„Het ging nog nooit zo slecht in Aleppo“ (Syrië)

FacebookTwitterGoogle+

“Ik bid de tot de Heer om ons te helpen”
Een franciscaan geeft verslag vanuit de felbevochten stad Aleppo

Königstein, 04 mei 2016. In een dringende oproep tot de buitenwereld roept pater franciscaan, Ibrahim Alsabagh, de christenen in de wereld op om te bidden voor de Syrische stad Aleppo, die het middelpunt van hevige gevechten. “Nooit eerder, sinds het begin van die verschrikkelijke oorlog, liep het zo slecht als nu. Ik vind geen woorden om het lijden dat ik dagelijks zie, te omschrijven”, zei pater Ibrahim afgelopen dinsdag aan de internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood.

160509 aleppo_destroyed1Raketten en bommen slaan in op kerkgebouwen, moskeeën, scholen en hospitalen. Er vielen 17 doden bij een aanval op onze kliniek. Het aantal gewonden zou nog veel hoger liggen. Veel huizen zijn gedeeltelijk of geheel verwoest, en veel mensen zijn gedood of zwaar gewond. Als het bombardement gedaan is, valt er een ijzige stilte zoals op een kerkhof. De straten liggen er dan bij alsof iedereen gestorven is.” Hij vervolgt en vertelt ons hoe het orthodoxe paasfeest, de vorige zondag, een absoluut dieptepunt werd. “Het leek meer op Goede Vrijdag dan op Paaszondag. Hoewel er twee vieringen werden opgedragen, kwamen er amper mensen opdagen. Ze begroeven hun doden of bleven thuis uit angst. Het was deprimerend. Wanneer zal de wereldgemeenschap eindelijk wakker worden om een einde te maken aan het nieuwe Sarajevo?”

We verkeren in de hoogste nood
Pater Ibrahim werkt nu bijna twee jaar in deze verdeelde stad in Noord-Syrië, die het terrein is van hevige gevechten tussen het regeringsleger en de rebellen. “Wie kan ontsnappen, doet het ook. Op zondag waren de straten stad uitwaarts volgestouwd met vluchtelingen. Alleen de allerarmsten blijven omdat ze zich geen veiligere plek kunnen veroorloven. We helpen hen, waar en hoeveel we kunnen. Sommige mensen wonen in half vernielde huizen. We steunen hen om een en ander op te knappen en helpen, dankzij de steun van Kerk in Nood, met voedsel, kledij, medicijnen, producten voor de dagelijkse hygiëne. Maar nu hebben we echt steun van buitenaf nodig. We verkeren in de hoogste nood!”

160509 aleppo_destroyed2Pater Ibrahim ziet ook tekenen van stress gerelateerde symptomen bij de mensen. “Zenuwinzinkingen nemen toe en we worden geconfronteerd met psychologische ziekten als gevolg van de oorlog. Er is heel veel miserie. Toch dank ik God dat dankzij zijn genade ik een goede Samaritaan kan zijn voor de noodlijdende bevolking. Ik probeer hen te troosten met het Woord van God, maar ook met lichamelijke werken van barmhartigheid. Ik houd altijd de woorden van Paus Franciscus in mijn achterhoofd, dat we aan de mensen de tederheid van God moeten tonen. Wij, priesters en religieuzen zijn vaders geworden en misschien nog meer moeders voor de mensen, die proberen teder de wonden te verzorgen, net als een moeder.

Gemeenschap met God en met elkaar
Pater Ibrahim vergeleek de situatie van de ca. 50.000 christenen die nog in Aleppo verblijven met de toestand van Sint-Paulus in de Handelingen van de Apostelen. “Sint-Paulus was samen met Silas opgesloten in de gevangenis omwille van zijn geloof. Maar ze werden bevrijd door hun gebed. Ze vormden die verschrikkelijke cel om in een huis van gebed. Daartoe worden wij, christenen in Aleppo, opgeroepen. Hoe angstwekkend deze plek ook is, we moeten nog altijd het christelijke getuigenis leveren. We mogen niet alleen aan onszelf denken.” Hij vertelt er nog bij dat het kruis dat de christenen dragen zeer zwaar is.”

2160509 aleppo_pray

 

“Maar het schept ook een gemeenschap met God en met elkaar zoals ik dat voorheen nog nooit gezien heb. Mijn geloof en mijn priesterlijke roeping zijn gegroeid hier in Aleppo. Ik bid heel veel voor het tabernakel opdat de Heer ons zou steunen”, vervolgt pater Ibrahim. Hij dankte uitdrukkelijk de weldoeners van Kerk in Nood. “Zonder hun vrijgevigheid zouden we bijna niets kunnen doen. Wees ervan verzekerd dat de gebeden uitgesproken door de kinderen, armen en bejaarden naar God opstijgen opdat Hij u zou zegenen voor uw hulp. Blijf alstublieft vurig voor ons bidden, opdat we sterk zouden blijven in geloof en liefde. Deze crisis gaat onze menselijke kracht te boven.”

Kerk in Nood helpt de christenen van Aleppo al vele jaren. Via vertegenwoordigers van de lokale Kerk die onze projectpartners zijn, financieren we hulpprogramma’s voor de behoeftigen en leveren voedselpakketten, kledij en medicijnen. We helpen ook met onderdak en bij de studie. En natuurlijk helpt Kerk in Nood ook de christenen uit Syrië en Irak die verplicht waren te vluchten voor het terrorisme en de oorlog en nu vluchtelingen zijn in eigen land of in de buurlanden.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation