevoerd over verschillende belangrijke problemen die beide Kerken tegenwoordig ondervinden.

De uitdagingen waaraan de christenen vandaag het hoofd moeten bieden, gelden ook voor de twaalf jonge mannen die zich momenteel voorbereiden in het seminarie van Karaganda – het enige katholieke seminarie van het land – om tot priester gewijd te worden. Er zijn nu slechts iets minder dan 100 katholieke priesters in de vier katholieke bisdommen van het land. Dat is veel te weinig, des te meer daar de gelovigen wijd verspreid zijn.

Om de toekomstige priesters goed te kunnen opleiden, vraagt het seminarie onze hulp voor de aanvulling van hun bibliotheek. Wij hebben 1500 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 351-02-89 Kazachstan

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid