India: Narendra Modi wil een hindoe-staat

Mgr. Thomas Paulsamy

14/05/2018 Leuven – De Christenen in India lijden onder de discriminatie van de fundamentalistische Hindoes

Tijdens een bezoek aan de internationale hulporganisatie Kerk in Nood, heeft  Mgr. Thomas Paulsamy, bisschop van het Indische bisdom Dindigul, zijn bijzondere ontgoocheling uitgedrukt voor het feit dat er steeds vaker gewelddadige aanvallen worden uitgevoerd.

In de deelstaat Tamil Nadu, in het zuiden van India, betreuren de christenen de toename van geweld en discriminatie door fundamentalistische Hindoes.  Vorige week zijn in ten minste zestien steden ongeveer 20 000 christenen op straat gekomen om te betogen tegen de antichristelijke aanvallen. Sinds het begin van het jaar werden al meer dan 15 gewelddadige aanvallen gemeld in  Tamil Nadu. Maar de onderdrukking van de christelijke minderheid in India, waar de meerderheid hindoe is, neemt ook in de andere regio’s van het land toe. Bijna 80% van de bevolking is hindoe, slechts iets meer dan 2% is christen.

De misdrijven gaan van het ontheiligen van kerken, bij voorbeeld door Mariabeelden te vernielen, tot het verkrachten van kloosterzusters en het vermoorden van een dominee. Vooral dit laatste geval heeft tot groot protest bij de christelijke bevolking geleid.  Duizenden christenen zijn op straat gekomen. Het slachtoffer van de moord, een dominee van een onafhankelijke christelijke kerk uit het district Kanchipuram, in de deelstaat Tamil Nadu, werd in januari opgehangen teruggevonden, nadat hij bij de politie een klacht had neergelegd omdat hij door Hindoes was belaagd.

Mgr. Thomas Paulsamy kan ook getuigen dat de christenen in Tamil Nadu zich steeds sterker bedreigd voelen door radicale, fundamentalistische hindoes. Naar aanleiding van een bezoek aan de internationale hulporganisatie Kerk in Nood, heeft  de bisschop van het Indische bisdom Dindigul, zijn bijzondere ontgoocheling uitgedrukt voor het feit dat er steeds vaker gewelddadige aanvallen worden uitgevoerd. “Wij christenen onderhouden in principe goede relaties met hindoes, moslims en andere religieuze groepen”, verzekert de bisschop.  “We reizen samen, we eten samen, we leven samen. Sommigen komen zelfs naar onze kerken.” Met Kerstmis bij voorbeeld hebben duizenden niet-christenen de katholieke erediensten bijgewoond, waaronder ook veel hindoes. Dat maakt het des te triester dan een nationalistische minderheid van hindoes het vreedzaam samenleven zo stukmaakt. Onlangs werden in een naburig bisdom plaatsen voor de eredienst (vooral protestantse) aangevallen en werden er Bijbels verbrand.

Mgr. Paulsamy is voorzitter van het ‘Comité van kasten en achtergestelde etnische groepen’ van de Indische bisschoppenconferentie. Daar gaat het debat momenteel over de mogelijkheden om de christelijke minderheid in India beter te beschermen.  Er werd al een interreligieuze werkgroep opgezet, waarin de vertegenwoordigers van verscheidene godsdienstige minderheden zetelen, ook moslims, en waarin over mogelijke oplossingen wordt gesproken.  Verder nemen bisschoppen ook steeds vaker het woord en protesteren ze openlijk tegen de religieuze haat.  “Maar dat gebeurt altijd op een vredelievende manier, nooit met geweld”, benadrukt Mgr. Paulsamy. De christenen willen zich immers niet tot het niveau van hun tegenstanders verlagen. Volgens de bisschop zijn de relaties tussen de hindoes en de christenen er vooral verder op achteruit gegaan doordat Narendra Modi, van de nationalistische hindoepartij Bharatiya Janata Party (BJP) aan de macht is gekomen, en hij meent dat de situatie veel vredevoller en harmonieuzer was toen die partij nog niet aan de macht was. Sinds Narendra Modi premier is geworden, worden de fundamentalistische hindoe-groeperingen steeds sterker. “De BJP steunt de fundamentalisten”, verzekert de bisschop, die eraan toevoegt dat de politie vaak de slachtoffers van gewelddadige aanvallen vervolgt.

Volgens de Grondwet is India een socialistische, democratische en niet-confessionele republiek. Artikel 25 van de Grondwet stelt dat “alle mensen gelijke rechten hebben op de vrijheid van geweten, het belijden van een godsdienst, het beoefenen en verspreiden ervan.” Premier Modi, zo gaat Mgr. Paulsamy verder, wil India omvormen tot een hindoe-staat. “En hij wil niet dat de Grondwet geldt, maar wel de religieuze waarden en principes van het hindoeïsme”. Verscheidene aanwijzingen staven die bewering: de ministers van  Modi hebben hun steun toegezegd aan maatregelen die geacht worden het hindoeïsme te “beschermen” De religieuze minderheden worden beschouwd als een bedreiging, inzonderheid de moslims en de christenen.

Na de verkiezingsoverwinning in 2014 wilde de BJP ook nationaal een anti-bekeringswet goedkeuren, maar de minister van justitie heeft dat voorstel tegengehouden. De juristen hebben hun beslissing gemotiveerd door te stellen dat elke wetgeving van de centrale regering die de vrije godsdienstkeuze dreigt te beperken, strijdig was met de Grondwet.    Toch zijn er momenteel in 7 van de 29 deelstaten van India wetten van kracht die bekeringen strafbaar stellen. Ondertussen waren bekeringen ook al verboden in Tamil  Nadu, een deelstaat waar in verhouding veel christenen wonen (ongeveer 12%). Die wet werd er opnieuw afgeschaft, maar de regering blijft kritisch staan tegenover elke bekering. We mogen veronderstellen dat Narendra Modi zij voornemen om bekeringen nationaal te laten verbieden, niet heeft laten varen .

In mei 2019 komen er nieuwe verkiezingen in India. Momenteel probeert de oppositie een coalitiepartij te vormen om met één stem tegen de BJP te kunnen ingaan. De vraag blijft echter of dit initiatief de meerderheid van Modi zal kunnen breken. De dreiging van nog eens vijf gevaarlijke jaren hangt de christenen van India boven het hoofd. Mgr. Paulsamy is ervan overtuigd dat als Narendra Modi en zijn BJP de verkiezingen opnieuw winnen, de discriminatie van de christelijke minderheid zal voortduren. “Zolang de BJP de teugels in handen houdt, zal die partij de christenen in India het leven moeilijk maken”.

Door Maximilian Lutz

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid