Irak: “Opnieuw hoop bij velen”

FacebookTwitter

Volgens Andrzej Halemba, verantwoordelijke van Kerk in Nood voor het Midden-Oosten, zien de christelijke vluchtelingen voorzichtige tekenen van vooruitgang

Door Oliver Maksan

Nieuwe hoop

“Vele mensen beginnen opnieuw te hopen” – zo evalueert priester Andrzej Halemba, verantwoordelijke voor het Midden-Oosten bij Kerk in Nood internationaal – de toestand van de christelijke vluchtelingen in Noord-Irak.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Andrzej Halemba

Vorige zomer moesten meer dan 120.000 mensen vluchten voor de oprukkende milities van IS en onderdak zoeken in de autonome Koerdische regio van Noord-Irak. Priester Halemba is net terug van een bezoek in de regio en verklaart: “De mensen voelen zich niet langer drenkelingen. Ze hebben als het ware een reddingsvest toegeworpen gekregen. Dan mag het strand nog veraf zijn, ze voelen zich toch al wat veiliger. We hebben in samenwerking met de lokale Kerk tal van maatregelen kunnen treffen om de situatie te stabiliseren.”

Enkele maanden geleden overheerste bij de vluchtelingen nog een gevoel van angst en wanhoop. “De mensen dachten toen alleen aan een visum, wat zakgeld en een manier om zo snel als mogelijk Irak uit te komen. Nu is alles wat op orde gekomen en hebben ze zich verzoend met de situatie en zijn ze bereid in hun eigen land te blijven. De recente militaire overwinning van het Iraakse leger in de stad Tikrit heeft de hoop aangewakkerd dat ze eens kunnen terugkeren naar hun thuisstad en hun dorpen die door IS bezet zijn.”

 

Van tenten naar huurwoningen

Wat de situatie ook stabiliseerde is de hervestiging van vele vluchtelingen van de tenten en containers naar huurwoningen. “Dat schonk de mensen een nieuw gevoel van herwonnen waardigheid en veiligheid. Het zette sommigen aan tot het nemen van persoonlijk initiatief wat tot voor kort bij velen ontbrak.” Enkele mensen vonden een baan in de Koerdische regio. “Het is wel zo dat sommigen door de werkgevers worden uitgebuit die misbruik maken van het lot waarin de christenen zich bevinden. Niettemin kunnen vaders die als bouwvakkers tewerkgesteld zijn hun gezinnen weer in het onderhoud bijstaan.” Ook de bouw van scholen voor de kinderen van de vluchtelingen en waar Kerk in Nood mee fondsen voor inzamelde, heeft de bijgedragen tot een verbeterde situatie. “Het is voor de ouders erg belangrijk dat de kinderen hun opleiding kunnen verderzetten. Het geeft hen het gevoel van een normaal leven.” Van de geplande acht scholen zouden er zes vanaf de maand mei open gaan. Voor het ogenblik zijn er al twee scholen waarin les gegeven wordt, één in Erbil en één in Ankawa. Elke school kan tot 900 leerlingen ontvangen.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

De doorslaggevende factor in deze fase is volgens Halemba dat de Kerk de hoop voor de mensen vasthoudt. “Ze is steeds bereid om naar de mensen te luisteren ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????en mee te voelen en dat is psychologisch belangrijk. De mensen krijgen het gevoel dat ze niet vergeten worden.” Daarom wil hij nog verder de nadruk leggen op een verbetering van hun levensomstandigheden. “De tijd van de wooncontainers is voorbij. We willen nu meer mensen in huurwoningen onderbrengen. Maar tegelijk moedigen we ze aan om zelf nieuwe stappen te nemen. We overwegen om de maandelijkse huurtoelage stapsgewijs af te bouwen. Dat zal de druk licht verhogen om eigen inkomstenbronnen te vinden.” Andrzej Halemba benadrukt dat de internationale hulp zoals Kerk in Nood die levert niet alleen een materiële betekenis heeft.  Het is ook een gebaar van steun en sympathie van de universele Kerk zoals de uitdeling van kerstgeschenken aan de 15.000 kinderen van vluchtelingen. In totaal worden ca. 15.000 gezinnen op de één of andere wijze door Kerk in Nood gesteund en sinds het begin van de crisis heet onze hulporganisatie al 4,8 miljoen euro gedoneerd.

Hij voegde eraan toe dat nieuwe hulpmaatregelen op stapel staan. Zo hoopt Kerk in Nood een programma rond te krijgen om door de IS uitgewezen zusters psychologisch en spiritueel te laten herstellen vb. in Libanon. Want ook zij zijn psychologisch zwaar getekend door de gebeurtenissen. “Ze verdienen onze steun om te herstellen en zichzelf terug te vinden. Ze zijn volledig uitgeput”, legt Halemba ons uit. Dat is ook niet verwonderlijk, vervolgt hij, omdat ze alles kwijt zijn wat ze in de loop van de jaren hebben opgebouwd: scholen, kindertehuizen, bejaardenhuizen. Het zijn de zusters en de priesters die een belangrijke rol spelen in het geven van hoop aan de mensen. “Ze vormen de drijvende kracht binnen een gemeenschap en staan dicht bij de mensen. We hebben hen dringend nodig.”

De tijd is een cruciale factor in Irak voor de situatie van de vluchtelingen in Irak en de dreigende emigratiestromen waaraan maar geen eind schijnt te komen. “We weten niet hoe lang deze toestand nog zal voortduren. We moeten voortgaan op de weg van zelfhulp. We staan de mensen bij. Maar uiteindelijk moeten ze de hoop bij zichzelf terugvinden.”

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Het is voor de ouders erg belangrijk dat de kinderen hun opleiding kunnen verderzetten. Het geeft hen het gevoel van een normaal leven.”

 

Politieke bewustwording

Priester Halemba benadrukt ook de positieve uitwerking van de inspanningen die Kerk in Nood levert om de aandacht van het grote publiek te vestigen op de situatie van de christenen in het Midden-Oosten. “Onze activiteiten in Brussel en Genève hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de politici zich meer bewust zijn van de ernst van de situatie. Korte tijd geleden was daarvoor nog maar amper belangstelling. Dat is nu veranderd en veel politici begrijpende noodzaak om de christenen te helpen in het eigen land te blijven”, legt hij ons uit. Dat zal uiteindelijk maar mogelijk zijn wanneer de moslimgemeenschap in de regio een manier vindt om geweldloos samen te leven. “De Westerse landen moeten bijdragen om het geweldloze gedachtengoed te promoten in het Midden-Oosten. Het zijn vooral de imams en de andere islamitische leiders die voor dit idee moeten winnen.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *