Irak: meer dan 12.000 privéwoningen in de Vlakte van Nineve door IS beschadigd

FacebookTwitterGoogle+

Königstein im Taunus 27.03.2017 – Meer dan 12.000 privéwoningen in de twaalf christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve werden door IS beschadigd. Daarnaast werden 669 huizen totaal verwoest. Dat is het resultaat van een onderzoek, waartoe de aanzet werd gegeven door de pauselijke stichting Kerk in Nood. Volgens dat onderzoek zullen de kosten voor de wederopbouw 200 miljoen dollar ruim overstijgen.

In de context van dat onderzoek werd door middel van een vragenlijst bovendien aan 1.500 gezinnen die uit de getroffen regio’s naar Erbil waren gevlucht, gevraagd of ze de bedoeling hebben om naar hun inmiddels bevrijde thuisdorpen terug te keren. 1.308 gezinnen hebben daarop geantwoord.

Van de bevraagde gezinnen gaf 41 procent aan naar hun dorpen van oorsprong te willen teruggaan, terwijl nog eens 46 procent vermeldde dat te overwegen. Bij een eveneens door Kerk in Nood uitgevoerde bevraging van 5.762 intern ontheemden in november 2016, gaf slechts 3,28 procent van hen aan naar hun thuisdorpen te willen terugkeren, omdat de veiligheidssituatie in het bevrijde gebied op dat ogenblik nog altijd heel onzeker was en er nog vijandelijkheden plaatsvonden.

Van de bevraagden gaf 57 procent aan dat hun eigendom geplunderd was en 22 procent antwoordde dat hun huis vernield was. De overigen konden zich niet uitspreken over de huidige toestand van hun huis of hun bezittingen. Iets meer dan een vierde (25,46 procent) van de bevraagden gaf aan dat de terroristen van IS hun documenten hadden gestolen.

In Erbil verblijven op dit ogenblik nog 14.000 geregistreerde gezinnen die uit Mosoel en de dorpen in de Vlakte van Nineve zijn weggevlucht. Dit komt neer op zowat 90.000 personen. Oorspronkelijk, in 2014, bedroeg dit aantal 120.000. Momenteel zijn 12.000 gezinnen nog altijd op humanitaire hulp van Kerk in Nood aangewezen.

Het onderzoek dat door Kerk in Nood met de hulp van medewerkers van lokale Kerken wordt uitgevoerd, bestaat uit drie delen. In een eerste fase werd de schade opgemeten die door IS aan privéwoningen werd veroorzaakt. De resultaten van de opmeting van de schade die aan sociale inrichtingen als scholen en ziekenhuizen en aan kerkelijke gebouwen werd toegebracht, zullen later volgen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation