Irak: “Waarschijnlijk is er geen enkele christen meer in Mosoel”.

FacebookTwitter

Rome/Königstein – “Wij hebben nog nooit zoiets gezien. Een grote stad als Mosoel ten prooi aan chaos en geweld!” Met die woorden reageert Mgr. Amel Shimon Nona, Chaldese aartsbisschop van Mosoel, wanneer Kerk in Nood op woensdagmiddag 11 juni contact met hem opneemt. Wat er in Mosoel, de tweede grootste stad van Irak, is voorgevallen, heeft hij zelf kunnen zien. Een omsingeling van twee dagen ging eraan vooraf.

Vlucht van Christenen naar Ninive

De gevechten zijn, volgens de aartsbisschop, op donderdag 5 juni begonnen, maar waren aanvankelijk beperkt tot bepaalde delen in het westen van de stad. “Het leger heeft aanvankelijk gerichte bomaanvallen uitgevoerd, maar later in de nacht van maandag op dinsdag, hebben leger en politie Mosoel plotseling verlaten en de stad overgeleverd aan de genade van de aanvallers.” Meer dan de helft van de inwoners en de volledige christelijke gemeenschap hebben onmiddellijk de wijk genomen naar de nabijgelegen vlakte van Ninive. “Tot 5 uur gistermorgen, hebben wij gevluchte families opgevangen en geprobeerd voor hen onderdak te vinden in scholen, catecheselokalen en verlaten woningen”, zo zegt Mgr. Nona. De aartsbisschop is nu in Tall Kayf, een dorp ongeveer drie kilometer buiten Mosoel. De verovering van Mosoel zou het werk zijn geweest van de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL), een terroristenbeweging die banden heeft met Al-Qaïda en berucht is om haar felle aanvallen op christenen in Syrië. Maar Mgr. Nona denkt dat zij niet de enige betrokkene is. “We weten nog niet om welke groepen het gaat, sommigen spreken van ISIL anderen denken dat er ook andere krachten bij betrokken zijn. We hebben op dit moment nog geen duidelijk beeld van de werkelijke situatie. Zeker is wel, dat de extremisten de boventoon voeren. Velen hebben hen op straat zien patrouilleren. “

35.000 Christenen in 2003, geen enkele meer op de dag van vandaag

1110878053993De aanwezigheid van jihadstrijders is een punt van grote zorg voor de christenen. Er loopt nu al een bericht dat de ISIL verwoestingen heeft aangericht in vier kerken en een klooster. “Wij hebben geen bedreigingen ontvangen” zegt Mgr. Nona – “om de eenvoudige reden dat al onze mensen uit de stad zijn gevlucht. Wie weet of zij er nog ooit kunnen terugkeren.” In 2003 telde christelijke gemeenschap van Mosoel ongeveer 35.000 gelovigen. In de elf jaar sinds het begin van de oorlog, is dit aantal dramatisch gedaald tot ongeveer 3.000. “Op het ogenblik is er waarschijnlijk geen enkele meer”,voegt de aartsbisschop hier triest aan toe.  

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *