India – Success Story: Een waterput voor een internaat dat door zusters wordt geleid

16/07/2019 Leuven – De congregatie van de dochters van Maria Presentatie in de Tempel werd in de 19de eeuw in Italië gesticht om kinderen en jonge meisjes te begeleiden. De zusters zijn tegenwoordig actief in Italië, India, Djibouti en Somalië. Ze staan aan het hoofd van scholen, internaten, weeshuizen en lepracentra en nemen ook de zorg voor bejaarden op zich.

In India leiden de zusters in Dhabhagudam, in het bisdom Eluru, bijvoorbeeld een internaat waar 140 tot 150 kinderen uit afgelegen dorpen in het oerwoudgebied wonen en les volgen. Voor die kinderen is het gewoonweg de enige mogelijkheid om naar school te gaan. De mensen in die regio zijn zeer arm, werken meestal als dagloners en leven van de hand in de tand. Er is amper iemand die kan lezen en schrijven, alcoholmisbruik komt op grote schaal voor en zorgt ervoor dat talrijke gezinnen worden verwoest. De kinderen zou een leven onder even precaire omstandigheden te wachten staan indien de zusters hen niet de mogelijkheid zouden bieden om naar school te gaan. De vruchten van hun werk zijn duidelijk zichtbaar: het analfabetisme neemt af, er is minder kinderarbeid en het aantal kindhuwelijken gaat in dalende lijn. Sommige van de vroegere leerlingen hebben hun studies intussen zelfs voortgezet. In het algemeen worden de mensen er zich steeds meer van bewust dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst.

Er deed zich echter een probleem voor. De zusters beschikten slechts over één enkele waterput die steeds meer problemen opleverde, zodat de watervoorziening van het internaat, van de zusters zelf en van de bewoners uit de directe omgeving niet meer verzekerd was. Vooral oudere mensen uit de buurt zijn aangewezen op het drinkwater dat ze bij de zusters kunnen putten. Onze weldoeners hebben met 7.700 euro geholpen om een nieuwe waterput te boren voor de zusters. Moge God het hen lonen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 317-05-19 India

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid