Internationale gebedsactie voor ontvoerde pater in Syrië

FacebookTwitter

Kerk in Nood nodigt iedereen uit om op 21 juni te bidden voor pater Mourad en voor het Syrische volk

De ontvoerde pater, Jacques Mourad

De ontvoerde pater,
Jacques Mourad

Konigstein/ Rome – 12 juni 2015. “We danken de weldoeners van Kerk in Nood uit het diepst van ons hart voor de solidariteit die ze betonen met lijdende Syrische volk en heel in het bijzonder met de mensen van onze regio. We vragen u om te blijven bidden voor ons.”

Dit was één van de laatste berichten die pater Jacques Mourad, de katholieke priester die op 21 mei ll. in Qaryatayn werd ontvoerd, naar Kerk in Nood stuurde. De Pauselijke Stichting Kerk in Nood steunt het werk van deze priester en monnik al sinds 2004 en nog intenser sinds het uitbreken van de crisis in Syrië in 2011.

Internationale gebedsactie

Nu – op 21 juni, exact 1 maand na de dag waarop hij werd ontvoerd – nodigt Kerk in Nood alle mensen uit om te bidden voor pater Mourad en voor het gehele Syrische volk. De 21 kantoren van Kerk in Nood lanceren via de nieuwsmedia en de sociale media een gecombineerde internationale mediacampagne en gebruiken hiervoor de hashtag:  #‎PrayingForFatherMourad.

ACN-20150612-25868_nl

De monastieke gemeenschap in Deir Mar Musa, het door de Italiaanse priester Paolo Dall’Oglio gestichte klooster in Syrië, ten noorden van de hoofdstad Damascus, begroet deze campagne met veel vreugde. “Uw gebeden zijn zo belangrijk”, zegt pater Jihad Youssef aan Kerk in Nood, “niet alleen voor de christenen in Syrië maar ook voor de vele moslims die in feite de eerste slachtoffers zijn van het fundamentalisme. In absolute cijfers zijn zij het die het hardst te lijden hebben door het toedoen van hun ‘medegelovigen’ “.

Kerk helpt christenen én moslims

Pater Youssef, eveneens monnik in Deir Mar Musa, herinnerde ons eraan hoe pater Jacques in de streek van Qaryatayn een aanspreekpunt geworden was niet alleen voor de christenen maar ook voor de moslimgemeenschap. “Hij werd heel erg gerespecteerd, zelfs door de imams en sjeiks”, vertelde hij aan Kerk in Nood. “In het klooster Mar Elias, waar hij woonden, nam hij meer dan 50 moslimgezinnen op waaronder meer dan 100 kinderen.” Pater Jacques hielp te gezinnen ook om de geruïneerde huizen opnieuw op te bouwen en hij gaf hen met de steun van Kerk in Nood ook voeding en medicijnen.

Het hoofd van de Midden-Oostenafdeling bij Kerk in Nood, E.H. Andrzej Halemba, legt uit: “Pater Jacques stond steeds paraat om alle mensen bij te staan, christenen én moslims. Hij hielp iedereen en trok nooit partij voor iemand. Waarom wordt zo een man ontvoerd? We zien nog maar eens dat deze oorlog de beste mensen opoffert. Pater Jacques is de geestelijke leidsman van christenen en moslims. Gelovigen uit beide godsdiensten keken naar hem op en vertrouwden hem.”

De ontvoerde pater, Jacques Mourad

De ontvoerde pater,
Jacques Mourad

Kerk geroepen om alle mensen te helpen

Pater Mourad schreef eerder naar Kerk in Nood: “Ons werk ten behoeve van de moslims drukt eenvoudigweg uit hoe onze Kerk geroepen is om alle mensen te helpen – de armen, de zieken, de misdadigers de zondaars en de vervolgden.”

Samen met pater Mourad werd ook de lekenhelper, Boutros Hanna Dekermenjian, een 38-jarige Armeense christen gekidnapt die nog geprobeerd heeft om de ontvoering te verijdelen. Zoals pater Youssef aan Kerk in Nood bevestigde, is er tot op vandaag nog geen enkel nieuws over het lot van de beide gijzelaars, noch over de identiteit van de gijzelnemers. Pater Youssef nodigt ons uit tot eenheid en gebed en ziet de huidige toestand in het Midden-Oosten als een rechtszaak van ons geloof. Als echt van de gekruisigde Christus houden, dan zullen we bereid zijn om onszelf voor de anderen op te offeren.”

Marta Petrosillo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *