India: Een Kerk die naar de allerarmsten toegaat

20/03/2018 Leuven – Bita woont in een lemen huisje met een aarden vloer. Eigenlijk zijn het alleen maar lemen wanden met daarover een plasticzeil. Haar oude huis is een jaar geleden afgebrand. “Dat was een enorme tegenslag.” Een van haar kinderen  zag de vlammen net op tijd en trok zijn jongere zusje naar buiten, beschrijft de moeder van drie. Dan hielp de kerkgemeenschap haar om een klein krediet aan te gaan. Daarmee kon ze voorlopig naar een andere woning in de buurt verhuizen. Eigenlijk is het niet veel meer dan een krakkemikkig hutje van leem en stro, met een ruimte om te slapen en een ruimte waar het gezin kookt en woont, samen amper negen vierkante meter groot.

De meeste dalits of onaanraakbaren wonen in een uiterst krappe behuizing. Daarnaast wordt de plaats waarover ze kunnen beschikken nog bijkomend beperkt door allerhande verbodsbepalingen: “Dalits mogen vele dingen niet aanraken, ze mogen niet worden aangeraakt en ze mogen hun zaken niet overal neerzetten“, legt pater John uit. Om veiligheidsredenen werd zijn naam veranderd. Hij werkt al tientallen jaren onder de dalits, de leden van de laagste Indische kaste. “Zo is de ruimte rond de kookhaard bijvoorbeeld een heilige plaats. Ooit had ik eens een drinkbeker op een verkeerde plek neergezet. Dat was een groot drama“, herinnert de pater zich. Voor de bewoners van het huis waar hij te gast was, was dat een regelrechte  aanslag waardoor de plek werd “ontheiligd”. Voor dalits is het als een banvloek. Ze geloven dat er groot onheil zal komen over al wie die ban niet naleeft.

Vroeger was ook Bita daar vast van overtuigd: “Ik had grote angst en ik had schrik van de boze geesten.“ Het was een verbeeldingswereld waardoor ze steeds meer werd gekweld: “Ik was zelfs bang om op te staan en om rond te lopen. Dat maakte me ziek.“

Dan leerde ze een vrouw kennen die christen was en die haar over de Bijbel vertelde. De boodschap dat er een God is die zich heel in het bijzonder tot de allerarmsten en de allerminsten in de samenleving richt en zich om hen bekommert, die hen uitnodigt om tot Zijn gemeenschap toe te treden, gaat in tegen alles wat dalits zich kunnen voorstellen. Die christelijke uitnodiging begon ook gevolgen te hebben voor Bita. Tegenwoordig wordt ze onder druk gezet door haar buren. De meeste inwoners van het dorp behoren tot andere godsdiensten en staan wantrouwig tegenover haar naarmate ze zich steeds meer tot de katholieke kerkgemeenschap aangetrokken voelt. “Ik vrees dat ze ook een beetje jaloers zijn omdat ik nu deel uitmaak van een gemeenschap die mij steunt. Omdat ik me nu weer beter voel sinds ik naar de kerk ga.

Wie een bezoek brengt aan Bita, voelt dat er een zekere spanning en ongerustheid in de lucht hangt. Bita en een handvol andere inwoners maken ondertussen deel uit van de christengemeenschap. Ze vormen een minderheid onder de buren, die Bita proberen te overtuigen om de Kerk opnieuw te laten vallen. Maar ze staat volledig achter haar geloof. “Ik heb ook mijn echtgenoot ervan overtuigd. Hij steunt mij nu. We hebben veel meer vreugde in ons leven en we verdienen ook een klein beetje meer geld dan vroeger. We zijn opnieuw hoopvol. We hebben onze hoop in God en in de Kerk gesteld.“

Wanneer we vragen van welke passage in de Bijbel  zijn in het bijzonder houdt, denkt ze kort na en antwoordt. “Jezus zei: hebt uw naaste lief. Dat geeft mij kracht.“

Kerk in Nood heeft de vastencampagne dit jaar in het teken gesteld van de christenen in India. Zij worden door nationalistische groepen als vijanden van de Indische samenleving gebrandmerkt. Kerk in Nood stelt projecten voor die de allerarmsten ondersteunen, zodat ze hun geloof kunnen beleven en zich in waardigheid verder kunnen ontplooien: india.acninternational.org.

 

De pauselijke stichting Kerk in Nood organiseert ontmoetingsdagen van 22 tot 27 mei 2018 over India. We nodigen u graag uit om te komen luisteren en de realiteit te ontdekken van de situatie van de christenen in India dankzij ooggetuigen die ook aanwezig zullen zijn.

Door Karla Sponar

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid