In geval van genocide moet men actie ondernemen

FacebookTwitterGoogle+

De mensen in Irak en het Midden-Oosten verlangen naar het einde van het conflict. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We vroegen aan priester Douglas Al-Bazi, die zich in Noord-Irak, ontfermt over christelijke vluchtelingen van de Nineve-vlakte, hoe volgens hem de oorlog kan beëindigd worden. De priester zei dat een oplossing zowel van binnenuit als van buitenaf moet komen.

Priester Douglas Al-Bazi pleitte op de eerste plaats voor binnenlandse verzoening. Daarnaast riep hij de hulp in van de internationale gemeenschap voor de bescherming van de religieuze minderheden. Nu de Europese Gemeenschap het conflict als een genocide heeft erkend, moet er volgens hem actie ondernomen worden met als doel tot een oplossing te komen. Volgens priester Al-Bazi moeten de mensenrechten ook verankerd worden in de grondwet.
Kerk in Nood steunt de hulp aan de vluchtelingen in het oorlogsgebied. Dat past helemaal in de missie van onze hulporganisatie: mensen in nood helpen en tegelijk pleiten voor vrede en verzoening, want dat is enige weg die een toekomst biedt.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation