India: De aanvallen op en pesterijen van christenen bereiken historische pieken

Christenen en religieuze minderheden, 10 jaar na de oproer van Khandamal

Pater Ajay Kumar Singh

16/07/2018 Leuven – 2008 was een jaar met verschrikkelijke onderdrukking van de katholieken in de Indische deelstaat Odisha, waar fundamentalistische hindoes aan de macht zijn die het christendom er met tak en wortel willen uitroeien. Moorden, brandstichting van gebouwen en woningen, publieke verkrachtingen van christelijke vrouwen,… Die wreedheden werden begaan in het district Khandamal, om de gelovigen van de plaatselijke Kerk te verplichten om zich te bekeren of te vertrekken.

Bij een recent bezoek aan de zetel van Kerk in Nood brak pater Ajay Kumar Singh, van het Forum voor Sociaal Werk van Odisha, een lans voor de onderdrukte christenen in die deelstaat. “Na 10 jaar is er nagenoeg geen enkele rechtvaardigheid voor die gemeenschappen”, zei pater Singh.

Deze katholieke priester heeft verklaard dat de aanvallen uit 2008 de ergste waren die het land in 300 jaar heeft gekend. “Bij het geweld vielen 101 doden, werden meer dan 350 kerken in vernield, 7500 huizen in de as gelegd, en heel wat kloosters, pastorieën en dispensaria en 13 humanitaire organisaties aangevallen en geplunderd. De oproer breidde zich uit over 450 dorpen, allemaal in het district Khandamal”.

Naarmate de tijd verstrijkt worden de gebouwen heropgebouwd, evolueren de krantenkoppen, vervagen de herinneringen. Maar hoe staat het met de christelijke gemeenschap van Odisha en in India 10 jaar na die feiten?

Andere regering, meer haat.

In 2014, 6 jaar na het geweld in Khandamal, heeft de Indische Congres Partij, die niet confessioneel is, de macht verloren aan de Bharatiya Janata Party (BJP), die erg nationalistisch is. Die BJP werd opgejaagd door de aantijgingen van religieus geweld sinds 2002, toen hindoes en moslims tegenover elkaar stonden in de deelstaat Gujarat, en men ziet het aantal aanvallen op christenen verdubbelen tussen 2014 en 2017, namelijk van 147 aangegeven gevallen in 2013 (het jaar voor de regeringswissel) naar 351 vorig jaar. Volgens het onderzoek van pater Singh bereiken de fysieke aanvallen en de pesterijen van christenen en andere minderheden, historische pieken in het land. En dan weet men nog niet hoeveel gevallen van agressie niét werden aangegeven.

Pater Singh wijst ook op een ander fenomeen dat in India toeneemt: tientallen oude wetten die verbieden om koeien te slachten (dieren die het hindoeïsme heilig beschouwt), om rundsvlees te kopen en te bewaren in huizen van mensen die geen hindoe zijn, zelfs privéwoningen, werden onlangs “gecontroleerd” door groeperingen voor zelfverdediging, die uitliepen op lynchpartijen of zwaar geweld tegen overtreders. Dergelijke ‘beef lynchings’ werden niet alleen gemeld in de deelstaat Odisha, maar ook in verscheidene andere deelstaten overal in India. Volgens cijfers van mensenrechtenorganisaties zouden 86% van de mensen die collectief gelyncht zijn wegens consumptie of transport van rundsvlees moslims zijn geweest. 97% van alle incidenten hebben zich de voorbije drie jaar voorgedaan. De BJP is in 2014 aan de macht gekomen.

Sektarisme is een publiek geheim

Hoewel de Indische justitie gebaseerd is op een Grondwet die de godsdienstvrijheid en de waardigheid van al haar burgers erkent, lijkt ze nog te steunen op een kastesysteem en legt ze discriminaties op aan christenen en aan mensen uit lagere kasten. De christenen in India behoren voor het merendeel tot wat men de lagere kasten noemt, waardoor hun situatie nog ongunstiger wordt wanneer ze in rechte moeten optreden, ongeacht of dat als klager of verweerder is.

In zijn toespraak voor de pauselijke stichting Kerk in Nood, verklaarde pater Singh niet enkel dat de rechtbanken zich vaak uitspreken in het voordeel van de partij die een godsdienst “van Indische origine” belijdt, maar ook dat de politie minder geneigd is om op te treden bij geweld tegen christenen. De buitengerechtelijke zaken van klachten tegen christenen (waarbij er lustig op los gefantaseerd wordt) en het zeer gerichte karakter van de onderzoeken, maken dat de gelovigen van religieuze minderheden geen concrete elementen hebben om recht te bekomen, en aangezien de ongeletterdheid bovendien zeer hoog ligt bij de armen, is het ontzettend moeilijk voor hen om het onrecht te betwisten. “Het is voor de overheden gemakkelijk om de klachten wegens systematisch onrecht dat hen wordt aangedaan, af te doen als overdrijvingen of zuivere verzinsels”.

Indië, voorloper van religieuze discriminatie

De gegevens die opgetekend zijn in het verslag over godsdienstvrijheid dat Kerk in Nood in 2016 publiceerde, wijzen erop dat bij de 22 landen in de categorie “Vervolging”, India één van de zes landen is waar zich ernstige en veralgemeende problemen stellen, die veroorzaakt zijn door autoritaire Deelstaten. Voor de christenen van India is dat niet nieuw. Wanneer iemand zich tot het christendom bekeert, loopt hij het risico op een echtscheidingsprocedure of het risico dat zijn ouderlijk gezag ontnomen wordt, enkel omdat hij zich bekeerd heeft. Eigenaars verhuren liever niet aan katholieken. De lijst discriminaties is lang.

“We moeten de godsdienstvrijheid koesteren”, zegt pater Singh. “De antibekeringswetten zijn strijdig met de mensenrechten en met de menselijke waardigheid. India heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Ze is ook verdragspartij bij het Internationaal Verdrag voor de burgerlijke en politieke rechten, dus ze aanvaardt de mensenrechten. Die mogen niet zomaar op de schop”.

De rol van de Kerk voor onze vervolgde broeders en zusters in Indië

“Ik erken dat Kerk in Nood een belangrijke rol heeft gespeeld in de nasleep van dat geweld. We zijn erkentelijk voor uw toenemende steun en uw solidariteit, die maakt dat de slachtoffers kunnen overleven.”

“Voor de martelaren, voor wie getroffen is door die gebeurtenissen of voor wie aangevallen werd, wensen we dat er internationale publieke aandacht is, zodat die kwestie aan het licht komt en er een les uit getrokken wordt.”

“Ik vrees dat de gevolgen verschrikkelijk zijn als het geweld weer opflakkert. De gebeurtenissen van Khandamal mogen zich niet opnieuw voordoen”, besluit pater Singh.

Door Joanna Smith

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid