Internationaal: Kerk in Nood ontvangt recordbedrag aan giften

FacebookTwitter

Königstein, 05 juni 2015 – In 2014 heeft Kerk in Nood de historische kaap van 100 miljoen euro overschreden door de ontvangst van 105 miljoen euro aan donaties. In totaal stegen de ontvangsten met 17 miljoen euro in vergelijking met 2013. Deze cijfers werden gepubliceerd in het Jaarverslag 2014 van onze Pauselijke Stichting.

 

Elke 26 seconde 1 Eucharistieviering

Het afgelopen jaar kon Kerk in Nood daardoor 5.614 pastorale projecten ondersteunen in 145 landen. Zo stonden 150608 jaarverslag projecten nlwe bijvoorbeeld 9.669 seminaristen wereldwijd bij, wat betekent dat 1 op 12 priesterstudenten op één of andere manier door ons geholpen wordt. Daarenboven genoten nog eens 9.790 zusters een vorm van levensonderhoud of steun in de opleiding. In totaal kregen priesters overal in de wereld 1.219.063 misintenties wat erop neerkomt dat elke 26 seconde een Eucharistieviering wordt opgedragen voor de bezorgdheden van de weldoeners van Kerk in Nood. Er werden tevens 1.508 bouwprojecten goedgekeurd voor kerken, kapellen, pastorieën, seminariegebouwen, catechesecentra of andere kerkelijke gebouwen. Het pastorale werk van priesters, zusters en catechisten in afgelegen en verlaten gebieden werd iets gemakkelijker dankzij de levering van 488 auto’s en 320 brommers en fietsen. Bovendien verdeelden we meer dan 1,4 miljoen religieuze boeken (kinderbijbels, catechismussen enz.) en stimuleerden we het media-apostolaat door de promotie van katholieke Tv- en radiostations wereldwijd.

150608 jaarrapport 2

 

Scholen voor vluchtelingen in Irak

Schoolmeisje uit Irak dankt Kerk in Nood

Schoolmeisje uit Irak
dankt Kerk in Nood

In 2014 ging een groot deel van de hulp naar landen in het Nabije en Midden-Oosten, waar honderdduizenden mensen, voornamelijk in Irak en Syrië, gevlucht zijn voor de oorlog en de oprukkende terreurorganisatie “Islamitische Staat”. De bijdrage voor deze regio maakte 13 procent uit van ons gehele budget. Zo werd twee miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van acht prefab-schooltjes in de Iraakse steden Erbil en Dohuk voor de kinderen van vluchtelingen.

De Filipijnen staan op de zevende plek in de ranglijst van gesteunde landen door de toekenning van bijna 1,9 miljoen euro aan hulp. Hier gingen onze inspanningen vooral naar de heropbouw van kerkgebouwen die vernietigd werden door de tyfoon Haiyan in november 2013, die beschouwd wordt als één van de zwaarste stormen sinds mensenheugenis.

 

Focus op vrede en verzoening

150608 jaarrapport 3

Hulp voor kinderen in Oekraïne

In Latijns-Amerika, nog steeds het grootste katholieke continent, wordt de Kerk geconfronteerd met een groeiende beweging van allerlei sektes. De hulp van Kerk in Nood in deze regio is vooral bedoeld om de catechese te stimuleren en nieuwe parochies op te richten in de snelgroeiende steden.

In 2014 ging een derde van de door Kerk in Nood verleende hulp naar Afrika, waar de Kerk nog heel jong is, maar wel heel snel groeit ondanks de enorme armoede en het gebrek aan goede infrastructuur. Bovendien woeden er nog enkele burgeroorlogen en worden Nigeria en zijn buurlanden zoals Noord-Kameroen geteisterd door de oprukkende terreurorganisatie Boko Haram en door de “Islamitische Staat” in Libië.

In Oost-Europa lag onze klemtoon bij Oekraïne en Rusland. Toch krijgen de Balkanlanden ook nog steun om de gevolgen van de laatste oorlog te boven te komen. Eén van de projecten die Kerk in Nood steunde was de bouw van het “Johannes Paulus II” Jeugdcentrum in het Aartsbisdom Sarajevo om een bijdrage te leveren aan vrede en verzoening.

150608 jaarverslagInkomsten_nl

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *