“Het is belangrijk om te bidden voor vrede en verzoening in Korea”

FacebookTwitter

De President van Kerk in Nood internationaal Mauro kardinaal Piacenza opende op 6 november officieel het kantoor van Kerk in Nood in Seoel en bezocht tevens de bestandslijn tussen Zuid- en Noord-Korea.

151118 korea_piacenzaKönigstein, 17 Nov. 2015. Na zijn bezoek aan Zuid-Korea vertelde Mauro kardinaal Piacenza hoe getroffen hij was door de levenskracht van de plaatselijke katholieke Kerk. “De mensen kwamen in grote drommen naar de kerkdiensten die ik mocht celebreren. Ze toonden ook veel medeleven voor de situatie van de vervolgde christenen in de wereld”, zei de president van de Pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood. Kardinaal Piacenza reisde begin november naar Seoel voor de officiële opening van het Zuid-Koreaanse kantoor van Kerk in Nood. De Melkitische Grieks-katholieke aartsbisschop van Homs in Syrië, Mgr. Jean Abdo Arbach, aanvaarde ook de uitnodiging om te komen spreken over de actuele gebeurtenissen in zijn Kerk.

Wantrouwig en benieuwd

“Ik was bijzonder ontroerd door het bezoek aan de grens tussen de beide Korea’s. We konden de soldaten van Noord-Korea recht in de ogen kijken; zo dichtbij 151118 korea_rechtindeogenkonden we komen. We werden alleen door een venster van elkaar gescheiden. Ik bemerkte hoe wantrouwig ze waren door ons bezoek. Anderzijds meende ik ook een zekere nieuwsgierigheid te zien in hun ogen. Dat is alvast een positieve waarneming”, zei de curiekardinaal na zijn bezoek aan de bestandslijn tussen Noord- en Zuid-Korea. “De Zuid-Koreaanse soldaten, enkelen onder hen waren katholieken, toonden zich zeer gastvrij; dat kan ik ook zeggen van de boeddhistische generaal die met heel veel sympathie reageerde op ons gebed voor vrede.” Kardinaal Piacenza herinnerde ons aan een recent incident aan de grens tussen de beide Korea’s waarbij twee soldaten hun benen verloren. “Langsheen de gehele grens is het duidelijk dat er hier werkelijk een conflict bezig is. We zagen hoe somber de steden eruitzagen aan deze opgelegde grens. Daarom is het belangrijk te bidden voor vrede en verzoening in dit wondermooie land en ook om de innerlijke en uiterlijke wonden van het volk te genezen.”

Van ontvangen naar geven

151118 korea_kathedraalDe Uitvoerende President van Kerk in Nood internationaal, Johannes baron Heereman, was ook zeer onder de indruk van wat hij zag tijdens de openingsceremonie van het kantoor in Seoel. “In Zuid-Korea hebben we de grote kracht gezien van het gebed van de gelovige gemeenschap. Dat zal ons sterken in onze zending om te bidden voor de lijdende Kerk.” Baron Heereman voegde eraan toe dat Zuid-Korea aan het veranderen is van een ontvangende naar een gevende Kerk.”

Kerk in Nood treedt op als bemiddelaar tussen de Kerken die vrij zijn en zij die onderdrukt en vervolgd worden. We zijn verheugd dat Zuid-Korea toegetreden is tot de internationale familie van Kerk in Nood”, zei baron Heereman.

Kerk in Nood telt wereldwijd 22 kantoren voor fondsenwerving. De internationale pastorale hulporganisatie steunt pastorale projecten van de onderdrukte en vervolgde Kerk in meer dan 130 verschillende landen.

Oliver Maksan

 

 

 

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *