In Ethiopië worden meer dan 10,2 miljoen mensen bedreigd door hongersnood

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood schenkt 460.000 euro noodhulp

Een ander gevolg van de droogte bestaat erin dat veel meer kinderen niet langer naar school zullen kunnen gaan.

Een ander gevolg van de droogte
bestaat erin dat veel meer kinderen
niet langer naar school zullen kunnen gaan.

Königstein 4 januari 2016 – In een gesprek met de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood waarschuwde de adjunct secretaris-generaal van de Ethiopische katholieke bisschoppenconferentie, priester Haile Gabriel Meleku, dringend voor de gevolgen van de aanhoudende droogte. Voor het ogenblik lijden al 10,2 miljoen mensen onder de hongersnood en dat zijn er al twee miljoen meer dan een maand geleden. Hij vreest echter dat het echte aantal veel hoger ligt en zei dat de betrokken bevolkingsgroep dringende hulp nodig heeft vooraleer er dodelijke slachtoffers vallen. Hij zei ook dat de regering probeert voedsel te verdelen vanuit eigen opslagplaatsen. Toch zal de situatie “niet te beheersen zijn zonder hulp van buitenaf”.

Gevaar voor gewapende conflicten
Volgens priester Meleku, zal de droogte de veestapel doden, en zullen grote aantallen mensen hun dorpen verlaten op zoek naar voedsel. Ze zullen op zoek gaan naar nieuwe graaslanden voor het vee en nomaden zullen andere gebieden binnentrekken wat het gevaar op het losbreken van gewapende conflicten met de plaatselijke bevolkingsgroepen verhoogt. Een ander gevolg van de droogte bestaat erin dat veel meer kinderen niet langer naar school zullen kunnen gaan.

Goede structuren aanwezig.

Goede structuren aanwezig.

Priester Meleku legde uit dat het “belangrijk is dat de mensen in hun eigen dorpen blijven en dat de hulpverlening tot bij hen komt.” Hij zei dat de katholieke Kerk in Ethiopië een noodplan voor hulpverlening heeft uitgewerkt. Omdat er toch al goed georganiseerde structuren aanwezig zijn, is het mogelijk om de noodlijdenden snel te bereiken. Hoewel niet alle gebieden in gelijke mate zijn aangetast door droogte en honger, “is de catastrofe wel overal voelbaar.”

Tocht naar de kerk te lang
Hij zei dat de toestand ook het leven van de Kerk beïnvloedt. Veel parochianen zien de lange drie tot vier uur durende tocht naar de Kerk niet meer zitten omwille van de honger. De gezinnen die voor hun inkomen voornamelijk van landbouw afhankelijk zijn, hebben dringend nood aan hulp.

Daarom heeft Kerk in Nood een bedrag van 460.000 euro vrijgemaakt voor 1.415 gezinnen in 13 van de door hongersnood getroffen bisdommen, wat neerkomt op 325 euro voor elk gezin gedurende één jaar.

Ethiopië is één van de landen dat de meeste hulp krijgt van Kerk in Nood. In 2014 ontvingen de talrijke projecten een steun ten bedrage van 1,2 miljoen euro.

emk

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation