In het hart van Mali

FacebookTwitterGoogle+

Een gesprek met priester Germain Arama uit Mali (deel 1)

Priester Germain bezocht op 21 april ll. het internationale secretariaat van Kerk in Nood in Königstein. Hij werd geboren in Mopti, Centraal Mali, studeerde aan het seminarie in Bamako en is nu bisschoppelijk verantwoordelijke voor financiën in het bisdom Mopti, dat een gebied beslaat waar ongeveer 3 miljoen mensen wonen.

Het bisdom Mopti – in het hart van Mali

Hoe gaat het bisdom Mopti om met een land waar hoofdzakelijk moslims wonen dat nog eens geconfronteerd word met rebellerende Toearegs en islamitische strijders?

Het aantal katholieken is gegroeid, net als de het aantal mensen dat de sacramenten ontvangen. In 2015 bijvoorbeeld waren 1.400 dopen, 674 vormsels en evenveel eerste communicanten en werden 140 huwelijken ingezegend.

Hoe kunt u deze groei verklaren?

Seminaristen van het bisdom Mopti

Seminaristen van het bisdom Mopti

Door te zien hoe christenen leven en hoe ze zich voor anderen inzetten, beginnen andere mensen te beseffen dat ze een goede weg volgen. Ze zeggen bij zichzelf: “ze zijn wel niet met veel, maar wat ze doen is waarlijk prijzenswaardig.” Daardoor zijn er veel bekeringen vanuit de traditionele voorouderlijke religies naar het katholicisme. Zo hielp een parochie enkele dorpelingen bij het graven van waterputten. Toen de dorpelingen zich realiseerden dat de christenen het werk uitvoerden, bekeerde het animistisch stamhoofd zich, samen met zijn gezin, 10 mensen in totaal, zich tot het katholieke geloof.

Heeft de groei van het aantal katholieken ook iets te maken met de vluchtende christenen van het Noorden richting het Zuiden?

Dat denk ik niet. De christenen van het Noorden die naar ons gevlucht zijn waren maat weinigen – vijf o f zes in Kidal, 20 in Timboektoe, 100 tot 200 mensen in Gao. Zij waren overigens al gedoopt. Ze hebben wel het aantal christenen in ons bisdom wel doen toenemen, maar hebbe niets te maken met het aantal dopen.

Groeit het aantal priesters in verhouding tot het aantal gedoopten?

Verhoudingsgewijs niet, maar in mijn bisdom hebben we vandaag bijna 30 priesters, van wie er vijf vorig jaar zijn gewijd, en als alles goed gaat komen er daar nog vier nieuwe bij de volgende twee jaar. Er studeren bovendien acht studenten aan het grootseminarie. Maar in sommige regio’s is er nog werk aan de winkel. Er zijn nog gebieden waar er slechts vier priesters werkzaam zijn voor 250 parochianen of gemeenschappen met een kapel.

Wat zijn de specifieke noden in uw bisdom?

Nood aan zustergemeenschappen

Nood aan zustergemeenschappen

We rekenen heel erg op uw gebeden, maar we hebben ook talrijke materiële noden. In totaal telt het bisdom zeven parochies en elk daarvan spreken ze een eigen taal. We hebben zo pas een nieuwe parochie opgericht die nog niet eens een eigen secretariaat heeft. We moeten vormingsprogramma’s opzetten. In sommige dorpen staan vier tot vijf prachtige moskeeën terwijl de katholieken de eredienst vieren in een soort van loods. We zouden ook een aantal zustergemeenschappen kunnen gebruiken om ons te helpen in het pastorale werk en als ze komen dan moeten ze ook ergens wonen.

In welke gebieden wordt hun werk bijzonder gewaardeerd?

Ze zijn heel waardevol in hun werk met vrouwen. We hebben een gezegde dat zegt “het huis behoort tot de vrouw”. Vrouwen spelen een belangrijke rol ten opzichte van hun kinderen en echtgenoot. Ze staat voor allen anderen op en gaat pas na hen slapen. Om te verhinderen dat ze een burn-out krijgt, dient ze aangemoedigd te worden. En dan zijn er nog de jonge meisjes. In Sévaré bijvoorbeeld waar de zusters een klooster willen stichten, is er na de oogst niet veel om handen in de dorpen en dus trekken de jonge meisjes naar de stad op zoek naar werk. Daar zijn ze een gemakkelijke prooi voor uitbuiting en lopen ze allerhande ziektes op… Ze hebben nood aan begeleiding en ondersteuning.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation