Jemen: “Ze deelden brood uit en kregen kogels terug”

FacebookTwitterGoogle+

Nauwelijks belangstelling in de wereld voor de moord op de vier zusters in Jemen

160316 jemen_ballin

In de steek gelaten

In een interview met Kerk in Nood verklaarde Mgr. Camillo Ballin, de bisschop gevestigd in het noorden van deze regio, dat noch de media, noch de politiek ook maar de geringste belangstelling voor deze daad aan de dag hebben gelegd. “Niemand heeft een hand uitgestoken. Het interesseert geen mens wanneer christenen het moeten ontgelden. Net als bij Jezus. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Precies zoals nu met de Kerk gebeurt.“ Mgr. Ballin, apostolisch nuntius voor Noord Arabië, met zetel in Bahrein, verklaarde dat een gewone moslim een dergelijke slachtpartij niet zou kunnen goedkeuren. De bisschop, die van Italiaanse afkomst is, benadrukte dat de vier zusters van de congregatie van Moeder Teresa vermoord zijn uit haat tegenover het christelijke geloof: “We kunnen ze dus duidelijk als martelaressen uitroepen.“

Volgens Mgr. Ballin, volgt de moord op de vier zusters op een soortgelijke aanslag op drie medezusters van dezelfde congregatie die in 1998 eveneens in Jemen om het leven werden gebracht. “De congregatie van Moeder Teresa telt nu zeven zusters in Jemen, die, denk ik, zonder twijfel kunnen worden betiteld als martelaressen.“

 160316 Jemen kerk in brand

Martelaarschap

Voor deze bisschop geeft dit martelaarschap uitdrukking aan de vitaliteit van de congregatie van de Missionaries of Charity, gesticht door de Zalige Moeder Teresa. “Het martelaarschap van deze religieuzen toont voor ons nog eens aan hoe dicht deze gemeenschap zich bij Jezus aansluit. Wie nader tot Jezus Christus komt, wordt immers altijd betrokken bij Zijn lijden en dood, gevolgd door Zijn verrijzenis. Zo worden de christenen in de regio, die lijden onder geweld, opgeroepen te getuigen van hun geloof in Jezus, zo vervolgde Mgr. Ballin. De weg van de christenen is die van Jezus Christus, dat wil zeggen de weg van het Kruis, van de dood en de verrijzenis, tekent Mgr. Ballin hierbij aan.

“Deze zusters geven brood aan bejaarde en gehandicapte moslims die zijn opgenomen in hun tehuis. In ruil daarvoor zijn zij neergeschoten. Maar God is niet afwezig. Hij ziet alles en weet wat Hij doet. In feite hebben de fanatici die deze weerzinwekkende misdaad hebben gepleegd, aan de hele wereld laten zien hoe dicht deze zusters bij Jezus Christus staan. Zo dichtbij dat zij ook Zijn dood hebben gedeeld en ook zijn gedood.“ Maar de dood van de zusters is niet het einde, net als de dood van Jezus niet Zijn einde is geweest. Op Zijn dood, volgde zijn verrijzenis“, zei de bisschop. “Voor de zusters is het niet anders. Hun offer is niet alleen geschied voor hun eigen verrijzenis, maar ook voor degenen voor wie zij zich inzetten, voor Jemen en voor hun moordenaars.“ Alleen God kan treden in de harten van deze onmenselijke fanatici. “Ik ben ervan overtuigd dat het offer van de zusters ook de stenen harten zal raken van degenen die haat en kwaad blijven zaaien.“

Op het ogenblik is Jemen het toneel van een bloedig conflict tegen de achtergrond van godsdienstige tegenstellingen en stammentwisten. Volgens de VN zijn meer dan 2,4 miljoen inwoners van het land voor de gevechten op de vlucht geslagen. Sinds maart 2015 heeft Saoedi-Arabië, buurland van Jemen, zich in het conflict gemengd aan de zijde van de Jemenitische regering die door de Hoeti rebellen in het nauw is gedreven. Jihadistische groeperingen zijn ook actief in dit land, vooral in het zuiden. In december hebben jihadisten een katholieke kerk opgeblazen.

Lees ook: 4 Zusters van de Naastenliefde vermoord in Jemen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation