Internationaal: “Deze hulporganisatie was vanaf het begin een mirakel”

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood viert in het Fatimajaar haar 70-jarig bestaan

De pauselijke stichting Aid to the Church in Need (ACN), die lokaal bekend staat onder de naam Kerk in Nood, viert dit jaar haar 70-jarig jubileum en tevens het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd van Fatima, aan wie de hulporganisatie toegewijd is.

De internationale uitvoerende president van ACN, Johannes Baron Heereman, benadrukt: “Deze hulporganisatie was vanaf het begin een mirakel: ze gaf talloze mensen de kracht om te vergeven en om blijk te geven van een onvoorwaardelijke grootmoedigheid en groeide uit het geloof in Jezus Christus en uit de vaste overtuiging dat het Evangelie waarheid is. Ook vandaag nog legt onze organisatie getuigenis af van de levende God, wanneer honderdduizenden mensen wereldwijd zich in Zijn naam voor hun broeders en zusters in het geloof inzetten.”

De hulporganisatie werd in 1947 door de Nederlandse norbertijn pater Werenfried van Straaten gesticht. Vanaf het begin lag de nadruk op de totstandbrenging van verzoening en op de verwezenlijking van de liefde voor de vijand die door het Evangelie wordt gepredikt. Want de hulpactie, die oorspronkelijk in het leven werd geroepen om de Duitse ontheemden na de Tweede Wereldoorlog te helpen, ging uitgerekend in België en Nederland van start, waar de bevolking zwaar onder de Duitse bezetting had geleden. Het was dus niet alleen de bedoeling van de hulp voor de “vijanden van gisteren” om de onmiddellijke nood van de mensen te lenigen, maar ook om de haat te overwinnen, verzoening tot stand te brengen in een verwoest en vijandig Europa en tegelijk een “school van liefde” te zijn voor hen die de hulp boden.

De organisatie groeide al snel en breidde haar activiteiten naar de landen achter het IJzeren Gordijn, naar Azië, Afrika en Latijns-Amerika uit. Ze richtte zich daarbij in de loop der tijd vooral op de ondersteuning van het pastorale werk van de katholieke Kerk op plaatsen waar die onder represailles te lijden had of niet over de noodzakelijke middelen beschikte om haar missie te vervullen. Naast de materiële hulp bestond één van de centrale taken erin om een stem te verlenen aan de vervolgde Kerk.

Tegelijk viert de internationale katholieke hulporganisatie, die nauw met de boodschap van Fatima verbonden is, en die 50 jaar geleden en sindsdien nog bij andere gelegenheden aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima werd toegewijd, ook met verscheidene acties het honderdste jubileum van de verschijningen van Fatima. Het hoogtepunt van die feestelijkheden zal worden gevormd door een grote internationale bedevaart naar het Portugese heiligdom in september 2017. Pater Martin Barta, de internationale geestelijke assistent van de hulporganisatie, licht toe dat de oprichting van de organisatie in de context van de Oktoberrevolutie en van de verschijningen in Fatima moet worden gezien. Inmiddels, zo zegt hij, is ACN tot een “wereldwijde geestelijke beweging uitgegroeid”, die tot een “opstand van het hart” oproept. Die “revolutie” bouwt niet op de “valse mythen van een goddeloos communisme of een humanistisch relativisme, maar op het feit van het kruis van Jezus Christus, van Zijn doorboorde hart”.

ACN is aan de Moeder Gods van Fatima toegewijd, aangezien pater Werenfried van Straaten de oprichting van de hulporganisatie als een antwoord op de boodschap van Fatima zag. De “totale opstand tegen God”, die met de Oktoberrevolutie in Rusland een eerste hoogtepunt kende en een tot op heden ongekende vervolging van de Kerk tot gevolg had, zet zich tot op vandaag onder een andere vorm in de wereld verder. ACN is een direct antwoord op de oproep van de Moeder Gods aan de mensen om zich te bekeren en zich tot God te wenden. “Als pauselijke organisatie zouden wij met een nog grotere inzet de Kerk willen helpen om de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria overal naartoe te brengen”, aldus Barta.

Tegenwoordig ondersteunt ACN jaarlijks meer dan 5000 projecten in ruim 140 landen overal ter wereld en telt de organisatie 23 nationale kantoren. Een zwaartepunt van onze werking bestaat er op dit moment in de vervolgde en bedreigde christenen in het Midden-Oosten te helpen en te verhinderen dat de christelijke gemeenschappen in die regio, waar de wieg van het christendom staat, worden uitgeroeid. In de komende vastentijd roept de hulporganisatie er bovendien in een wereldwijde campagne toe op om de jonge en vitale, maar materieel arme Kerk op het Afrikaanse continent te ondersteunen.

By Eva-Maria Kolmann

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation