Kameroen: het terrorisme van Boko Haram tast nu ook de steden aan

FacebookTwitterGoogle+

Door Antonia von Alten

 

Nadat zelfmoordterroristen in de maand juli toesloegen in de stad Maroua waarbij naar verluidt 30 mensen om het leven kwamen, leven de mensen van Noord-Kameroen in grote angst. De zondagsvieringen gaan gepaard met grote veiligheidsmaatregelen. Het gewone leven keert maar met mondjesmaat terug. Mgr. Bruno Ateba, bisschop va, Maroua blijft toch hoopvol gestemd. Hij heeft een groot vertrouwen in het gebed en in de dialoog van de christenen met de moslims.

Kerk in Nood internationaal Königstein 9 september 2015Voor miljoenen katholieken in Europa is het de normaalste zaak van de wereld maar voor de bisschop, Mgr. Bruno Ateba van het bisdom Maroua-Mokolo is het onderwerp van gebed – het vieren van de Eucharistie op zondag in een geschikte kerk zonder angst te moeten hebben voor een terroristische aanslag. Gedurende zijn bezoek aan de kantoren van Kerk in Nood internationaal, vertelde de 50-jarige bisschop hoe hij voor het ogenblik de Heilige Mis opdraagt in openlucht voor ongeveer 3000 gelovigen, zowel in de regen als in de zon. Elke keer beschermt een kring van mensen de verzamelde geloofsgemeenschap en iedereen die de Mis wil bijwonen, ondergaat een strenge veiligheidscontrole. Ondanks de vrees voor terrorisme, bewaren de katholieke gelovigen van Maroua een gevoel van vreugde. “We houden van zang en dans tijdens de Heilige Mis”, zegt Mgr. Bruno. Dat vreugdevol uitkijken is er altijd want “de Heer is onze schuilplaats”, voegt hij eraan toe.

 

Meisjes met bom onder boerka

Mgr. Bruno Ateba (links) en Mgr. Oliver Dashe Doem van Nigeria (rechts) op bezoek in een kamp

Mgr. Bruno Ateba (links) en Mgr. Oliver Dashe
Doeme van Nigeria (rechts)
op bezoek in een kamp

De zelfmoordaanslagen in juli waren verschrikkelijk. Meer dan 30 mensen kwamen daarbij om in Maroua en honderden werden gewond. De verschrikking was des te erger toen bleek dat het om twee jonge meisjes ging die door Boko Haram verplicht waren om de bom te verbergen onder hun boerka’s en zichzelf op te blazen. “We voelen ons als op Goede Vrijdag”, zegt Mgr. Ateba, “maar we geven de hoop niet op.”

Kameroen zit ingesloten tussen twee regio’s van Centraal en West-Afrika die kampen met een grote crisis namelijk Nigeria en de Centraal Afrikaanse Republiek. Nigeria waar Boko Haram al heel veel bloedige aanslagen heeft gepleegd, ligt amper 60 km verwijderd van de provinciehoofdstad en zetel van het bisdom, Maroua. Bisschop Bruno zegt dat de mensen in de grensstreek en in de provinciehoofdstad getraumatiseerd zijn en in angst leven voor nieuwe terroristische aanslagen. Nog maar enkele dagen eerder, op 3 september, sloeg Boko Haram opnieuw toe in het Noorden, toen twee vrouwen zichzelf opbliezen op een druk bezochte markt en daarbij een bloedbad veroorzaakten.

 

Honderdduizend vluchtelingen

150910 kameroen_kampVolgens Mgr. Bruno, zijn meer dan honderdduizend mensen uit hun huizen verjaagd. Er wonen ongeveer 52.600 mensen in een vluchtelingenkamp op 40 km van de stad Maroua, bovenop al de andere vluchtelingen die afkomstig zijn uit Nigeria. Nog eens 50.000 andere Kameroeners zijn vluchteling in eigen land, uit schrik voor Boko Haram. Velen hebben onderdak gezocht bij familieleden of in openbare gebouwen. De bisschop heeft de buitenlandse missionarissen uit de grensstreek teruggeroepen. “Het leven is daar te gevaarlijk voor mensen met blanke huid”, zei hij aan Kerk in Nood in een toelichting over zijn beslissing. Noord-Kameroen is erg afhankelijk van het toerisme, maar de toeristen blijven dit jaar weg sinds Boko Haram zijn terreurcampagne begon in de regio. “We zijn tot een economische stilstand gekomen”, zegt de bisschop en daarmee vat hij de gevoelens van de bevolking samen die van het toerisme afhankelijk is.

Dankzij een sterke aanwezigheid van leger en politie kan de schijn van normaliteit voorlopig worden opgehouden. Maar dat staat nog ver af van een echte vrede. Daarom roept de bisschop de wereld op, “Help ons om de vrede te bewerkstelligen. Zonder vrede kunnen we niets doen. De internationale gemeenschap heeft alle instrumenten in handen om een eind te maken aan het terrorisme van Boko Haram.”

 

Gebed en dialoog

Emergency help for displaced people Maroua MokoloIn een brief die de bisschop zond aan alle gelovigen midden augustus, riep hij hen op om te bidden en waakzaam te zijn. “Het is belangrijk voor onze veiligheid om samen te werken met de overheid. Iedereen die in contact komt met individuen die hen onbekend voorkomen, moet op zijn hoede zijn. Is hun gedrag enigszins verdacht dan moet je de politie daar onmiddellijk over informeren.” Dat is vooral belangrijk langsheen de slecht aangeduide grens tussen de twee landen. De huizen van de Kanuri-stam liggen dikwijls vlak op de grens. “Een kamer ligt in Nigeria en een andere in Kameroen”, legt de bisschop uit. Zo is het voor terroristen zeer gemakkelijk om het land binnen te dringen.

Hoe kan het terrorisme van Boko Haram gestopt worden? Voor bisschop Bruno is het antwoord duidelijk: het allerbelangrijkste is gebed. En het tweede belangrijkste is de dialoog tussen christenen en moslims. De katholieke Kerk heeft een goede reputatie in Kameroen, waar 70% van de bevolking van de 20 miljoen inwoners christen is. Volgens Mgr. Ateba komen vele moslims naar de katholieke gezondheidscentra wanneer ze ziek zijn en zenden ze hun kinderen naar de katholieke scholen. De bisschop schreef een gebed voor de vrede, dat in elke mis die in zijn bisdom wordt opgedragen, gebeden wordt voor de slotzegen.

In 2014 hielp de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood de katholieke Kerk met een bedrag van meer dan 1,13 miljoen euro voor het pastorale

CAMEROON / MAROUA-MOKOLO 14/00091 Cathedrale construction, Maroua: The Foundation of the Cathedral in Maroua Only that very small file quality available

werk van de Kerk in Kameroen. Mgr. Bruno Ateba is daarvoor erg dankbaar. Kerk in Nood helpt ook al vele jaren de opleiding van seminaristen en priesters in het bisdom Maroua-Mokolo. Dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners, kon Kerk in Nood ook helpen bij de bouw van een multifunctionele shelter nabij het vluchtelingenkamp van Minawao, waar de katholieke vluchtelingen samenkomen om te bidden en de Mis te vieren. Een ander project van Kerk in Nood, dat de bisschop nauw aan het hart ligt, is de bouw van een katholieke kathedraal voor Maroua. Daarvan zijn de funderingen al gelegd. Het is nu wachten op het optrekken van de eerste muren.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation