Word vrijwilliger

Bent u een talenknobbel?150324 helpen_vrijwilligers

Schrijft u graag geloofsverhalen, preken of gebeden?
Bent u een pedagogisch talent dat jongeren en volwassenen kan inspireren om rond geloof bezig te zijn?
U heeft talent en … u heeft tijd?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die Kerk in Nood kunnen ondersteunen. Na een ontmoeting met iemand van het team volgt er een gesprek over uw talenten en de mogelijke vrijwillige inzet voor onze hulporganistie. Samen bekijken we uw engagement, met het oog op een goede samenwerking.

Aarzel niet en contacteer ons!