Jos/Nigeria: De aanvallen van Fulani-veeherders zijn een ware nachtmerrie

19/11/2018 Leuven – De stad Jos, in het oosten van Centraal-Nigeria, heeft jarenlang te maken gekregen met gewelddadige interreligieuze conflicten en met aanslagen door de terreurgroep Boko Haram. Uitgerekend op het moment dat de stad – net als een feniks uit de as – opnieuw lijkt te herrijzen, smoren de talrijke aanvallen en daden van agressie van Fulani-veeherders, die ook in vele andere regio’s van het land hebben gemoord en brand gesticht, die hoop in de kiem.

Einde september lokte een nachtelijke aanval door Fulani op Rukuba Road in Jos een nieuwe golf van geweld uit. Twee dagen daarvoor waren militante Fulani-veeherders in die regio aangekomen omdat ze zogezegd op zoek waren naar het lijk van een vermiste Fulani-jongen. Na hun doortocht lieten de Fulani vele mensen hulpeloos achter als wees of weduwe. Een van die slachtoffers is Blessing Kogi, een 23-jarige universiteitsstudente die met haar familie in Jos woont. In een interview met de pauselijke stichting en katholieke hulporganisatie Kerk in Nood vertelde ze hoe ze op één nacht bij een aanval door Fulani-mannen haar moeder, drie van haar broers en zussen en nog zes andere familieleden verloor.

“Op 27 september ’s avonds omstreeks 19.00 uur waren we allemaal thuis: mijn moeder, mijn grootmoeder, drie van mijn broers en zussen, mijn schoonzus, mijn neef en drie nichten. We waren net aan het avondmaal bezig toen plots onbekende en gewapende mannen binnenstormden en het vuur openden.”

“Ik viel op de grond en deed alsof ik dood was, maar een van de overvallers kwam naar de plek waar ik was neergevallen en schoot twee kogels op mij af – een in mijn hals en een in mijn schouder.”

“De mannen, die met elkaar spraken in het Hausa en in de taal van de Fulani, zetten hun moordpartij verder in onze buurt. In de wijk waar ik woon, werden in totaal 15 mensen vermoord: tien in ons huis, drie in een ander huis dichtbij en nog eens twee op andere plaatsen. Daarnaast verwondden ze nog vijf mensen, onder wie drie kinderen in een ander huis en twee in onze woning.”

Enkel Blessing en een van haar nichten overleefden de aanslag, maar ze liepen daarbij wel zware verwondingen op.

Haar vader was nog aan het werk toen die afgrijselijke daad plaatsvond.

Blessing

Net als vele andere slachtoffers is Blessing een gebroken en zwaar getraumatiseerde vrouw: “Er werd mij zoveel afgenomen dat echt belangrijk was in mijn leven. Mijn vader eet amper nog en hij kan niet meer spreken. We weten niet wat we moeten aanvangen en hoe we opnieuw met ons leven kunnen beginnen”.

“Deze situatie heeft mijn geloof als christen aan het wankelen gebracht. Toen dit alles gebeurde, heb ik veel dingen gezegd zonder dat ik eigenlijk echt wist wat ik deed. Ik dacht dat er geen Christus meer was, maar later besefte ik dat God leeft en dat Hij alles weet. Dus leg ik alles in Zijn handen. Nu vind ik opnieuw kracht in het gebed en in het zingen van lofzangen tot God”.

Ze richt een uitdrukkelijke oproep tot de christenen in de hele wereld: “We hebben de christenen overal ter wereld nodig om ons met hun gebeden te helpen want we maken hier moeilijke tijden door. Gelieve voor ons te bidden, opdat Christus ons sterker zou maken en ons de kracht zou geven om het leed te verdragen dat ons wordt aangedaan.”

De Fulani-veeherders, die ook als Fulani-milities bekendstaan, zijn een etnische groep van nomadische veehouders die in de noordelijke en centrale regio’s van Nigeria wonen, vooral in de zogenaamde “Middle Belt”. De meesten van hen zijn moslims.  Ze leven al jarenlang in conflict met de inheemse volksstammen en met de lokale bevolking, vooral met christelijke boeren,  met wie ze in een strijd verwikkeld zijn over graslanden.

Aartsbisschop Ignatius Kaigama zei over de aanvallen die Fulani-veeherders in vele delen van het land,  in het bijzonder in zijn aartsbisdom Jos, uitvoeren: “Eens te meer stierven in Jos onschuldige mensen, werden eigendommen vernield, nog niet genezen wonden opnieuw opengereten, psychologische trauma’s veroorzaakt, interetnisch en interreligieus wantrouwen weer aangewakkerd”.

“De mensen hebben dit jaar hun gewone landbouwwerkzaamheden niet kunnen uitvoeren omdat ze schrik hebben voor de onophoudelijke aanvallen. Ze hebben hulp nodig voor voedsel, geneesmiddelen en kleren. Meer nog moeten ze worden geholpen om naar huis terug te keren  en hun leven opnieuw op te bouwen zonder nog door de handlangers van het kwaad te worden aangevallen”.

De aartsbisschop, die in Nigeria is uitgegroeid tot de symboolfiguur van de interreligieuze dialoog, voegde eraan toe: “We mogen onze strijd voor een vreedzaam samenleven en een beschaafde omgang met elkaar niet opgeven. Allen moeten doen wat ze kunnen: religieuze leiders moeten oprecht de vrede prediken. Politici moeten ophouden om achter de schermen negatief te handelen!  Veiligheidsambtenaren moeten bij de uitvoering van hun taken rechtvaardig, onbevooroordeeld en onpartijdig zijn! Regeringsleiders moeten zich bekommeren om en bescherming bieden aan burgers die blootgesteld zijn aan aanvallen van terroristen of criminelen! Jongeren mogen niet onredelijk zijn, ze moeten nadenken en zich niet laten gebruiken! Terroristen en criminelen moeten ophouden met mensen schade te berokkenen! Het leven is heilig. Iedereen heeft de plicht om het te eerbiedigen!”

Aartsbisschop Ignatius Kaigama zal op 23 november 2018 in Malta spreken naar aanleiding van de voorstelling van het “Rapport over de Vrijheid van Godsdienst in de Wereld”.

Door Grace Attu

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid