“Islamitische Staat is een kanker en we moeten ervoor zorgen dat hij zich niet verspreidt”

FacebookTwitterGoogle+
Mgr. Bashar Warda, aartsbisschop van Erbil

Mgr. Bashar Warda, aartsbisschop
van Erbil

“De hulp van Kerk in Nood kwam onmiddellijk en was van doorslaggevend belang. Zonder die steun zouden we geen onderdak kunnen bieden aan duizenden gezinnen”, zei Mgr. Bashar Warda, de Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil, tijdens een conferentie georganiseerd door Kerk in Nood Italië te Rome op 8 juni. Sinds de crisis begon in Irak in juni 2014 heeft Kerk in Nood al meer dan 7 miljoen euro geschonken. Volgens de bisschop maakt de bijdrage van Kerk in Nood ongeveer 60% uit van alle giften die het aartsbisdom van Erbil ontvangt.

Mgr. Bashar Warda vertelde hoe zijn bisdom reageerde op de humanitaire crisis toen honderdtwintig duizend christelijke vluchtelingen toestroomden in Koerdistan in de periode van juni tot augustus afgelopen jaar. “We openden in het begin 26 verschillen onthaalpunten binnen het aartsbisdom. De mensen sliepen in tenten of in vrijstaande gebouwen. Nu hebben ze allemaal een degelijk onderkomen.”

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Eerste verjaardag inname Mosul

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat Islamitische Staat Mosul innam, in de nacht van 9 op 10 juni. ”De Kerk probeerde in die tijd de mensen te helpen om hun

Christen in nooddorp opgebouwd met steun van Kerk in Nood

Christen in nooddorp
opgebouwd met steun van
Kerk in Nood

vertrouwen in de toekomst te herstellen en probeerde ook de gemeenschap samen te houden”, zegt de bisschop. Ondertussen waren toch al 8000 christenen naar Libanon, Jordanië en Turkije gevlucht. Onder hen waren ook 500 van  6000 christelijke gezinnen die eerst onderdak hadden gezocht in Koerdistan en die trachtten te ontsnappen aan “de vervolging in steden zoals Mosul, Bagdad en Kirkuk.”

De onzekere toekomst en de onveiligheid noopte de Kerk ertoe om voor de vluchtelingen te zoeken naar een onderkomen voor langere termijn. “Zelfs al zouden Mosul en de Nineve-vlakte onmiddellijk bevrijd worden, dan nog zou het een  jaar duren vooraleer iedereen naar zijn huis kan terugkeren”, zei bisschop Warda. Het zal ook nodig zijn om te investeren in de gebieden die teruggewonnen worden op Isis. “Zelfs al zou Tikrit bevrijd worden dan wil niemand er gaan wonen”, zegt Mgr. Warda. “Wie wil er nou wonen in een vernielde stad?”

IS is een kanker

Mgr. Warda riep de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op de Iraakse regering. “Interne verdeeldheid kan niet belangrijker zijn dan het vinden van daadwerkelijke oplossingen.” Hij is er ook van overtuigd dat een militair ingrijpen noodzakelijk zal zijn. “De Islamitische Staat is een kanker en we moeten ervoor zorgen dat die zich niet verder verspreidt.”

De vervolging van christenen moet worden gestopt. “Christenen moesten kiezen tussen bekering, het betalen van de zogenaamde jizya-belasting of vertrekken. Het is duidelijk dat we blootstaan aan vervolging, ook al worden christenen beschouwd als nevenschade.”

Mgr. Warda is ook hoopvol gestemd dat Paus Franciscus binnenkort de regio gaat bezoeken. “De vorige keer dat ik hem ontmoette, in november 2014, vertelde hij me dat hij graag op bezoek zou komen. Een bezoek van de Paus zou een grote impact hebben op de christelijke gemeenschap.”

Volgens de voorzitter van Kerk in Nood in Italië, Alfredo Mantovano, moeten de media en de publieke opinie, oog hebben voor het gehele plaatje van de vervolging van christenen en niet alleen voor de grote tragedies zoals de aanval op de Garrisa Universiteit in Kenia. Hij voegde er ook aan toe dat Kerk in Nood duizenden christenen van Irak geholpen heeft om opnieuw een bijna normaal leven te leiden. De volgende stap zou moeten zijn om de mensen te laten terugkeren naar hun regio’s van herkomst: het zijn gebieden die zowel historisch als religieus ongelofelijk interessant zijn.”

Marta Petrosillo

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation