In Aleppo kunnen zelfs de doden niet in vrede rusten

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood heeft beloofd om de heropbouw van het Grieks-orthodoxe kerkhof  en de overbrenging van de tussen april 2013 en december 2016 in Aleppo overleden orthodoxe en katholieke christenen van verschillende ritussen naar het christelijke kerkhof van Jabal Al-Saydé (Mountain of St. Mary) financieel te ondersteunen.

 Hoewel er geen bommen meer op de stad vallen, blijft het leven bijzonder moeilijk in Aleppo, dat al zes maanden nagenoeg volledig door de regeringstroepen van president al-Assad wordt gecontroleerd. De prijzen van levensmiddelen zijn enorm hoog, de munt werd gedevalueerd en 80% van de inwoners wonen nog altijd niet opnieuw in hun eigen huis. Ofwel werden ze door het oorlogsgeweld verdreven, ofwel moeten hun woningen na de bombardementen opnieuw worden opgebouwd. Ook de mensen die tijdens het nu al meer dan vier jaar aanslepende gewapende conflict in Aleppo door de oorlog of onder andere omstandigheden het leven hebben verloren, kunnen nog niet in vrede rusten. Zelfs ervoor zorgen dat de overledenen vrede vinden in de dood, is een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is.

De stadswijk Sheikh Maksud ligt op een heuvel aan de noordwestelijke rand van Aleppo. In dit gebied woedden hevige gevechten om de controle over de stad te verwerven tussen Koerdische troepen en islamistische groeperingen, waaronder Jabhat Fateh al-Sham, dat vroeger bekendstond als het al-Nusra Front en gelieerd was aan Al-Qaida. De Koerden, die dit gebied uiteindelijk veroverden, verbieden burgers en de Syrische veiligheidstroepen nog altijd de toegang tot het centrum van deze stadswijk. Aan de westelijke rand van de stad en aan de voet van de heuvel Jabal Al-Saydé bevinden zich de christelijke begraafplaatsen. Aangezien tijdens de oorlog niemand zich in de buurt kon wagen, bleven ze gesloten. Enkele ervan werden door bombardementen en plunderingen beschadigd.

“Wij zouden willen dat onze geliefde overledenen een waardige en heilige begrafenis krijgen”, aldus Moses Alkhassi, de vicaris-generaal van het Grieks-orthodoxe aartsbisdom Aleppo en Alexandretta, dat zich over Syrië en Turkije uitstrekt.

“Wij hebben financiële ondersteuning nodig om ons kerkhof opnieuw op te bouwen”, vertelt Moses Alkhassi. “Het kerkhof werd door verscheidene bommen geraakt en grotendeels vernield. U kunt het zelf zien”, zegt hij terwijl hij naar een groep totaal vernielde nissen wijst waarin de doodskisten nog altijd liggen. “Bovendien werden deuren en grafstenen geplunderd en werden meerdere graven geopend” – een belediging van de overledenen die hier in vrede rustten. Het deel van Jabal Al-Saydé waar zich het Grieks-orthodoxe kerkhof van Aleppo bevindt, heeft het meest schade opgelopen. Om het op te ruimen en weer op te bouwen, heeft de pauselijke stichting Kerk in Nood 13.000 euro beloofd. “Onze gelovigen slagen er nu al niet in om alle kosten voor het levensonderhoud – levensmiddelen, geneesmiddelen, huisvesting – te dragen, om nog maar van de begrafeniskosten en de kosten voor de heropbouw van het kerkhof te zwijgen. Daarom waarderen wij de hulp die Kerk in Nood ons geeft heel erg.”

“Ons aartsbisdom heeft zwaar te lijden gehad. We hebben verscheidene kerken verloren. Daarnaast werd onze metropoliet Boutros Yazigi in het begin van de oorlog samen met de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop ontvoerd. We weten nog altijd niet waar de twee mannen zich bevinden”, vertelt de terneergeslagen geestelijke.

Het is niet alleen nodig om de vernielde begraafplaatsen opnieuw op te bouwen. Daarnaast moet ook voor de eeuwige rust worden gezorgd van degenen die in de afgelopen vier oorlogsjaren om het leven zijn gekomen, toen het kerkhof in handen viel van bewapende terreurgroeperingen. Alleen al van de Grieks-orthodoxe geloofsgemeenschap wachten 255 gelovigen op een waardige begrafenis op het kerkhof, maar in totaal is dit het geval voor 2.461 christenen van alle geloofsovertuigingen samen. Tot op vandaag bevinden hun stoffelijke resten zich op een terrein dat de regering in de buurt van de universiteit ter beschikking heeft gesteld. Een overledene opgraven en hem of haar een nieuwe begrafenis geven, kost ongeveer 40 euro. Kerk in Nood heeft toegezegd om dit project met 45.000 euro te ondersteunen. Dit zou moeten helpen om de overbrenging van de stoffelijke overschotten van de tussen april 2013 en december 2016 in Aleppo overleden orthodoxe en katholieke christenen van verschillende ritussen naar Jabal Al-Saydé (Mountain of St. Mary) mogelijk te maken.

“We hebben het grote wonder van de eenheid ontdekt. We zouden willen dat de overledenen eindelijk een vredevolle laatste rustplaats krijgen in gewijde grond”, benadrukt Moses Alkhassi. “We hebben er goede hoop op, omdat u ons daarbij steunt. Zoals onze aartsbisschop Yigizi zei: ‘Ik kan u niet zeggen wat de toekomst zal brengen. Wat ik echter wel kan verzekeren, is dat die toekomst in Gods handen ligt’. Wij vragen aan alle mensen in Europa en elders in de wereld om voor ons te bidden. Wij zien de hoop in de ogen van onze gelovigen en de ondersteuning die u ons biedt, wakkert die hoop verder aan. Heel veel dank daarvoor.“

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation