Irak: “We zijn nog altijd bang”

FacebookTwitterGoogle+

Königstein 07.12.2016 – De Syrisch-katholieke aartsbisschop van Mosoel, Yohanna Petros Mouche, beklaagde er zich tijdens zijn bezoek aan de internationale hoofdzetel van de pauselijke stichting Kerk in Nood over dat de christenen ondanks de bevrijding van de Vlakte van Nineve nog altijd bang zijn om naar hun dorpen terug te gaan. Volgens hem is het “onduidelijk” wie de veiligheid in de bevrijde dorpen zal verzekeren. De aartsbisschop zegt dat hij zich “verraden” voelt door de regering.

Militair gezien is het “einde” van IS weliswaar zeer nabij en de groepering is uit het gebied verdreven, maar de ideologie van de fanatieke moslims blijft nog nadrukkelijk aanwezig. Zo werd in oktober, twee dagen nadat de Iraakse centrale regering een alcoholverbod voor het hele land had goedgekeurd, in Qarakosh een christen die handel dreef in alcohol door moslimsfanatici vermoord. Verder zijn de christenen ook “geschokt” over het feit dat ze hebben moeten vaststellen dat zowat 75 procent van de huizen in de bevrijde christelijke dorpen door bewoners van de streek werden platgebrand. “Waarom hebben die mensen, met wie wij ons verbonden voelden, dat gedaan? Wij vragen ons af of dat een waarschuwing was dat ze ons zullen verbranden als wij terugkeren”, aldus de aartsbisschop. “Wij hebben angst om met die mensen verder te moeten samenleven. Wij hebben met ongeduld gewacht op de bevrijding en velen wilden onmiddellijk terug naar hun dorpen gaan, maar eerst moet de veiligheid verzekerd zijn.”

Hij benadrukt dat het wel een “grote vreugde” is dat na de bevrijding minstens opnieuw de mogelijkheid bestaat dat de christenen naar de Vlakte van Nineve kunnen terugkeren en daar “getuigenis kunnen blijven afleggen van Christus in ons eigen land”.

Aartsbisschop Mouche bedankte alle weldoeners van Kerk in Nood en verzocht hen om ook in de toekomst hun steun te blijven verlenen. “Wij roepen die mensen ertoe op om ook verder solidair te blijven met ons en om ons met hun gebed en hun materiële hulp te blijven ondersteunen, zodat we in de toekomst getuigenis kunnen blijven afleggen.”

De hulporganisatie roept er in de advents- en kerstperiode toe op om de noodlijdende christelijke minderheden in Syrië, Irak en Libanon te steunen, zodat ze in hun vaderland kunnen blijven.

Door Eva-Maria Kolmann

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation