India – Success Story: Inwijding van een dorpskapel in West-Vipparu

06/08/2018 Leuven – 5 mei 2018 was een heel bijzondere feestdag voor de gelovigen in West-Vipparu. Eindelijk kon immers hun nieuwe mooie kapel worden ingewijd waarop ze al 16 jaar aan het wachten waren. Tot nu toe hadden ze alleen maar een heel kleine kapel gehad, die met asbest was gebouwd en die bovendien op elk moment dreigde in te storten. Daarnaast bood ze onvoldoende plaats voor het onophoudelijk groeiende aantal gelovigen. De gelovigen droomden er al lang van om een nieuwe kerk te bouwen. Hoewel ze grote offers brachten, volstonden de financiële middelen waarover ze beschikten echter niet.

Dan werd hun grote droom echter werkelijkheid, want hun pastoor had ons uiteindelijk om hulp verzocht en onze weldoeners hebben de gelovigen niet ontgoocheld: 10.000 euro hebben ze voor de bouw van het nieuwe huis van God bijgedragen. De bouwwerkzaamheden hebben de gelovigen onder het toezicht van een vakspecialist van de bouw zelf uitgevoerd, maar dankzij de hulp van onze weldoeners konden de noodzakelijke bouwmaterialen worden aangekocht.

West-Vipparu is een van de dorpen die deel uitmaken van de parochie van Tadepalligudem. In elf dorpen zijn al nagenoeg alle bewoners gedoopt, in andere dorpen zijn er vele mensen die zich willen laten dopen. De priester moet dus mensen in talrijke dorpen bezoeken.

De kapel vormt ook buiten de tijdstippen waarop erediensten en catechese worden gehouden het hart van de geloofsgemeenschap. De pastoor zegt hierover: “De gelovigen zijn er ten volle van overtuigd dat God daar woont. Ook wanneer de priester niet kan komen, gaan ze naar de kapel om hun zorgen aan Jezus voor te leggen.“

De kapel is aan het Kindje Jezus van Praag gewijd, dat door de gelovigen in India heel sterk wordt vereerd. In India bevinden zich verscheidene grote heiligdommen van het Kindje Jezus van Praag. Het zijn zelfs de grootste bedevaartplaatsen ter wereld die aan Hem zijn gewijd. Daarnaast worden zelfs tot in de meest afgelegen regio’s steeds meer kapellen en kerken aan het Kindje Jezus van Praag gewijd.

“De inwijding was een onvergetelijke dag“, schrijft ons pastoor Dharma Raju Matta. Bisschop Jaya Rao Polimera was heel speciaal uit Eluru gekomen om de kapel in te wijden. Na de plechtigheid trok hij nog heel wat tijd uit om naar de zorgen van de gelovigen te luisteren en hen terzijde te staan.

“Wij zouden onze oprechte en diepgevoelde dank tot uitdrukking willen brengen voor de fantastische bijdrage die u voor onze missie hebt geleverd“, schrijft de pastoor verder. De gelovigen bidden regelmatig de rozenkrans voor allen die daarbij geholpen hebben!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 317-01-19 India

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid