Het rapport “Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2016”

FacebookTwitterGoogle+

Rapport waarschuwt voor de wereldwijde impact van het religieuze “hyperextremisme” 

Studie maakt godsdiensthaat verantwoordelijk voor de toenemende instabiliteit in de wereld

Königstein/Surrey, 03.11.2016. Religieus fundamentalisme – dodelijker dan ooit – overspoelt de wereld met dood, vernieling, ontheemding en instabiliteit in een nooit eerder geziene omvang, aldus een rapport dat vandaag werd gepubliceerd.

Het rapport “Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2016” van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood waarschuwt voor de wereldwijde uitwerkingen van “een nieuw fenomeen van religieus gemotiveerd geweld” dat het aanduidt met de naam “islamistisch hyperextremisme”.

Het rapport definieert dit nieuwe ultra-extremisme en benadrukt de onderscheidende kenmerken die als bewijs gelden van de dreiging die deze radicale groeperingen voor de wereldvrede, de stabiliteit en de sociale harmonie in het Westen inhouden.

Essentiële kenmerken van het “islamistische hyperextremisme” zijn onder andere systematische pogingen om alle andersdenkende groepen – met inbegrip van gematigde moslims – te verdrijven, een nooit geziene mate van wreedheid, een wereldwijde reikwijdte en het efficiënte gebruik van sociale media, die vaak worden aangewend om geweld te verheerlijken.

De auteurs van het rapport sluiten zich aan bij de oproepen om de vervolging door Daesh (IS) als genocide te erkennen en waarschuwen voor een groots opgezette poging om pluralisme door een religieuze monocultuur te vervangen.

Het rapport, dat de toestand van de godsdienstvrijheid in elk van de 196 landen van de wereld beoordeelt, besluit: “In delen van het Midden-Oosten, onder andere in Irak en Syrië, roeit dit hyperextremisme alle vormen van religieuze diversiteit uit en die dreiging bestaat ook in delen van Afrika en van het Aziatische subcontinent”.

Dit blijkt ook uit het voorwoord van pater Jacques Mourad, een christelijke monnik die door Daesh vijf maanden in Syrië werd vastgehouden voor hij er in oktober 2015 in slaagde te ontsnappen.

Pater Mourad schrijft: “Onze wereld staat op de rand van een complete catastrofe nu het extremisme elk spoor van diversiteit in de samenleving dreigt uit te wissen”.

Het tweejaarlijkse rapport, dat zich op onderzoek van journalisten, academici en clerici baseert, noteert dat er in de onderzochte periode van twee jaar, die eindigde in juni, aanslagen die in verband werden gebracht met “hyperextremisme” werden gepleegd in één op de vijf landen wereldwijd – van Australië tot Zweden en ook in 17 Afrikaanse landen.

In tegenspraak met de algemeen aanvaarde zienswijze dat vervolgingen meestal het werk zijn van regeringen, wijst het rapport in 12 van de 23 landen waar de ergste schendingen worden begaan met een beschuldigende vinger naar niet-overheidsmilitanten.

Gezien het immense aantal vluchtelingen, dat volgens de VN een nieuwe recordhoogte van 65,3 miljoen heeft bereikt, noemt het rapport het extremistische islamisme  een “voorname drijvende kracht” achter de massale verdrijving van mensen die uit landen als Afghanistan, Somalië en Syrië wegvluchten.

Het rapport van Kerk in Nood wijst ook op het domino-effect dat in de landen van het Westen wordt teweeggebracht, waar het sociaal-religieuze weefsel door de toestroom van ongeziene aantallen vluchtelingen wordt gedestabiliseerd.

Dergelijke problemen worden volgens het rapport nog verder versterkt door de plotse stijging van het aantal fundamentalistisch-islamitische aanslagen waarvan het Westen het slachtoffer wordt.

Toch benadrukt het rapport dat niet alle problemen in verband met de godsdienstvrijheid met de militante islam te maken hebben. Het wijst daarbij naar het “harde optreden” tegen religieuze groepen waarvan in China en Turkmenistan opnieuw melding werd gemaakt en naar de aanhoudende ontzegging van de mensenrechten van gelovigen in Noord-Korea en Eritrea, twee van de landen waar de ergste schendingen voorkomen.

Toch zijn de vooruitzichten niet alleen maar somber. In landen als Bhutan, Egypte en Qatar, die bekendstaan voor hun schendingen van de godsdienstvrijheid, stelde het rapport in de beschouwde periode een verbetering van de toestand vast voor minderheidsgodsdiensten.

John Pontifex, de in Londen gevestigde hoofdredacteur van het rapport, benadrukte: “Eén van de voornaamste bevindingen van ons onderzoek is de opkomst van een vorm van religieus hyperextremisme dat in vele delen van de wereld woedt en door zijn brutaal geweld zware littekens achterlaat, wat het kenmerk is van zijn overduidelijke genocidale oogmerk. Ons rapport is een wekroep die er nadrukkelijk wil op wijzen dat het extremisme een nieuwe en wezenlijk gevaarlijkere fase heeft aangevat.

Indien er maar één vaststelling is die uit het rapport “Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2016” moet worden onthouden, dan is het dat geloofsgroepen haat in hun eigen rangen moeten bestrijden. Welke vooruitzichten voor vrede zijn er wanneer machtige groepen binnen specifieke geloofsgroepen alleen maar misprijzen koesteren voor degenen die hun wereldopvatting niet delen – en niet alleen mensen van andere geloofsovertuigingen, maar ook gematigden in hun eigen gemeenschap het recht op leven ontzeggen? Het andere probleem dat uit het rapport naar voren komt, is dat westerse beleidsmakers godsdienst vaak gewoon niet begrijpen en hun hele zienswijze opnieuw moeten overdenken. Het is niet langer houdbaar om te zeggen dat de traditionele godsdienstbeleving tot het verleden behoort, wanneer onomstotelijk wordt bewezen dat godsdienst voor vele miljoenen mensen – een nieuwe generatie – het middelpunt van hun leven vormt en de drijvende kracht is achter alles wat ze doen.”

Dit is de 13de editie van het rapport dat door Kerk in Nood wordt uitgegeven.

De hulporganisatie biedt noodhulp en ondersteuning aan vervolgde en andere noodlijdende christenen in 140 landen wereldwijd.

Het rapport “Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2016”  is beschikbaar op www.religion-freedom-report.org

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation