Irak: “De terugkeer vergemakkelijken en bescherming verzekeren”

FacebookTwitterGoogle+

02/10/2017: De staatssecretaris gaf een toespraak op de conferentie die door de pauselijke stichting Kerk in Noord in Rome werd georganiseerd om de terugkeer van de Iraakse christenen naar hun woningen in de Vlakte van Nineve te ondersteunen. Kardinaal Parolin zei dat de Heilige Stoel “geen enkele gelegenheid heeft laten voorbijgaan  om op het trieste lot van die christenen te wijzen en herhaaldelijk de noodzaak heeft benadrukt om hun terugkeer te vergemakkelijken, passende beschermingsmaatregelen te garanderen en hun rechten te eerbiedigen”. De staatssecretaris bedankte de pauselijke stichting Kerk in Nood voor “de steun die zij in de drie jaar na de invasie door de Islamitische Staat aan talrijke christelijke gezinnen heeft geboden om hen in staat te stellen die vreselijke situatie met waardigheid te doorstaan”. Hij benadrukte eveneens dat “er al veel werd gedaan, maar dat er ook nog veel moet worden gedaan” en hij riep ertoe op om het wederopbouwproject van Kerk in Nood, dat de naam “Terugkeer naar de wortels” draagt, te ondersteunen. Hij richtte zich tot Kerk in Nood met de woorden: “Dit zogenaamde Marshallplan voor de Vlakte van Nineve bewijst eens te meer hoe groot uw bezorgdheid is, hoezeer u zich bewust bent van de dringendheid van het project en met welke opmerkelijke efficiëntie en organisatie u te werk gaat”.

De Chaldeeuwse patriarch Louis Raphaël I Sako, een van de sprekers op de conferentie,  stelde in zijn toespraak de genocide van de christenen in Irak aan de kaak, van wie het aantal in de afgelopen jaren van 1,5 miljoen mensen tot minder dan 500.000 is gedaald: “De echte onderliggende reden van dit soort discriminatie is de haat van de radicale moslims tegenover de christenen, die voor alles een beschuldigende vinger naar hen uitsteken, die hen hebben verjaagd om ons erfgoed en onze woningen te vernielen, en die ons zelfs uit het collectieve geheugen van de Iraakse geschiedenis willen wissen. Het lijdt geen twijfel dat er hier sprake is van een genocide”.

De Chaldeeuwse patriarch Louis Raphaël I Sako

Op de vraag hoe de internationale gemeenschap kan verhinderen dat die vreselijke tragedie blijft voortduren, antwoordde patriarch Sako: “Wij bidden dat degenen die aan de touwtjes trekken zich zouden openstellen voor het probleem, dat ze ontvankelijk zouden zijn voor onze smeekbeden. In het bijzonder de Verenigde Staten, die de morele verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen in Irak en in de hele regio gebeurt, moeten de reële situatie terdege inschatten, een diagnose maken van de toestand. De patriarch benadrukte vijf domeinen waarop actie moet worden ondernomen: het onderwijs ondersteunen, politieke steun verlenen, de bevrijde gebieden beveiligen en stabiliseren, humanitaire hulp leveren, en tot slot het fundamentalisme en het terrorisme uitroeien.

De apostolische nuntius voor Jordanië en Irak, Mgr. Alberto Ortega Martin, wees dan weer nadrukkelijk op de “complexe situatie in de regio”, en vermeldde als voorbeeld “het referendum dat door de president van de Koerdische Autonome Regio in Irak, Masoud Barzani, op maandag 25 september werd georganiseerd”. De aartsbisschop herinnerde aan het grote belang van de christenen in de regio en riep op “om al het mogelijke te doen om de religieuze minderheden te beschermen en tegelijk de hulp voor de ontwikkeling van de regio aan te moedigen en de vrede te bevorderen. Dit zou helpen om het probleem bij de wortel aan te pakken en een emigratiecrisis te vermijden die echt dramatisch zou zijn”.

De conferentie die 27 en 28 september in Rome plaatsvond, was “een oproep tot de internationale gemeenschap – politici, ondernemers, ambassadeurs en andere organisaties – op een cruciaal moment om de terugkeer van de christenen naar het land van hun voorouders mogelijk te maken”, om de woorden van de secretaris-generaal van de stichting Kerk in Nood, Philipp Ozores, te gebruiken. “Dit is het cruciaal  moment om de christenen van Nineve te helpen bij de terugkeer naar hun thuis. Anderzijds werken wij samen met weldoeners overal ter wereld om onze Iraakse broeders te helpen de hoop levend te houden. De financiële en politieke steun van regeringen is echter eveneens onontbeerlijk om de dorpen herop te bouwen en de eerbiediging van de rechten van de christenen te verzekeren. Wij zijn ons ervan bewust dat Irak op dit ogenblik een bijzonder moeilijke periode doormaakt, maar wij weten ook dat als wij de christenen daar nu niet helpen, wij morgen niet langer over die kwestie zullen hoeven te spreken”.

Door Maria Lozano

 

 

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation