Internationale bedevaart van Kerk in Nood naar het heiligdom van Fatima

FacebookTwitterGoogle+

05/09/2017: De pauselijke stichting Kerk in Nood hernieuwt eveneens haar wijding aan Maria – in de afgelopen 25 jaar werden meer dan 400 projecten in verband met die Mariadevotie gefinancierd.

In dit jaar, waarin de honderdste verjaardag van de verschijning van de Heilige Maagd Maria aan de  herderskinderen van Fátima wordt gevierd, zal de internationale hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood van 12 tot 15 september op bedevaart gaan naar het “altaar van de wereld”. Ze zal er haar wijding aan de Heilige Maagd Maria hernieuwen die 50 jaar geleden heeft plaatsgevonden, aangezien Kerk in Nood zich zeer nauw verbonden voelt met Haar boodschap aan de wereld. Tegelijk zal de pauselijke stichting ook het 70-jarig bestaan herdenken van haar eigen organisatie en van het werk van pater Werenfried van Straaten ten dienste van de christenen in nood, dat in 1947 is begonnen..

Die bedevaart, waaraan honderden weldoeners en medewerkers van de secretariaten van Kerk in Nood uit de hele wereld zullen deelnemen, zal worden geleid door haar internationale president, Mauro Kardinaal Piacenza.

Kerk in Nood blijft een onmiddellijk antwoord bieden op de oproep van de Heilige Maagd tot de mensen om zich te bekeren en terug te keren naar God. “De internationale bedevaart is een ongelofelijke kans voor alle medewerkers en vrienden van Kerk in Nood om bijeen te komen aan de voeten van Maria en haar bescherming te vragen voor de missie van Kerk in Nood, die gedurende al die jaren altijd al een echt liefdesavontuur is geweest. Een liefdesavontuur voor de lijdende Kerk, voor de vervolgde christenen, voor de armsten en de meest vernederden, voor de priesters en de kloosterbroeders en -zusters die zo vaak, met lege handen, de aanwezigheid van God naar de meest afgelegen en onherbergzame streken en naar de meest vergeten gemeenschappen brengen”, aldus pater Martin Barta, internationaal geestelijk assistent van de stichting.

Een brokstuk van de Berlijnse muur dat in het heiligdom is tentoongesteld, symboliseert perfect de band tussen de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw aan de herderskinderen in 1917 en de onverdroten inzet die Kerk in Nood in de afgelopen 70 jaar aan de dag heeft gelegd om het lijden van de vervolgde of gediscrimineerde Kerk in talrijke landen overal ter wereld te verlichten. In de voetsporen van de eerste bedevaart naar Fátima, op 14 september 1967, die als voornaamste doel had om te bidden voor de vervolgde Kerk, zal Kerk in Nood zeven getuigenissen voorstellen van overal ter wereld die een beter inzicht geven in de dramatische situaties, de verwachtingen en de noden van de Kerk in Syrië, in Niger of in Venezuela, om slechts enkele landen te noemen: Mgr. Raul Biord Castillo, bisschop van La Guaira in Venezuela; pater Firas Lutfi van Aleppo in Syrië; pater Rolando Montes de Oca van Camagüey in Cuba; zuster Persévérance Catherine Kingbo van Niger; Mgr. Ribat MSC, kardinaal van Port Moresby in Papoea-Nieuw-Guinea; Mgr. Mokrzycki Mieczyslaw, aartsbisschop van Lviv in Oekraïne; en Mgr. Forrosuelo Du, aartsbisschop van Palo in de Filippijnen.

De devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van Fátima is een van de meest verspreide ter wereld, wat wordt weerspiegeld in de meer dan 400 projecten die verband houden met de devotie voor de Maagd van Fátima die door de pauselijke stichting in de afgelopen 25 jaar werden goedgekeurd. Zo zijn er tientallen projecten van religieuze orden en parochies die deze naam dragen, niet alleen in de landen van Oost-Europa, die zo lang onder het communistische juk gebukt gingen, maar ook in Latijns-Amerika en in Afrika, in het bijzonder in de Portugeessprekende landen als Brazilië, Mozambique en Angola. Zelfs op plaatsen die zo ver afgelegen liggen van de Cova da Iria in Fátima als Myanmar, Indonesië of de Filippijnen werden aanvragen van de lokale Kerk goedgekeurd om kapellen, kerken of heiligdommen op te trekken die aan de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van Fátima zijn gewijd.

Een van de laatste aanvragen kwam uit Bangladesh, waar de parochie van Baromani een jaarlijks bedevaartsoord is geworden voor meer dan 30.000 mensen, niet alleen christenen maar ook hindoes en islamieten. De grootste wens van die parochie bestaat erin een heiligdom te bouwen, want op dit ogenblik zijn er alleen maar twee pergola’s die als dak dienen om de pelgrims  te beschutten die de Heilige Maagd van Fátima komen vereren en haar voorspraak komen afsmeken. Het bisdom van Mymensigh is een jong bisdom dat in 1987 werd opgericht. Het telt 80.000 katholieken, van wie 80% tot de (Tibeto-Birmaanse) volksstam van de Mandi-Garo behoren, die in Bangladesh zowel een etnische als een christelijke minderheid vormt.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation