Jidahisten vallen kerk aan in Aleppo

FacebookTwitterGoogle+

151027 aleppo_mapNa de aanval keren de gelovigen terug voor het vervolg van de mis

Aleppo 27-10-2015 “Het is niet de eerste keer dat ze proberen onze kerk op te blazen, maar tot nog toe zijn ze daar nog nooit in geslaagd.” Pater Ibrahim Alsabagh, een franciscaan van de Custodia van het Heilig Land, sprak met Kerk in Nood over de aanval op zo zijn parochiekerk, de Sint-Franciscuskerk in de Aziziehwijk van Aleppo.

Het was tijdens de zondagavondviering van vijf uur dat een gasgranaat werd afgevoerd op de koepel van de kerk. “Ik was me juist aan het voorbereiden op de eucharistieviering met de gelovigen. Plotseling begon alles te schudden; veel brokstukken kwamen naar beneden. Er was zoveel stof dat we elkaar niet eens konden zien. Gelukkig is het projectiel niet op de koepel ontploft, maar pas enkele seconden later toen het van het dak gleed. Als het projectiel zich door de koepel had geboord, had dit tot een tragedie kunnen leiden. Maar zoals ik tegen de gelovigen heb gezegd, de mantel van de Heilige Maagd heeft ons beschut.”

Pater Ibrahim uit Aleppo

Pater Ibrahim uit Aleppo

Van de ongeveer 400 gelovigen in de kerk zijn er maar zes licht gewond geraakt; de materiële schade is echter aanzienlijk. Het projectiel is waarschijnlijk vanuit de oude stad afgevuurd, waar verschillende jihadistische groeperingen de dienst uitmaken. Even was er paniek, maar pater Ibrahim heeft de parochianen kalm naar de tuin van de kerk geleid, waar hij hen heeft gerustgesteld en vervolgens de communie heeft uitgereikt. “Sommigen waren verrast door mijn reactie. Maar ik vind mijn kracht in de Heer, in mijn verbondenheid met Hem, door gebed: dat geeft mij de kracht om verder te gaan en zelfs met grotere inzet nu we de schade aan onze kerk moeten herstellen.”

“Gisteren hebben de gelovigen zich weer in de kerk verzameld voor de ochtendmis. “Ze waren met velen en met vreugde hebben we opnieuw het klokgelui kunnen horen. We hopen dat de huidige chaos tot een einde komt en dat wij spoedig over dit alles kunnen praten als gebeurtenissen uit het verleden, zonder angst dat dergelijke aanslagen zich ieder moment kunnen herhalen.”

De Franciscanen van Aleppo zijn diep betrokken bij de bevordering van de interreligieuze dialoog en bieden hulp aan alle burgers, moslims zowel als christenen.

Meer lezen over Syrië:

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation