Interview Mgr. Joseph Coutts en priester Morris Ibiko: Welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?

FacebookTwitterGoogle+

Het vijfde deel van het interview van Kerk in Nood België/Luxemburg met de Aartsbisschop Joseph Coutts van Karachi (Pakistan): Welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?

Mijn naam is Joseph Coutts. Ik ben de aartsbisschop van Karachi. Karachi is de grootste stad van Pakistan. Het ligt in het zuiden van Pakistan. Het is een havenstad. En het is een stad met veel industrie en handel. En omdat Karachi het handels- en industriecentrum is, komen er veel christenen van het noorden en andere plaatsen van het land, uit de dorpen, om werk te zoeken. Ze hopen om werk te vinden in fabrieken en op andere plaatsen. En daarom is het nodig dat we de christelijke gemeenschap helpen en opbouwen, die voornamelijk een arme gemeenschap is.

En daarvoor kregen we veel hulp van Kerk in Nood doorheen de jaren, waar we heel dankbaar voor zijn. Ik ben vooral blij om op dit moment in België te zijn, zodat ik de vele mensen kan ontmoeten die ons steunen. Niet alleen het personeel van Kerk in Nood, maar ik heb ook wat weldoeners ontmoet en ik zou echt mijn oprechte dankbaarheid willen tonen. Want zonder deze hulp, als een kleine Kerk die maar 2 of 3% van de bevolking uitmaakt, krijgen we geen hulp van de overheid voor zaken zoals kerken of scholen of andere liefdadigheidswerken. We hebben enkel de vrijgevigheid van weldoeners en voor deze vrijgevigheid zijn we erg dankbaar. God zegene jullie allemaal! Ik wil een grote ‘dank u wel’ zeggen in naam van de katholieken in Pakistan.

Het vijfde deel van het interview van Kerk in Nood België/Luxemburg met priester Morris van Zuid-Soedan: Welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?

Mijn naam is priester Ibiko Morris. Ik kom van het katholieke bisdom Tombura-Yambio in Zuid-Soedan. De Kerk van het katholieke bisdom Tombura-Yambio in Zuid-Soedan is een arme Kerk. Onze christenen zijn gewone mensen, die niet naar school zijn gegaan en daarom hebben ze geen werk en geen inkomen. En dit zijn de mensen die de Kerk omringen en zij zorgen voor onze bestaansmiddelen.

Maar ze kunnen niet op een significante manier bijdragen, materieel, voor onze kerkelijke activiteiten. Bijvoorbeeld als je een kerk wilt bouwen, vergt dat veel geld en soms kunnen we niet al het geld inzamelen. Dus we zijn altijd heel erg dankbaar voor al de steun die we krijgen van de weldoeners, in het bijzonder van Kerk in Nood. Jullie steun toont de universaliteit van het geloof dat we delen met jullie. En het is zeer troostend voor ons dat we het geloof delen met mensen die om ons geven, mensen die zich zorgen maken en met ons meevoelen in deze situatie waarin we zitten. En het is niet alleen de materiële steun die we van jullie krijgen. In de moeilijkheden die we doormaken, krijgen we altijd kracht door jullie gebeden. Op een bepaalde manier, jullie gebeden en al jullie steun zorgen voor de vleugels om te vliegen over al deze moeilijkheden die we ondergaan. En het beste dat we voor jullie kunnen doen, is alleen bidden voor jullie. In feite bidden we voor jullie in onze dagelijkse misvieringen en ook in het gebed van onze individuele christenen. Dank u.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *