Iraakse bisschoppen: “God zegene u”

FacebookTwitterGoogle+

Nieuwsbericht van Oliver Maksan

Even voor de verjaardag van de vluchtelingencrisis, waarbij tienduizenden christenen op de vlucht sloegen, dankt een Iraakse bisschop Kerk in Nood voor de bouw van scholen.

Erbil/Königstein – 6 augustus 2015.  Iraakse bisschoppen dankten Kerk in Nood voor de bouw van scholen voor de kinderen van vluchtelingen. Even

schoolmeisje

Leerlingen in Noord-Irak

voor de verjaardag van de vlucht van 120.000 christenen op 6 augustus richtten katholieke bisschoppen van Noord-Irak zich tot Kerk in Nood. In twee Chaldeeuwse en één Syrisch-katholiek bisdom werden voorlopige schooltjes met prefab-elementen opgericht voor kinderen en jongeren die zich vorig jaar genoodzaakt zagen te vluchten samen met hun ouders voor de terreurgroep “Islamitische Staat”.

Mgr. Bashar Warda van Erbil

Mgr. Bashar Warda van Erbil

“We zouden u graag bedanken voor uw welwillende steun aan onze gemeenschap gedurende die moeilijke tijd, toen duizenden christelijke gezinnen zich verplicht zagen hun woningen en eigendommen te verlaten als gevolg van de aanvallen door ISIS in de periode van juni tot augustus 2014”, zei aartsbisschop Mgr. Bashar Matti Warda van Erbil. “We zijn u in het bijzonder dankbaar voor de hulp voor onze studenten onder de vorm van de bouw van vijf scholen voor hen in ons aartsbisdom, het Chaldeeuwse Aartsbisdom Erbil, in de stad Ankawa op de gronden die eigendom zijn van het bisdom.” Twee van de vijf scholen worden nu gebruikt door ongeveer 1100 studenten tussen 18 en 25 jaar oud, die moesten vluchten, niet alleen christenen maar ook moslims en jezedi’s.

De Chaldeeuwse bisschop van Zakho en Ammadeye, Mgr. Rabban Al Qas, bedankte ook Kerk in Nood. “Het Chaldeeuwse bisdom Zakho en Ammadeya heeft de volledige verantwoordelijkheid genomen over de administratie van twee scholen voor de interne vluchtelingen van Irak. Erg bedankt voor uw welwillende hulp en uw liefhebbende zorgvolle aandacht voor ons. We verzekeren u van ons gebed voor de weldoeners en vragen u ook een gebed voor ons. Dat God u moge zegenen met al zijn zorg en liefde.”

Mgr. Al Qal (midden) met  priester A. Halemba (Kerk in Nood) in Dohuk

Mgr. Al Qal (midden) met
priester A. Halemba (Kerk in Nood) in Dohuk

Een andere school wordt beheerd door het Syrisch-katholiek aartsbisdom van Mosoel, Kirkoek en Koerdistan. Aartsbisschop Mgr. Youhanna Botros Moshi schreef onlangs nog naar Kerk in Nood, “We zijn erg dankbaar voor de hulp en steun aan onze leerlingen met de bouw van de school in Dohuk,” zo zei de Syrisch-katholieke aartsbisschop.

Door de constructie van scholen met prefab-elementen wilde Kerk in Nood leerlingen helpen zodat ze niet zonder opleiding zouden zitten ten gevolge van hun ballingschap waarvan we duur nog niet kennen. In totaal zullen ongeveer 7200, hoofdzakelijke christelijke kinderen, onderwezen worden in acht scholen. Ze zullen les krijgen van onderwijzers van de christelijke dorpen die nu bezet zijn door ISIS. De centrale overheid in Bagdad zal het loon betalen van het lerarenkorps. De klaslolaken worden gebruikt voor het gewone onderwijs maar ook voor de catechese en voor parochiale activiteiten.

Kerk in Nood trok voor de vervolgde christenen in Irak meer dan 8 miljoen euro uit sinds augustus 2014. Naast de bouw van scholen, kochten we ook containerwoningen aan en verschaften we voedselhulp.

Op 6 augustus organiseert de internationale hulporganisatie Kerk in Nood een Wereldgebedsdag voor vrede in Irak. Iedereen kan meebidden: thuis, in een kapel, op het werk, in een kerk, waar u zich bevindt. We bidden met een gebed dat de Patriarch van Bagdad, Mgr. Louis Sako, geschreven heeft. (Hier downloaden: prayer_150721_iraq_PatriarchSako_nl).

Gebed uit Irak voor de christenen in Irak

United Kingdom, Birmingham 2004 Archbishop Louis Sako, Archbishop of Kerkuk-CLD in Iraq

Heer Jezus Christus,
U leerde ons bidden tot de Vader in Uw Naam,
En U verzekerde ons dat we alles zouden krijgen waarnaar we vroegen.
Daarom richten we ons in compleet vertrouwen tot U.
We vragen U om genade en kracht om deze storm te doorstaan,
Om vrede en veiligheid te bereiken voor het te laat is:
Dit is ons gebed; en al lijkt het onmogelijk voor ons,
We geloven dat U ons alles geeft om te overleven en voor onze toekomst.
Help ons, Vader;
In de Naam van Uw gekruisigde en verrezen Zoon, Jezus,
Om verder samen te werken,
Om vrij te zijn, verantwoordelijk en liefdevol;
Om Uw wil te vinden en waar te maken, vreugdevol, zorgzaam en moedig.
In Kana was de Moeder van Jezus de eerste om op te merken dat er geen wijn was.
Door haar bemiddeling vragen we U, Vader,
Verander onze situatie – zoals Uw Zoon water in wijn veranderde – van dood naar leven.
Amen.

+ Louis Raphael I Sako, Patriarch van de Chaldeeuws -katholieke Kerk van Babylon

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation