Hoe Filippijnse moslims hun christelijke landgenoten tijdens de belegering van Marawi in bescherming namen

FacebookTwitterGoogle+

Farida, een islamitische winkeleigenares in Marawi City, stond totaal machteloos toen terroristen op 24 mei 2017 haar winkel binnendrongen en haar goederen en producten plunderden. Toen de gewapende mannen hun aandacht echter op haar 13 mannelijke werknemers richtten die ineengekrompen van schrik in een hoekje van de winkel op de grond zaten, keek Farida hen recht in de ogen en sprak tot hen in het Maranao. “Jullie zullen mij eerst moeten doden alvorens jullie ook maar een vinger naar hen uitsteken.” De terroristen, meestal nog tieners, voelden dat Farida  vastberaden was en meende wat ze zei en stelden zich tevreden met hun buit. Farida wist dat ze dergelijke extreme maatregelen moest nemen om elk contact tussen de gewapende terroristen en haar werknemers, meestal christelijke migranten uit nabijgelegen provincies, te vermijden. Ze werkten al bijna een decennium voor Farida. Indien de terroristen met hen hadden gesproken, zouden ze onmiddellijk hebben gemerkt dat ze christenen waren en zouden ze hen samen met hun gezinnen hebben meegenomen.

Nadat de terroristen waren vertrokken, beval Farida al haar werknemers onmiddellijk om zich in het huis van een van haar familieleden te gaan verbergen. Ze nam contact op met een oom om haar christelijke werknemers per boot te helpen ontsnappen over het meer van Maranao en van daaruit veilig door te reizen naar Iligan City. Het verhaal van Farida werd gepubliceerd in de Philippine Daily Inquirer (PDI), een van de meest gelezen kranten van het land.

In hun taal betekent Maranao “mensen van het meer”, omdat de hoog gelegen stad Marawi aan de oevers van het imposante en vredige Lanao-meer ligt. De Maranao zijn de grootste van de dertien islamitische etnische groepen op de Filippijnen. Elk van die groepen heeft zijn eigen cultuur, literaire traditie en taal. De Maranao zijn gekend voor hun muziek, hun epische verhalen en hun textielstoffen. Daarnaast zijn ze ook vermaard voor hun commerciële vaardigheden, die ervoor hebben gezorgd dat Marawi City al sinds de vroege jaren 1900 een bloeiend handelscentrum is.

Dankzij hun commerciële talent zijn de Maranao een van de meest gegoede islamitische groepen in de Filippijnen en Marawi City is een van de weinige plaatsen in het land waar christenen van de naburige provincies voor islamitische werkgevers werken. Sommige christenen hebben besloten om naar Marawi te verhuizen wegens de goede behandeling die ze krijgen van islamitische werkgevers als Farida, die haar werknemers op het terrein van de familie laat wonen.

In de afgelopen dagen waren in diverse Filippijnse kranten verhalen als dat van Farida te lezen. Zo is er ook het verhaal van Zaynab, een humanitaire werkster die 20 christenen persoonlijk begeleidde op een tocht van 15 uren via een alternatieve route om de opstoppingen te vermijden die werden veroorzaakt door inwoners van de stad die Marawi City via het noorden probeerden te ontvluchten.  “Ik heb geen moment aan de gevaren gedacht. Ik was bereid om te sterven veeleer dan hen (de terroristen) toe te laten om de christenen kwaad te berokkenen”, aldus Zaynab, die in PDI wordt geciteerd.

Een andere krant, The Philippine Star, verhaalt hoe een islamitische procureur 42 christenen onderdak verschafte in een groot gebouw waarvan hij de eigenaar is alvorens hen in kleinere groepjes te helpen ontsnappen. Er staat ook een verhaal te lezen over zeven christenen die aan de Mindanao State University studeerden en dagenlang vastzaten in hun slaapzalen samen met drie moslimstudenten. Gedurende die hele beproeving verzekerden de moslims hun christelijke schoolkameraden dat ze hen nooit zouden laten vallen indien ze zouden worden vastgenomen.

De bisschop van Marawi City, Edwin dela Peña, vertelde aan Kerk in Nood hoe een plaatselijke moslimambtenaar het gezin van zijn privéchauffeur en zijn andere christelijke lotgenoten uitlegde wat ze de terroristen moesten zeggen indien het tot een confrontatie zou komen. Hij bracht hen dan persoonlijk naar de bussen die hen in veiligheid zouden brengen, naar Iligan City. “Ik beschouw die man als een held omdat hij als leider optrad van een gemengde groep van christenen en moslims  die probeerden om het nakende gevaar te ontvluchten”, benadrukte bisschop dela Peña tegenover Kerk in Nood.

Die verhalen weerspiegelen het medeleven dat een karaktertrek van de islamitische Maranao is. Ze kunnen echter ook een weerspiegeling zijn van de toenemende solidariteit tussen de moslims en de christelijke minderheid in Marawi City die het resultaat is van de inspanningen die de katholieke Kerk levert om haar islamitische stadsgenoten bij de interreligieuze dialoog te betrekken. “De relaties tussen christenen en moslims waren heel goed. We engageerden ons in de interreligieuze dialoog en we tellen veel partners. Het zag er allemaal goed uit tot dat extremisme zijn opwachting maakte, met gevechten, de aanwezigheid van extremistische elementen uit het Midden-Oosten en de radicalisering van jongeren.”

Bisschop dela Peña weerlegt echter onmiddellijk de bewering van de terroristen dat de invloed van IS op de steun van de lokale bevolking kan rekenen. “Ze (de Maranao) koesteren een zekere woede tegen die terroristische groeperingen die hun bijzonder religieuze herdenking en beleving van de ramadan komen verstoren. Indien die extremistische groeperingen de steun van de bevolking wilden krijgen, dan is hun missie zeker niet geslaagd.” En hij voegt eraan toe: “In feite hebben ze ons verzekerd dat ook zij gekant waren tegen de instroom van elementen van IS in Marawi, omdat ze precies wisten welke gevolgen dit zou hebben voor de cultuur en de manier van leven van de lokale bevolking. De mensen van Marawi zijn altijd al bijzonder vredelievend geweest.”

Hoewel zijn kathedraal en de woning van de bisschop tot op de grond werden afgebrand, geeft bisschop dela Peña in zijn oproep tot de gemeenschap van Kerk in Nood de absolute voorrang aan de humanitaire noden van de intern ontheemde Maranao die opeengepakt zitten in de evacuatiecentra in Iligan City. “Op dit moment zijn we niet zozeer bezorgd over onze eigen noden. Ons doel bestaat er veeleer in te proberen te doen wat we kunnen om een antwoord te vinden voor de humanitaire crisis die zich nu in Iligan voordoet. Er zijn zo vele mensen die uit Marawi werden geëvacueerd en die hebben alle hulp nodig die we kunnen  krijgen.” De bisschop vroeg ook om de wereld bewust te maken van de actuele crisis. “We moeten onder de aandacht van de wereld brengen wat er op dit ogenblik in Marawi gaande is”, zei hij.

In zijn laatste oproep benadrukte bisschop dela Peña “We werken ook samen met onze moslimbroeders en -zusters die met ons in dialoog zijn. Dit is een uitgelezen kans om onze solidariteit te laten blijken en om te proberen tegemoet te komen aan de noden van onze broeders en zusters, vooral in de evacuatiecentra. Dat is dus waarmee we op dit ogenblik bezig zijn. Indien er iets is wat u kunt doen om ons te helpen, dan zou dit bijzonder welkom zijn.”

Ondanks de tragedie die zich nu afspeelt, is de katholieke Kerk, net als de islamitische Maranao, er vast van overtuigd dat Marawi City uit zijn as zal herrijzen. Er wordt gehoopt dat de aanstaande metamorfose van de stad een sterke boodschap zal zenden naar de perverse geesten van de terroristen in het Midden-Oosten, namelijk dat het vuur van haat en oorlog er nooit zal in slagen om de solidariteit tussen de Filippijnse christenen en moslims, waarvoor iedereen zich zo hard heeft ingezet, en hun gezamenlijke droom van een vreedzaam en vooruitstrevend Mindanao te verwoesten.

 

Door Josemaria Claro, Kerk in Nood Filippijnen

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation