Irak: Getuigenis van Mgr. Petros Mouche, aartsbisschop van Mosoel

FacebookTwitter

Zullen de christenen na de bevrijding van Mosoel heel binnenkort naar hun thuisstad kunnen terugkeren? Volgens Mgr. Petros Mouche, de Syrisch-katholieke aartsbisschop van de op één na grootste stad van Irak, is het nog te vroeg om hierop te antwoorden, maar hij roept iedereen op om lessen te trekken uit wat in het verleden is gebeurd en om de vrede te herstellen.

Mgr. Petros Mouche, hoe hebt u de bevrijding van Mosoel ervaren?

Als een teken van hoop voor ons christenen. De Islamitische Staat werd verdreven. Ik hoop dat de houding van de mensen zal veranderen. De vernielingen in Mosoel zijn immens. Wij, Syrisch-katholieke christenen in Irak, verheugen ons natuurlijk enorm over de  bevrijding, want het grootste deel van mijn bisdom was gelegen rond Mosoel en in Qaraqosh. Nu is Mosoel totaal verwoest. Officieel is de stad volledig bevrijd, maar hier en daar zijn er wel nog mensen ondergedoken. Ze zullen echter binnenkort zeker worden ontdekt en verdreven.

Nu moet alles dus opnieuw worden opgebouwd. Wanneer zullen de christenen naar Mosoel kunnen terugkeren?

Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Misschien binnen enkele jaren. Ze zullen zeker af en toe naar de stad gaan om te zien hoe het met hun huizen staat, maar voor het moment kan niemand al permanent in Mosoel wonen. Vele mensen kunnen echter teruggaan naar de Vlakte van Nineve. Een aantal gezinnen hebben zich daar ondertussen al weer gevestigd. Velen van hen hebben werk gevonden of hebben restaurants, winkels en kleine ambachtelijke bedrijfjes geopend. Ze hebben heel veel moed nodig om opnieuw van vooraf aan te beginnen!

Hoe kan de Islamitische Staat – behalve dan door militaire maatregelen – worden bestreden?

Dat is nu net de moeilijkheid: men moet ervoor kunnen zorgen dat de houding, de mentaliteit verandert. Gezien de vreemde ideeën die ze eropna houden, moet iedereen begrijpen dat een oorlog geen oplossing is. Het moet mogelijk zijn dat wij allen samenleven. We hebben altijd al samengeleefd en vroeger waren er geen problemen. Die gebeurtenissen geven aanleiding tot grote hoop: dat het leven een nieuwe start neemt en dat de mensen leren om met elkaar samen te leven. Iedereen heeft genoeg van de oorlog. Sinds 1958 is er altijd opnieuw oorlog gevoerd in Irak. Wij moeten leren om in vrede te leven.

Wat zou u de weldoeners van Kerk in Nood willen zeggen?

Ik bedank hen natuurlijk van harte omdat ze altijd nadrukkelijk aanwezig zijn bij ons en in onze diaspora. Met hun hulp zullen wij onze huizen opnieuw kunnen opbouwen. Het is een grote genade dat we op hun hulp kunnen rekenen. De Syrisch-katholieke christenen zijn namelijk een van de sterkst getroffen bevolkingsgroepen. In de Vlakte van Nineve bedraagt hun aandeel in de vluchtelingenpopulatie ongeveer 60 %. Er zal echter altijd hulp worden geboden.

Kerk in Nood verheugt zich samen met de christenen in de Vlakte van Nineve over de bevrijding van Mosoel. Dit is een beslissend moment in de geschiedenis van de christenen in Irak en wij moeten degenen die nu naar hun dorpen terugkeren zoveel mogelijk hulp en ondersteuning bieden. Tegelijk moeten wij voor verzoening bidden, opdat een nieuw fundament de toekomst van de christenen in Irak zou waarborgen.” (Regina Lynch, Projectleider van Kerk in Nood)

De christenen in de Vlakte van Nineve worden met immense uitdagingen geconfronteerd. Op dit ogenblik wonen er in Erbil nog altijd 14.000 geregistreerde gezinnen die uit Mosoel en uit de Vlakte van Nineve zijn weggevlucht (of zowat 90.000 personen). Nagenoeg 13.000 huizen moeten opnieuw worden opgebouwd, de veiligheid in de dorpen moet worden verzekerd, in het gebied is er sprake van Iraaks-Koerdische politieke manoeuvres, er zijn problemen met de infrastructuur (water, stroom, scholen, ziekenhuizen) en, wat zeer belangrijk is, er is ook de overgangsperiode tussen de beëindiging van de maandelijkse financiële steun voor de huishuur en de verdeling van voedselpakketten en de verhuizing van die gezinnen naar de heropgebouwde dorpen. Volgens de meest recente enquêtes van het Comité voor de Heropbouw van Nineve (Nineveh Reconstruction Committee – NRC), die op 20 juni 2017 werden bijgewerkt, zijn er al 599 gezinnen naar de Vlakte van Nineve teruggekeerd en zijn 342 huizen al heropgebouwd, waarvan 157 met financiële steun van Kerk in Nood.

 Sinds het begin van de crisis helpt Kerk in Nood de christelijke vluchtelingen in Noord-Irak. Tot op vandaag werd in totaal 31 miljoen euro aan noodhulp – onder andere voor levensmiddelen, onderwijs en woonruimte -, pastorale hulp en de heropbouw gespendeerd.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *