Irak: “Word wakker. Jullie moeten echt wakker worden”, zegt Iraaks priester.

FacebookTwitter

“6 augustus: een dag vol verdriet, maar ook de dag dat God ons redde”

“Word wakker. Jullie moeten echt wakker worden”, zegt priester Douglas Bazi in een reportage van de BBC, die enkele dagen geleden door het Vlaamse televisieprogramma van de VRT, Terzake, is uitgezonden. Hij verwijst daarmee naar de toestand van de christenen in Irak. “Help ons en red ons. Zet de poorten open en geef visa aan mijn mensen. Het is jammer dat Irak het christendom verliest. Maar toe, het voortbestaan van mijn gemeenschap hangt hiervan af. Dit is onze laatste kans. Geloof me!”  Kijk-tip: http://deredactie.be/permalink/2.40332?video=1.2403784

Door Oliver Maksan

Een jaar geleden sloegen duizenden christenen op de vlucht voor IS – we luisterden naar de verhalen van zij die het meemaakten.

6 augustus

Priester Douglas Bazi in het Mar Elia vluchtelingenkamp.

Priester Douglas Bazi in het
Mar Elia vluchtelingenkamp.

Douglas Bazi was geschokt door de hevigheid van de vluchtelingencrisis. Deze chaldeeuwse priester is verantwoordelijk voor het Mar Elia vluchtelingenkamp in Erbil. Hij herinnert zich de 6de augustus levendig. “Ik was in de Verenigde Staten. Zodra ik het nieuws vernam, keerde in naar Irak terug. Omdat de luchthaven van Erbil gesloten was, strandde ik in Ankara. Daarom kwam ik pas op 7 augustus in Erbil aan.” Daar werd deze in Bagdad geboren priester geconfronteerd met de grote ellende van het volk. “Tienduizenden mensen die hier met niets aangekomen waren, overrompelden me. Ze liepen helemaal verloren. Hun gezichten weerspiegelden de angst, de verwarring en de verlatenheid. Het leken me lichamen met dode zielen. Enkelen weigerden zelfs te eten. Ze zeiden: “Waarom? Leven? Waarvoor?” Toen ik dit allemaal zag, dacht ik: Dit is het einde. Uiterlijk toonde ik me sterk. Innerlijk voelde ik me vernietigd. Wat konden we doen? Ik wist dat er in Karakosh alleen al 60.000 christenen woonden. Hoe konden we zo velen helpen?” Ondanks alles verzamelde priester Douglas Bazi al zijn krachten om de noodhulp te organiseren.

Wat zal het volgende zijn?

Ondertussen is het dagelijkse leven in het Mar Elia vluchtelingenkamp goed georganiseerd. Niemand slaapt nog op de grond.

Computercursus voor christelijke kinderen in het Mar Elia Centrum

Computercursus voor christelijke kinderen in het
Mar Elia Centrum

Containerwoningen bieden onderdak aan 130 gezinnen. Vele families vonden een flat en verhuisden daarheen. “Ik zocht activiteiten voor de mensen. We bieden taalcursussen aan. De kinderen leren een muziekinstrument bespelen of hoe ze een computer moeten gebruiken. Maar ze vragen me ook: Wat zal het volgende zijn? Dit beangstigt me. Binnenkort heb ik geen antwoorden meer. Wat dan?” vraagt hij zichzelf af. Priester Douglas Bazi zal op 6 augustus een mis opdragen. “De 6de augustus is een dag gedrenkt in verdriet, maar het is ook de dag waarop God ons redde. Ondanks alles leven we allemaal nog. We zullen Eucharistie vieren. We kunnen niet vergeten wat er gebeurde. Toch zullen we aan God vragen om de aanstichters te vergeven en hun denkpatroon om te keren.” Hij roept de weldoeners van Kerk in Nood op zich aan te sluiten in gebed. “We voelen de kracht van uw gebed. Dit is de enige reden waardoor we kunnen doorgaan. Als onderdelen van het ene Lichaam van Christus is het onze verantwoordelijkheid om er voor elkaar te zijn. De Kerk in Mesopotamië wordt geconfronteerd met de duivel. Bid alstublieft voor mijn volk opdat het standhoudt in het aangezicht van de duivel!”

E.H. Douglas Bazi legt het lesrooster uit aan kinderen in Erbil

E.H. Douglas Bazi legt het lesrooster uit
aan kinderen in Erbil

Eerste schooldag in het vluchtelingenkamp

Eerste schooldag in het vluchtelingenkamp

Gebedsdag150804 irak_bidden

De katholieke hulporganisatie Kerk in Nood helpt de christelijke vluchtelingen in Irak op velerlei wijze. Kort na de gebeurtenissen van 6 augustus reisde een delegatie naar Irak om de omvang van het probleem in te schatten. Sindsdien hebben we ongeveer 7 miljoen euro besteed om onderdak en zorg te bieden aan de mensen en om scholen te bouwen voor enkele duizenden vluchtelingenkinderen. Kerk in Nood  roept op om op 6 augustus te bidden voor de noodlijdende christenen in Irak. #PrayForIraq #WeAreChristians #6thAugust

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *