India: Opleidingshulp voor 34 jonge kloosterlingen

05/06/2018 Leuven – De Kerk in Noordoost-India is nog jong. In 2016 vierde ze haar 120 jaar aanwezigheid in deze regio, een van de armste en moeilijkste streken van India, die door armoede, onlusten en sociale problemen wordt gekenmerkt. Het gebied is bijzonder afgelegen en onderontwikkeld.

Tegenwoordig belijden twee miljoen mensen op een totale bevolking van 45 miljoen het katholieke geloof. Ooit werd de Blijde Boodschap verkondigd door Europese missionarissen, maar de Kerk in de regio kan zich ondertussen over een toenemend aantal roepingen van lokale priesters verheugen.

Vooral de orde van de karmelieten is bijzonder blij met roepingen. Op dit moment bevinden 34 jonge mannen zich in verscheidene stadia van hun priesteropleiding. Het vervulde iedereen met heel veel vreugde toen verleden jaar de eersten vier karmelieten uit Noordoost-India tot priester werden gewijd. Bovendien werden nog eens vijf jonge mannen tot diaken gewijd en ze bereiden zich al enthousiast op het priesterschap voor.  De karmelieten zijn met hun missie in de regio pas in 2003 begonnen in een huis met een dak van bamboe. Ondertussen bezitten ze verscheidene huizen in de zeven bondsstaten van Noordoost-India en is hun apostolaat bijzonder vruchtbaar.

De orde wil haar jonge leden een zo goed mogelijke opleiding geven. De ouders van de jonge kloosterlingen zijn echter doorgaans heel arm – net als de meerderheid van de bevolking in Noordoost-India. Meestal gaat het om kleine boeren of dagloners die met hun kinderen van de hand in de tand leven. Daarom verwacht de orde van de families geen enkele financiële steun en staat ze helemaal alleen in voor de huisvesting, de voeding, de studies, de reiskosten, de medische zorgen en de kledij van de seminaristen en voor het salaris van het onderwijzend personeel. Aangezien de prijzen echter blijven stijgen, is de orde aangewezen op hulp om de opleiding van de jonge kloosterlingen te kunnen betalen. Wij zouden daarbij met 8.170 euro willen helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 317-04-79 India

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid