India – Success Story: Vier bromfietsen voor de pastorale en sociale begeleiding van de gelovigen in het bisdom Eluru

10/01/2019 Leuven – Steeds opnieuw krijgen wij verzoeken binnen om fietsen en bromfietsen aan te kopen voor de priesters en de catecheten van het bisdom Eluru in het oosten van Zuid-India. Vele van de 1.150 dorpen van het bisdom waar katholieke gelovigen wonen, zijn immers enkel maar te bereiken via smalle en niet behoorlijk aangelegde wegen. De priesters en catecheten moeten vaak urenlang te voet van het ene dorp naar het andere stappen. Een auto zou geen soelaas brengen omdat de wegen daarvoor niet geschikt zijn. Met een bromfiets of een fiets kunnen ze daarentegen veel tijd en moeite besparen en de mensen intensiever begeleiden.

Enerzijds hebben de gelovigen pastorale hulp en bijstand nodig. Velen van hen zijn immers nog niet lang christen. Ze moeten bijzonder intensief worden begeleid en opgevolgd zodat het geloof diep in hen kan worden geworteld. Ze moeten zich langzaam met het leven van de Kerk vertrouwd kunnen maken en er echt deel van gaan uitmaken. Anderzijds hebben de mensen tegelijk ook veel hulp nodig om de noden van het dagelijkse leven het hoofd te kunnen bieden. In die regio heerst grote armoede. De mensen werken als dagloners en leven van de hand in de tand. Zelfs de kinderen moeten op de velden van de grootgrondbezitters werken, het vee van de rijken hoeden of als dienstbode aan de slag gaan. De meesten van hen kunnen helemaal niet naar school gaan. Hele gezinnen wonen in kleine hutjes van stro. Stromend water hebben ze niet. Gemiddeld kunnen de gezinnen slechts over een halve euro per dag beschikken om van te leven. Vaak krijgen ze zelfs dit karige loon nog niet eens uitbetaald en dan moet het hele gezin met een lege maag naar bed.

Onze weldoeners hebben met een bedrag van 3.200 euro geholpen om vier bromfietsen aan te kopen die het werk in het bisdom moeten vergemakkelijken, zodat de priesters en de helpers de dorpen vlotter kunnen bereiken en de mensen die hulp nodig hebben kunnen bijstaan. Bisschop Jaya Rao Polimera bedankt alle weldoeners van harte en verzekert dat hij zal bidden voor iedereen die geholpen heeft!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 317-08-29 India

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid